Emlékek a HIKI laborból

Több mint negyven évvel ezelőtt még HIKI-s koromban ismertem meg Bartha Lászlót, amikor Millner professzorral folytatott autoradiográfiás vizsgálataival kapcsolatos megbeszélésekre időnként Debrecenből az újpesti HIKI-laborba látogatott. Ebben az időben (a hatvanas évek eleje) az MFKI-nak még nem épült meg a székháza, és az új akadémiai intézet részben a Tungsram területén elhelyezkedő HIKI-épületben kezdte el működését. Szorosabb kapcsolatba a MFKI-be történt áthelyezésem után kerültem Bartha Lacival, aki Millner Tivadar visszavonulása után a volfrámkutatások vezetője lett. Ezt követően hosszú időszakra kiterjedő munkakapcsolat alakult ki közöttünk, amelynek során 1971 és 2004 között számos közös publikáció született.

Személyes tapasztalatom szerint Laci igen jó szervezőképessége új lendületet adott az intézetben folyó volfrámkutatásnak. Különösen hasznosak voltak az általa megszervezett MFKI–Tungsram szemináriumok, ahol a diszkussziók során lehetőség nyílt arra, hogy a saját laboratóriumi vizsgálatok alapján kialakított nézeteinket összevethessük a tömeggyártás során szerzett üzemi tapasztalatokkal. Az intézetben folyó alapkutatás szoros kapcsolata az üzemben folyó alkalmazott kutatással és fejlesztéssel rendkívül gyümölcsözőnek bizonyult és hozzájárult a hazai „volfrám-iskola” nemzetközi elismertségének növeléséhez. Ebben az időben a kálium-adaléknak a volfrám magas hőmérsékleti tulajdonságaira gyakorolt hatását elemző intézeti publikációk száma jelentősen megnőtt. Ennek tulajdonítható, hogy a Bartha László társszerkesztésével nemzetközi együttműködés eredményeként megjelent „The Metallurgy of Doped/Non-Sag Tungsten” c. könyv néhány fejezetének megírására magyar szerzőket kértek fel. A könyv az egész világon ismertté vált. USA-beli tartózkodásom során tapasztaltam, hogy egy neves – nem kizárólag volfrámmal foglalkozó – kutató lakásának könyvespolcán is megtalálható volt a könyv, amelynek tartalmáról vendéglátóm nagy elismeréssel nyilatkozott. Bartha László további érdeme, hogy röviddel e könyv megjelenését követően hazai és külföldi szakemberek közreműködésével megszervezte a „The Chemistry of Non-Sag Tungsten” c. könyv kiadását, ennek társszerkesztője és egyes fejezeteinek szerzője is volt. Ezekre a könyvekre megjelenésük óta rendszeresen hivatkoznak a szakirodalomban.

Személyesen is köszönettel tartozom Lacinak, amiért a hosszú, fáradságos utazásokat vállalva számos külföldi konferencián (a franciaországi Odeillo-tól az izraeli Haifáig) ismertette és népszerűsítette közösen összeállított kutatási eredményeinket.

Bartha Laci közvetlen vezetőként, majd később intézeti igazgatóként kiegyensúlyozott, szerény vezetői stílusával olyan légkört teremtett, amely biztosította számomra – és úgy vélem mások számára is – az MFKI-ban a nyugodt kutatómunka lehetőségét.

Kedves Laci, 75. születésnapod alkalmából én is jó egészséget és sok sikert kívánok Neked!

Horacsek Ottó