Köszöntés

Prof. Dr. Bartha László 75 éves!

Ifjúkorom emléke jön elő: 1975-ben végzős fizikus-hallgatóként, álláspályázatom alkalmával találkoztam vele először, aki akkor a Műszaki Fizikai Kutató Intézet Fényforrás Főosztály vezetője volt. Ma is emlékezem arra, amit akkor a tudományos munka perspektíváiról elmesélt, több mint 20 évvel idősebbként, emellett tudásban, tapasztalatban, bölcsességben sokkal előttem járó munkahelyi vezetőként. Azonnal érzékelhető volt az is, hogy mennyire feladatának tekinti vezetettjeinek, munkatársainak munkáját támogatni. A felrajzolt jövőképe különösen megtetszett: a tudomány művelése mellett, ha lehetséges, az eredmények ipari alkalmazása is célunk legyen.

Azóta eltelt 30 év és mindnyájunk számára imponáló az a sokrétűség, ahogy Bartha László a tudományos munka mellett az ipari, üzleti és közélet területén is tevékenykedett. Az innovatív eljárások, korszerű anyagtudományi módszerek voltak és vannak mai is érdeklődésének középpontjában. Részt vett spin-off cégek alapításában is. Ezek közül az egyik legeredményesebbnek, a SEMILAB Félvezetőfizikai Laboratórium Rt. felügyelő-bizottságának elnöke azóta is. Hasznos tanácsaira, figyelmére, figyelmeztetéseire sok ember tart igényt.

Informális, a dolgokat előmozdító kapcsolatai szinte nem behatárolhatóak: számára egy könyv együttes megírása egyetemi tanszékeken és az iparban dolgozó európai kollégákkal ugyanolyan természetes munka, mint egy újszerű technológia értékesítésének előmozdítása. Az MFA-ban végzett közös kutatásaink során is - kisszögű neutronszórás alkalmazása az adalékolt volfrámban levő kálium tartalmú buborékok morfológiájának meghatározására – jelentős volt az a személyes hozzájárulása, diszkussziók, tanács, üzleti tanácsadás, ami nyomán üzleti bevételt is eredményező vizsgálatokat tudtunk végezni a világ több vezető volfrámgyára részére.

Bartha László az utóbbi időkben is érdekes, izgalmas és újszerű kutatási kezdeményezéseket indított, például nanoszerkezetek anomálisan nagy olvadáspont-csökkenéssel együtt járó folyamatainak területén. E munka is több intézetben és tanszéken folyik, munkatársak, doktorandusok közreműködésével.

Magam is egyike vagyok azoknak, akiket Bartha László a kutatói, vendégkutatói, vállalkozás-alapítási és üzleti területen végzett tevékenységei során egyaránt mindvégig, a mai napig sokrétűen támogatott és támogat, és aki ezt a támogatást most ennek az évforduló kapcsán hálásan megköszöni.

Kedves Laci! Az azóta eltelt három évtized alatt nem csak a korkülönbség maradt meg köztünk, hanem a tudásban, tapasztalatban, bölcsességben is megmaradt az a kezdeti különbség. De éppen segítő támogatásod az, ami miatt mindez előnyünkre vált.

Isten sokáig éltessen születésnapod alkalmából!

Szeretettel,

 

Harmat Péter