A bezáráshoz
kettőt kattintson
az ablakba!

Mintagimnázium

Eötvös József kezdeményezésére 1870-ben létrejött a Magyar Királyi Egyetem Középtanodai Tanárképezdéje. Szakosztályaiban kiváló tudósok tanítottak; a mennyiség- és természettani szakosztályban pl. Petzvál Ottó, Nékám Sándor, Jedlik Ányos, Than Károly és Eötvös Loránd. A próbatanítás gondjaival küszködő tanárjelöltek megsegítésére Kármán Mór javaslatára 1872-től gyakorló gimnázium működése kezdődött, amelynek rendeltetése, hogy „...olyan mintaszerű iskolai életnek adja képét, melyben a tanítványok erkölcsi és értelmi haladása az egész tantestület gondját képezi, és mely a tanárjelöltnek buzdító például,a tanárnak lelkesítő emlékül szolgáljon.”

E nagy hírű, sok kiváló tudóst nevelő Mintagimnázium 1872. október 7-én kezdte meg működését a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca 1-es számú házban. Ez egy hónappal azt követően történt, hogy a XIX. század nagy érdemű kultúrpolitikusa, Trefort Ágoston elfoglalta a vallás- és közoktatásügyi széket. A gimnázium 1887-től átköltözött a Trefort és a Szentkirályi utca torkolatánál álló épületbe – és ma is ott működik. Tanítványai között voltak a természettudós Kármán Tódor, Polányi Mihály, Teller Ede, valamint a közgazdász Balogh Tamás és Káldor Miklós; néhány név a legnagyobbak közül.