Gábor Dénes életének főbb eseményei

1900.

Június 5-én született Budapesten, Günszberg Bernát és Jakobovits Adél első gyermekeként. A házassági anyakönyvi kivonat "házasságkötési kijelentések" c. rovata szerint a vőlegény a közéletben a " Bertalan", a menyasszony a közéletben az "Adrienne" utónevet használja. Az édesapa a kezdetektől a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaságnál (MÁK Rt.) dolgozik, eleinte főkönyvelőként, majd cégvezetőként, végül igazgatói rangban "per procura toldat nélkül való" cégjegyzési jogosultsággal. 1928-ban betegségére való tekintettel nyugdíjazását kéri, ez után igazgatósági tagként szinte haláláig részt vesz a cég munkájában.

1901.

Szeptember 2-án megszületik öccse, György.

1902.

Günszberg Bernát kérelmet ad be saját, valamint kiskorú Dénes és György nevű fiai vezetéknevének Gábor névre leendő átváltoztatására, amely a "m.kir. belügyminiszter úr 1902. évi márczius hó 8 napján 24876 alatt kelt rendeletével engedélyeztetett."

1903.

Augusztus 28-án megszületik második öccse, Endre.

1910.

4 éves elemi iskolai tanulmányait az ötödik kerületi Szemere utcai községi elemi népiskolában végzi, majd a Budapesti V. kerületi Magyar Királyi Állami Főreáliskolába megy.

1911.

November 14. Aeroplán körhinta szabadalmi leírása. (54103. XX/g. o.) A bejelentés napja 1910. okt. 8.

1918.

Március 6-án érettségit tesz a fent említett főreáliskolában.
Március 15-én behívják katonának, az észak-itáliai fegyverszünet után tér haza.
Novemberében beiratkozik a József Műegyetem gépészmérnöki osztályába.  Külső csatoló

1919.

Május 24-én evangélikus vallásra tér át.

1920.

Tanulmányait Berlinben folytatja a charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki karán.   Külső csatoló

1921.

Június 24-én leteszi első szigorlatát a Műegyetemen.

1924.

Mérnöki diplomát szerez Berlinben.

1927.

Doktori értekezést ír a katódsugárcsőről.

1927-32.

A Siemens és Halske kutatólaboratóriumában dolgozik Siemensstadtban.   Külső csatoló

1932-33.

Átmegy az erlangeni Siemens-Reiniger-Veifa céghez.

1933.

A náci hatalomátvétel után elhagyja Németországot és hazatér.

1933-34.

Az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában a gázkisülés fizikájával foglalkozik.

1934.

Végleg Angliába települ.

1934-48.

A BritishThomson-Houston Társaság kutatólaboratóriumában dolgozik (Rugby).

1936.

Augusztus 8-án feleségül veszi Marjorie Louise Butlert, akivel haláláig harmonikus házasságban él, gyermek a házasságból nem született.

1938.

Decemberében testvére, André angol állampolgárságért folyamodik.

1942.

Október 25-én édesapja Budapesten meghal.

1946.

Édesanyja hozzá és testvéréhez Angliába költözik.

1949-58.

Az Imperial College-ban elektronikát ad elő.  Külső csatoló

1956.

A Royal Society tagjává választják. Külső csatoló

1958-67.

Az alkalmazott elektronfizika professzora az Imperial College-ban.

1962.

Először látogat haza Magyarországra.

1964.

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választják.

1967.

Nyugalomba vonul.

1968.

Részt vesz a Római Klub alapításában.

1971.

Megkapja a fizikai Nobel-díjat.

1974.

Súlyos agyvérzést szenved.

1979.

Február 9-én Londonban hunyt el.


Díjak és kitüntetések

1964. Az MTA tiszteleti tagja.

1967. The Cristoforo Colombo Prize of Genoa.
The Thomas Young Medal of the Physical Society.

1968. The Michelson Medal of the Franklin Institute.
The Rumford Medal of the Royal Society.

1970. The Medal of Honor of the I.E.E.E.
The Semelweiss Medal, American Hungarian Medical Association.
Commander of the Order of the British Empire.
Hon.D.Sc. University of Southampton.

1971. Fizikai Nobel-díj.
Holweck Prize of the French Physical Society.
Hon.D.Sc. Delft University of Technology.

1972. Hon.D.Sc. University of Surrey.
Hon.D.Sc. The City University (London).
Hon.D.Sc. Engineering College Bridgeport.

1973. Foreign Associate Nat. Acad. of Sciences, U.S.A.
Hon.LL.D. London University

1975. Hon.D.Sc. University of Columbia, N.Y.

Összeállította: Árvayné dr. Kucsera Judit

Vissza az elejére