Bibliográfia

 1. Imre, L.: Eine Methode zur Reinigung des Cers. In: Zeitschrift für anorganische u. allgemeine Chemie, 1927, 164, p. 214-218.
 2. Imre, L.:  Beiträge zur Chemie des Actiniums. In: Zeitschrift für anorganische u. allgemeine Chemie, 1927, 166, p. 1-15.
 3. Imre, L.: Az aktinium-probléma. In: Magyar Kémiai Folyóirat, 1928, 34. évf., 4. p. 49-56.
 4. Imre, L., Weszelszky, Gy.: Über die Frage der Mezoprodukte in der Aktiniumzerfallsreihe. In: Zeitschrift für  anorg. u. allgemeine Chemie, 1928, 175, p. 141.
 5. Imre, L., Hahn, O.: Über die Fällung und Adsorption kleiner Substanzmengen. III. Der Adsorptionssatz, Anwendungen, Ergebnisse und Folgerungen. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1929, A.144, p. 161-186.
 6. Imre, L.: Adsorptionsvorgänge an koagulierenden Niederschlägen. I. Adsorption von Blei, Wismut und Thallium an Silber- und Mercurohalogeniden. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1930, Abt. A. 146.köt. p. 41-62.
 7. Imre, L.: Adsorption leicht- und schwerlöslicher Elektrolyte an Oberflächenreichen Niederschlägen. In: Zeitschr. für angew. Chemie, 1930, 43. J. p. 875-877.
 8. Imre, L.: Über den Mechanismus der Adsorption in Elektrolytlösungen. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1931, A 153, p. 127.
 9. Imre, L.: Zur Kinetik der Oberflächenvorgänge an Kristallgittern. I. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie,  1931, Bd. 153, Heft 3./4, p. 262-286.
 10. Imre, L.: Oberflächenvorgänge an koagulierenden Niederschlägen. II. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie,  1931, Bd. 153, Heft 1./2, p. 127-142.
 11. Imre, L.: Grenzflächenvorgänge bei der Bildung von Kristallen mit kontinuierlicher und diskontinuierlicher Verteilung einer mikroskopischen Komponente. In: Zeitschrift für Elektrochemie, 1932, no. 8a, p. 535-543.
 12. Imre, L.: Granzflächengleichgewichte und innere Gleichgewichte in heterogenen Systemen. I.: Über die Austausch- und Aufladungsvorgänge an heteropolaren Kristallflächen. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1933, A 164, p. 343-363.
 13. Imre, L.: Oberflächengleichgewichte und innere Gleichgewichte in heterogenen Systemen. II.: Beiträge zur Theorie der fraktionierten Kristallisation. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1933, Bd. 164, Heft 5, p. 364-376.
 14. Imre, L.: Zur Kinetik der Oberflächenvorgänge an Kristallgittern. II. Die Elementarprozesse bei der Ausbildung einer aus mehreren Komponenten bestehenden Grenzschicht. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1933, Bd. 164, p. 327-342.
 15. Imre, L.: Innere Gleichgewichte und Oberflächengleichgewichte in heterogenen Systemen. III.: Über die Bedeutung der molekularen Struktur salzartiger Verbindungen für die Aufladungsadsorption an ihren Oberflächen. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1934, A 171, p. 239-256.
 16. Imre, L.: Zur Kinetik der Oberflächenvorgänge an Kristallgittern. III. Weitere Untersuchungen über die Elementarprozesse der Ionenwanderungen an fest-flüssigen Phasengrenzen.  In: Zeitschrift für Physikalische Chemie,  1936, Bd. 177, p. 409-426.
 17. Imre, L.: Neuere methodische Fortschritte auf dem Gebiete der radioaktiven Analyse von Quell- und Tiefenwassern. In: C.r. I.Congr. Intern. Stat Baln., 1937, p. 164-172.
 18. Imre, L.: Kinetic-Radioactive Investigations on the Active Surface of Crystalline Powders. In: Transactions of the Faraday Soc. 1937. 33. p. 571-583.
 19. Imre, L.: Eljárás és készülék a rádiumemanációnak (radonnak) folyadékokban való elnyeletésére és az abszorbeált állapotban való pontos adagolására. In: Szabadalmi Közl., 3723/1938.
 20. Imre, L.: Kinetic-Radioactive Investigations on the Active Surface of Crystalline Powders II. In: Transactions of the Faraday Society, 1939, 35, p. 751.
 21. Imre, L.: Neuartige radioaktive Verfahren zur Bestimmung der Ionenadsorption an kristallinen Oberflächen. I. In: Kolloid-Zeitschrift, 1939, Band 87, Heft 1, p. 12-21.
 22. Imre, L.: Neuartige radioaktive Verfahren zur Bestimmung der Ionenadsorption an kristallinen Oberflächen. II. In: Kolloid-Zeitschrift, 1940, Band 91, Heft 1, p. 32-39.
 23. Imre, L.: Az uránium X2- és uránium Z-atommagok izomériájának kérdéséről. In: Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1940, p. 480-499.
 24. Imre, L.: Physikalisch-chemische Trennung von isomeren Atomarten. In: Naturwissenschaften, 1940, 28, p. 158.
 25. Radioaktív mérések. In: Proszt János; Erdey-Grúz Tibor: Fizikai-kémiai praktikum. Kolloidkémiai és radiológiai kiegészítéssel ellátta Imre Lajos és Buzágh Aladár. Sopron, 1941, p. 371-401.
 26. Imre, L.: Weszelszky Gyula dr. 1872-1940. In: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899-1941. Budapest, 1941. p 478-481.
 27. Imre, L.: Emlékezés Weszelszky Gyuláról. In: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899-1941. Budapest, 1941. p 568-572.
 28. Imre, L.: Radioactiv vizek erősségének fokozása. In: Orvostud. Közl., 1941, 9.sz. p. 1-6.
 29. Imre, L.: Über die Anwendbarkeit der radioaktiven Indikatormethode zur Bestimmung der Oberfläche fester Körper. I. In: Kolloid-Zeitschrift, 1942, Band 99, Heft 2, p.  147-157.
 30. Imre, L.: Poláris kristályok és elektrolyt-oldatok fázishatárán fellépő elektromos kettősrétegek. In: Múzeumi füzetek, 1943, I. köt. 4.f. p. 1-11.
 31. Termodinamika. Imre Lajos előadásai és útmutatásai alapján összeállította Paulini Rudolf. 1944. Kézirat gyanánt.
 32. Imre, L.: Über die Anwendbarkeit der radioaktiven Indikatormethode zur Bestimmung der Oberfläche fester Körper. II. In: Kolloid-Zeitschrift, 1944, Band 106, Heft 1, p. 39-46.
 33. Imre, L., Sarusi, F.: On the Asymmetry of Elektrodes of the Second Class. In: Acta Bolyaiana, Cluj-Kolozsvár, 1946, vol. I. p. 15-27.
 34. Imre, L.: Sugárzó atommagok. Kolozsvár, 1946. Minerva
 35. Imre, L.: Anyag és kultúra. A bölcsek kövétől az atombombáig. Kolozsvár, 1947. Józsa Béla, Atheaeum
 36. Imre, L.: Bevezetés az általános kémiába. Kolozsvár, 1948.
 37. Imre, L.: New Principles in Heterogenous Kinetics. In: Acta Bolyaiana, Cluj-Kolozsvár, 1948, vol. II. p. 17-30.
 38. Imre L., Szabó, Á.: Preliminary Notes on Nernst’s Theory of the Electrode Potentials. In: Acta Bolyaiana, Cluj-Kolozsvár, 1948, vol. II. p. 31-33. 
 39. Imre, L.: Néhány egyszerű kísérlet a radioaktív jelenségeknek középiskolai bemutatására. In: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, VIII. évf. 4. sz. p. 1-5.
 40. Imre, L.: Atomkicserélődési folyamatok statisztikus termodinamikájáról. (Előadás kivonata.) In: Akadémiai Értesítő, 1950, 57. köt. 482. füz.
 41. Imre, L.: Fiziko-kémia. Debrecen, 1950. Jegyzetkészítő Iroda. Kőnyomat
 42. Imre, L.: Kolloidika. Debrecen, 1950. Jegyzetkészítő Iroda. Kőnyomat
 43. Imre, L.: Fiziko-kémia. Debrecen, 1951. Jegyzetkészítő Iroda. Kőnyomat
 44. Imre, L.: Kolloidika. Debrecen, 1951. Jegyzetkészítő Iroda. Kőnyomat
 45. Imre, L.: Fizikai-Kémia. Debreceni Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézet jegyzete. 1951/52. tanév 2. félév. Debrecen, 1952. Tankönyvkiadó Jegyzet-sokszorosító. Kőnyomat
 46. Imre, L.: Fizikai-Kémia. Debreceni Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Intézet jegyzete. 1952/53. tanév 1/2. félév. Budapest, 1952. Közoktatásügyi Jegyzet-ellátó. Kőnyomat
 47. Imre, L., Szabó, A.: Observations sur la théorie des potentiels électrodiques de Nernst. In: Acta Bolyaiana, 1953, IV, p. 155-161.
 48. Imre, L.: Neuere prinzipielle Bemerkungen zur heterogenen Reaktions-Kinetik I.: Kinetik der Ausfällung von Ionen an kristallinen Oberflächen. In: Kolloid-Zeitschrift, 1953, Band 131, Heft 1, p. 21-38.
 49. Imre, L.: Neuere prinzipielle Bemerkungen zur heterogenen Reaktions-Kinetik II.: Kinetik der isothermischen Umkristallisation in heterodispersen Systemen. In: Kolloid-Zeitschrift, 1954, Band 135, Heft 3, p. 161-176.
 50. Imre, L.: Elektromos kettősrétegek termodinamikai sajátságai a radioaktív indikátor-módszer megvilágításában. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1954, 1.sz.
 51. Imre, L.: Újabb elvi megjegyzések a heterogén reakciókinetikához. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1954, 2.sz.
 52. Imre, L., Nagy, J.: Vizsgálatok a kromatográfia kinetikájáról. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1955, 3.sz.
 53. Imre, L., Fejes, G.: Radioaktív anyagok elektrolízise. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1955, 4. sz.
 54. Imre, L., Bartha, L.: Kiskoncentrációjú szilárd oldatok képződésmódja többkomponensű rendszerek szakaszos kristályosítása közben. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1956, 5.sz.
 55. Imre, L.: Neuere prinzipielle Bemerkungen zur heterogenen Reaktions-Kinetik III.: Weitere Untersuchungen über die Eigenschaften der Übergangsschichten an fest-flüssigen Phasengrenzen. In: Kolloid-Zeitschrift, 1957, Band 154, Heft 2, p. 119-130.
 56. Imre, L.: Eine neuartige Wellentheorie der heterogenen Reaktionen und ihre Bedeutung für die Kernchemie. In: Acta Univ. Debr., 1957, p. 137-144.
 57. Imre, L.: Hordozómentes radioaktív izotópok előállítása I .  In: KFKI Közl., 1958, 6. évf., 6. sz.
 58. Imre, L.: Szilárd-cseppfolyós határzónákban fellépő átmeneti rétegek általános kinetikai tulajdonságai. In: Magyar Kémiai Folyóirat, 1958, 64. évf., 7-8. p. 260-262.
 59. Imre, L., Tóth, B.: Hordozónélküli 140Ba- és 140La-izotópok előállítása. In: Magyar Kémiai Folyóirat, 1958, 64. évf., p. 266-267.
 60. Imre, L., Tóth, G.: Radioaktív nyomjelzős módszer a korrózió kinetikai vizsgálatára. In: Acta Univ. Debr. 1958, V, p. 207-216.
 61. Imre, L., Tóth, G.: Radioaktív nyomjelzős módszer a korrózió kinetikai vizsgálatára. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1959, 6.sz.
 62. Imre, L.: Határfelületi folyamatok új hullámelmélete. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1959, 7.sz.
 63. Imre, L.: Neuere prinzipielle Bemerkungen zur heterogenen Reaktions-Kinetik IV.: Thermodynamik der Übergangsschichten an fest-flüssigen Phasengrenzen. In: Kolloid-Zeitschrift, 1959, Band 166, Heft 2, p. 122-135.
 64. Imre, L.: Hordozómentes radioaktív izotópok előállításának elvi alapjai II. In: KFKI Közl., 1959, 7. évf., 1-2.sz.
 65. Imre, L.: Thermodynamische Eigenschaften von Austauschharzen im Lichte der Grenzflächen-Übergangsschichten. In: Acta Univ. Debr., 1959/60, p. 79-88.
 66. Imre, L., Mádi, I.: Ioncserélő gyanták termodinamikai tulajdonságai a határfelületi átmeneti rétegek elméletének megvilágításában. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1960, 8.sz.
 67. Imre, L.: Izotopia. I-II. Országos Atomenergetikai Bizottság, Atomtechnikai Tanfolyam, Budapest, 1961. Kézirat.
 68. Imre, L., Fábry, Gy., Dézsi, I.: RaD standard készítmények előállításának új módszere. In: MTA KFKI Közl., 1961, 9.köt. 4.sz. p. 233-250.
 69. Imre, L.: Radioaktív nyomjelzős módszerek elvi alapjai. Országos Atomenergetikai Bizottság, Atomtechnikai Tanfolyam, Budapest, 1961. Kézirat
 70. Imre, L.: Radioaktív nyomjelzős módszerek elvi alapjai. Országos Atomenergetikai Bizottság, Atomtechnikai Tanfolyam, Budapest, 1962. Kézirat.
 71. Imre, L., Fejes, G.: Radioaktív anyagok elektrolízise II. In: A debreceni KLTE Fizikai–Kémiai Intézetének Közleményei, Debrecen, 1962, 9.sz. p. 71-83.
 72. Imre, L.: Über die Anwendbarkeit der radioaktiven Indikatormethode zur Bestimmung der Oberfläche fester Körper. III. In: Kolloid-Zeitschrift, 1962, Band 183, Heft 2, p. 134-141.
 73. Imre, L., Kónya, J., Imre, J.: Über die Diffusion von Radongas (Radon-222) in porösen festen Körpern. In: Acta Physica et Chimica Debrecina, 1963, tom IX/IV, p. 17-28.
 74. Imre, L.: Neuere Ansichten über den Mechanismus der Mischadsorption aus verdünnten Elektrolytlösungen an festen Oberflächen. In: Acta Physica et Chimica Debrecina, 1963, tom. IX/IV, p. 29-40.
 75. Imre, L., Csongor, J.: Neuartige elektrochemische Verfahren zur Herstellung trägerfreier radioaktiver Präparate. In: Acta Physica et Chimica Debrecina, 1963, tom IX/IV, p. 41-51.
 76. Imre, L., Fábri, Gy., Dézsi, I.: Radioaktív abszolút mérések atommag-kémiai jelentősége, I. In: MTA Kémiai Osztályának Közleményei, 1963, 19. köt. 1.sz. p. 1-24.
 77. Imre, L., Nagy, J.: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Tanszékének új izotóplaboratóriuma I. In: Magyar Kémikusok Lapja, 1963.
 78. Imre, L., Nagy, J.: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Tanszéke új izotóplaboratóriuma II. In: Magyar Kémikusok Lapja, 1964, 4.sz. p. 185-188.
 79. Imre, L., Nagy, J.: Thermodynamik der Übergangsschichten an fest-flüssigen Phasengrenzen. In: Acta Univ. Debr., 1964, tom X/IV, p. 5-49.
 80. Imre, L.: Thermodynamik der Oberflächenprozesse radioaktiver Substanzen III. In: Acta Univ. Debr., 1965, p. 47-78.
 81. Imre, L.: On the thermodynamics of mixed adsorption. Conference on some aspects of physical chemistry. Budapest, 1966.
 82. Imre, L., Fábry, Gy.: The nuclear chemical significance of absolute radioactive measurements, II. A new method for the preparation of secondary RaD (Pb-210) standards and possibilities of their application. In: Acta Chim.Acad. Scient. Hung., 1966, t. 50,  p. 245-261.
 83. Imre, L., Kónya, J.: Corrosion Kinetic Studies by the Radioactive Method. In: Proks. Conf. Asp. Phys. Chem., Budapest, 1966, 53, p. 149-161.
 84. Imre, L., Kónya, J.: Corrosion Kinetic Studies by the Radioactive Method. In: Acta Chim. Acad. Scient. Hung., 1967, t. 53 (3), p. 219-240.
 85. Imre, L., Fejes, G.: Über die Elektrolyse radioaktiver Substanzen, III. In: Acta Chim. és Phys. Debr., 1967, XIII., p. 41-66.
 86. Imre, L.: Fizikai-kémia I. rész.  Kémiai termodinamika. Budapest: Tankönyvkiadó, 1968.
 87. Imre, L.: Fizikai-kémia II. rész. Elektrokémia. Budapest: Tankönyvkiadó, 1968.
 88. Imre, L.: Nagyhígítású ionkeverékek adszorpciója platinafelületen. In: Kémiai Közlemények, 1968, 29. köt. p. 217-243.
 89. Imre, L.: Fizikai-kémia III. rész. In: Reakciókinetika. Budapest: Tankönyvkiadó, 1969.
 90. Imre, L.: Fizikai-kémia IV. rész. In: Atom- és molekulaszerkezettan. Budapest: Tankönyvkiadó, 1969.
 91. Imre, L., Tóth, B.: Über den Bildungsmechanismus äusserst verdünnter fester Lösungen während der fraktionierten Kristallisation von Mehrkomponenten-Systemen II. In: Acta Univ. Debr., 1969-70,  p. 127-147.
 92. Imre, L.: Mikromennyiségű radioaktív atomfajták együttlecsapásos koncentrálásának és elválasztásának termodinamikai problémái, I. In: Kémiai Közlemények, 1971, 35. köt. p. 33-67.
 93. Imre L.: Neuere Ansichten über die thermodynamische Aktivität von adsorbierten Ionen I. In: Acta Univ. Debr.,1971, p. 119-140.

Vissza az elejére