Millner Tivadar életének és munkásságának főbb eseményei

1899.

Március 7-én, Pécsett született. Édesapja, Millner József banktisztviselő, édesanyja Gianone Ida, ismert iparoscsalád leszármazottja. Három gyermekük születik, Tivadar az elsőszülött.

1911.

Édesapja meghal. A továbbiakban korrepetálást vállal és az iskola is támogatja, hogy tanulmányait folytatni tudja.

1914-15.

Erre az időszakra tehető, hogy érdeklődése erőteljesen a kémia felé fordul; gyönyörködteti a művészet, ő maga is festeget; kedvenc foglalatossága a régi könyvek tanulmányozása, gyakran látogatja a Püspöki Könyvtárat.

1917.

A pécsi Ciszterci Rend Gimnáziumában színjelesen érettségizik, ugyanebben az évben a József Műegyetem Vegyészmérnöki Szakosztályának hallgatója lesz.

1920.

A József Műegyetem Szerves Kémia Tanszékén gyakornok; tanszékvezető egyetemi tanár: Zemplén Géza.

1921-22.

Önkéntesként Magyaróvárott teljesít katonai szolgálatot a műszaki csapatoknál.

1922-23.

A Pázmány Péter Tudományegyetem Rádium Intézetében tanársegéd.

1923.

Megszerzi vegyészmérnöki oklevelét.

1924.

Az Egyesült Izzó Kutatólaboratóriumába kerül mint laboratóriumi mérnök. A laboratórium vezetője Pfeifer Ignác.

1925-27.

A József Műegyetem Elektrokémiai Tanszékén tanársegéd. Tanszékvezető: Szarvasy Imre professzor.

1927.

Feleségül veszi Rados Annát.
Ismét az Egyesült Izzó Kutatólaboratóriumában dolgozik kutatómérnöki beosztásban.

1928.

Bejelenti első szabadalmát: Elektromos izzólámpa - SiF4-getter alkalmazása
Megszületik első gyermeke, Anna.

1929.

A General Electric vendégeként amerikai tanulmányúton vesz részt

1930.

Megszületik középső gyermeke, József.

1931.

Bejelenti az Eljárás nagykristályos fémtestek előállítására c. szabadalmát.

1932-1942.

11 tudományos közleménye jelenik meg, három szabadalmat jelent be.

1933.

Megszületik legkisebb gyermeke, Tivadar.

1936.

Az Egyesült Izzó Kutatólaboratóriumának vezetőjévé Bay Zoltánt nevezik ki.
Millnert a Magyar Néprajzi Társaság tagjává választja.

1939.

Az Egyesült Izzót hadiüzemmé nyilvánítják, Millner vezető beosztásba kerül.

1942.

A Deutsche Bunsen Gesellschaft tagjává választják.

1945.

Az Izzó igazolóbizottsága vezető állásra alkalmatlannak ítéli; tudományos kutatóként dolgozik; elmélyül a szilárdtestfizika- és kémia tanulmányozásában; irányítja a volframgyártás újraindítását.

1948.

Egyetemi doktori címet szerez Az alumínium-Eriochromcyanin-R színreakciója c. disszertációjával.

1950.

Megalakul a Távközlési Kutató Intézet; munkáját ebben az intézetben folytatja.

1953.

Megalakul a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, a következő öt évben az Intézet I. Laboratóriumában folytatja a volframkutatást.

1954.

Kossuth-díjjal tüntetik ki.

1955.

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választják; akadémiai székfoglaló előadását 1956. március 5-én tartja meg.
Félévig Moszkvában dolgozik szakértőként: az Izzóból leszerelt gépekkel való termelést kell megfelelő szintre hoznia.

1958.

Az újonnan létrejött MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet igazgatóhelyettesévé nevezik ki.

1961.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választja.
Év végén saját kérésére nyugállományba vonul; tudományos tevékenységét folytatja.

1963.

A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára lesz.
A nagykristályos izzótestre vonatkozó szabadalmát idehaza és további kilenc országban fogadják el.

1964.

Részt vesz az Ausztriában tartott V. Plansee Szemináriumon.

1965.

Január 1-től reaktiválják a Műszaki Fizikai Kutató Intézetben.

1969.

Véglegesen nyugdíjba vonul. A Munkaérdemrend arany fokozatával tüntetik ki.
70. születésnapjára megjelenik válogatott műveinek kiadása.

1970.

Állami Díjat kap.

1981.

A Nemzetközi Porkohászati Plansee Plakettel tüntetik ki.

1988

Október 7-én meghal. Sírjánál Bartha László professzor mond gyászbeszédet.

Elismerések, kitüntetések

1942. A Deutsche Bunsen Gesellschaft tagjává választják

1948. Műszaki doktori cím

1954. Kossuth-díj (bronz fokozat)

1955. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

1956. Munka Érdemrend

1961. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

1963. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára

1969. Munka Érdemrend (arany fokozat)

1970. Állami Díj I. fokozat

1975. Arany oklevél (BME)

1979. Munka Érdemrend (arany fokozat)

1981. Nemzetközi Porkohászati Plansee Plakett

1983. Gyémánt oklevél (BME)

1984. Szocialista Magyarországért Érdemrend

Vissza az elejére