Gyűjteményeink

100 Famous Hungarians

Gyűjtemények másutt


 

Szerzői jogok


Az archívum elkészítését a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatta.

[NKOM-logo]
[NKA-logo]

© 2007. BME OMIKK

Frissítve: 2007. június 27.

A BME OMIKK
Tudomány- és technikatörténeti archívuma

A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár – eddigi eredményes tevékenységét folytatva – a magyar tudomány és technika történetének tudományos kutatásokra alapozott feltárására, a természettudományos és műszaki eredmények hazai és külföldi bemutatására törekszik.

E tevékenység eredményeképpen adta közre 1999-ben a Magyarok a világ tudományos–műszaki haladásáért c. multimédiás CD-t, amely 83 kiemelkedő magyar tudós, feltaláló, mérnök életművét mutatja be magyar és angol nyelven. A Gábor Dénes-centenárium alkalmából 2000-ben jelentette meg az ugyancsak kétnyelvű Gábor Dénes-emléklemezt, továbbá A magyar tudomány és technika nagyjai sorozatának első kiadványát, a Gábor Dénes CD-t. A sorozat második, Millner Tivadar munkásságát ismertető tagja 2001-ben, a Csonka János és Bay Zoltán életét és munkásságát bemutató lemez 2003. első felében jelent meg. 2004-ben készültek el az Imre Lajosról, Wigner Jenőről, a híres Triászról (Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky Károly), 2005-ben a Pavlics Ferencről szóló kiadványok.

A fenti munkák alapján jelent meg korábban gyűjteményünk egy része a világhálón is, ahol a CD-kiadványokon szereplő anyagok mellett más dokumentumokat is elérhetővé tettünk. A két munka összekapcsolása révén hoztuk létre a magyar tudomány és technika nagyjainak életét és munkásságát bemutató dokumentumarchívumot, amelyet 2007-ben kiegészítettünk 100 híres magyar tudós és mérnök rövid angol nyelvű életrajzával.

Az archívum szervezésének két alapvető pontja:

Az önálló anyagok a dokumentumok kiegészítései:

Kronológia: az időrend fontos navigációs eszköz is, bővített tartalomjegyzékként, gazdagon ellátva hipertext-csatolókkal, mind a saját dokumentumokhoz, mind külső forrásokhoz.

Bibliográfia: munkatársaink gyűjtik, a már megjelent anyagokat kiegészítik és megkísérlik minél teljesebbé tenni az adatok gondos ellenőrzésével.

Emlékezések: különböző típusú dokumentumokat tartalmaz, mint például:

A nagyobb terjedelmű feldolgozások mellett külön gyűjteményekben részben közreadjuk egyrészt azt a 80-100 rövidebb lélegzetű ismertető anyagot, amelyek egy korábbi kiadványunkban szerepelt írások átdolgozott változatai, másrészt Pap János technikatörténeti szakíró fotó-és dokumentumgyűjteményét.

Esetenként megjelentetünk életrajzot, összefoglaló cikkeket a tudós vagy műszaki szakember tudományos ereményeiről, világnézetéről. Előfordult már, hogy az általuk művelt egyes témákról összefoglaló szakcikket is készíttettünk, amennyiben magyar nyelvű eredeti közlemény nem létezett, vagy célszerűbb volt az eredmények összefoglaló bemutatása.

Az archívumban való eligazodást az indexek segítik: személyek, intézmények, képek, témák szerint készítünk csatolóval ellátott böngészőlistákat.

Anyagaink összeállítását nagyban megszabja a szerzői jogi helyzet, illetve a jogok megszerzésének költsége. Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a jelentős tudományos, szakmai eredmények mindegyikéről jelenjék meg dokumentum. Munkatársaink törekszenek arra, hogy a szerzői jogra vonatkozó törvények szerint járjanak el. Ha mégis megjegyzése vagy panasza lenne, kérjük, keressen meg bennünket.

Olvasóin tájékoztatása érdekében Gyűjtemények másutt címen megkezdtük egy dokumentumainkkal kapcsolatban álló virtuális könyvtár fejlesztését is.