Budapest University of Technology and Economics
National Technical Information Centre and Library

Beszédadatbázis a magyar mássalhangzó-kapcsolódások szerkezeti bemutatására
Leírás:
A magyar hangtani kutatások bővelkednek leíró jellegű összefoglalásokban, azonban fonetikai-akusztikai szinten nagyon kevés munka található. A hangokból felépülő hangsor elemei közül talán legkevesebbet tudunk a mássalhangzók egymáshoz való kapcsolódásáról, az itt fellépő koartikulációs folyamatokról és azok akusztikai vetületéről. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni a jelen adattár közreadásával. Az adatbázis főleg a mássalhangzó-kapcsolódásokra koncentrál, hiszen azokra adunk mintaszavakat (minden mássalhangzó kapcsolódásra egy mintaszót mutatunk be), azonban ezekben a mintaszavakban a szó összes hangkapcsolódásának a koartikulációs folyamata is tanulmányozható, tehát például CV és VC kapcsolódások is. Az adatbázis hátterében egy komplex kutatás húzódik meg, amelynek teljes anyaga a kapcsolódó irodalomban megadott könyv. Ez a könyv szorosan kapcsolódik a jelen adatbázishoz, onnan veszi a példákat és viszont. A két anyag tehát együttesen használható jó hatásfokkal.
Közreadó:
MTA Nyelvtudományi Intézet, Debreceni Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem
Időszak:
Tárgyszó:
Hozzáférés:
Interneten keresztül
URL:
Link

» Back

minositett konyvtar logo

Qualified Library

Opening Hours

Library
Workdays: 8:00-20:00

On 13th December 2017, Reading Room of Social and Economic Sciences (GTO) will be closed between 12:00 and 16:00.

Contacts

Postal address
elerhetosegek mailBudafoki út 4-6.
Budapest, Hungary
H-1111

P.O.Box 91
Budapest, Hungary
H-1518


Reference
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069
@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Circulation
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Management
elerhetosegek mailMűegyetem rkp. 3.
Budapest, Hungary
H-1111

elerhetosegek tel+36 1 463-2441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maps

terkep ko

Important links

Advertisements