Budapest University of Technology and Economics
National Technical Information Centre and Library

Digital Archives of BME

BME OMIKK is not only a library, it is also an information centre dealing with creation of digital content in different fields, including publishing scientific journal, works on science history, digitization of old documents and processing current journals to help searching.


1. Lists of library network

BME OMIKK is the central public library of the University with large collection, with reading rooms in the heart of the University and service point in Lágymányos Campus, with wide spectrum of library services, with 55 service hours per week. There are several smaller libraries at the faculties and departments of the University with specialized smaller collections providing services to a smaller research staff on demand. Their acquisitions are covered from project incomes of the departments. These smaller libraries are organized into a library network of the University. The list of member libraries is published by BME OMIKK regularly.


2. Hungarian Digital Image Library

The Hungarian Digital Image Library has been developed by the National Széchényi Library in collaboration with 48 Hungarian libraries in 2008-2009. The development of the continuously expanding digital image collection was funded by the Renaissance Program Office and the Hungarian Ministry of Education and Culture.

Its aim is to provide access to well-known and less known images within and beyond country borders. The collection interest of the image library apart from the National Széchényi Library’s images comprises digital Hungarica documents descending from different collections, for instance codices, regional history picture collections, postcards, posters and other digital images (like scanned manuscripts).

Online access

http://www.kepkonyvtar.hu


3. TMT - Scientific and Technical Information

Journal of Library and Information Sciences

The national journal, established in 1954 is published monthly by BME OMIKK. The journal deals with both theoretical and practical issues of library management, reference in the field of scientific literature. The emphasis is on the development of information and knowledge society in relation with librarianship and with the exploitation of advanced information technologies in the field.

The main topics in TMT

 • epistemological aspects of information and its gathering
 • domestic and international means of accessing scientific and technical information and literature
 • traditional and new methods of information processing and utilization of for library and documentation
 • design and operation of institutional - corporate information systems
 • introduction of advanced information tools and technologies to promote their adoption in Hungary
 • principles and methods of digitization, introduction of major domestic and international projects in the field
 • bibliographic, referring and full-text databases and connected library services
 • information resources and electronic services of the European Union and their utilization
 • penetration of information technologies in the society and economics

Its importance and acknowledgement is proven by indexing and reference services that process TMT using summaries in English. Publications in TMT are accepted as referred ones by the library science programme of the doctoral school of Eötvös Loránd University, Budapest.

Target groups of TMT

The primary target groups are librarians in library management and reference services, information experts, personnel dealing with information technologies of the field and users of scientific information. The subscribers are mainly institutions, libraries, information organizations providing or utilizing information services.

TMT is referred by

 • Hungarian Library and Information Science Abstracts
 • Library and Information Science Abstracts
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • Science Abstracts Series C. Computer and Control

Online access

http://www.tmt.omikk.bme.hu4. BME Yearbooks (1872 - )

One of the important results of BME OMIKK's digitization projects is digital publishing of old yearbooks of the University. The BME Archives holds a complete series of the yearbooks published from the academic year of 1857-58 to 2000.

The oldest volumes cannot studied, touched or copied by researchers or by the interested public from stock protection reasons. The processed documents can be searched by type, by year of by free text to help research. Speeches of academic year opening and other ceremonies from 1872 to 1946, educational programmes and timetables from 1857 to 1948 have already been digitized. They are available here. Digital versions of yearbooks from 2003 to 2006 are also available:


The Millennium Yearbook of the University was published in 2000. Its name indexes were compiled by the staff of the BME Archives. The chief editor was senior archivist Dr Márton Kiss who wrote an introduction to the Yearbook with the brief history of the University.


5. Digital archives with importance of science and University history

The library prepared digital versions of documents with historic value. They are available mostly in pdf.

6. Publications in the field of science history
ISSN 2061-1706

The Central Library of BME published 27 items in the serial on science history between 1953 and 1982. The serial was reopened in 2007 with the 28-29th volumes that were edited in digital format. The digitization earlier volumes is in progress. They will be available in the digital archives.Serial No. Author Title Year of publication Stock number in BME OMIKK
1. Károlyi Zsigmond: Beszédes József élete és működése (1786-1852) 1953. 102.694
2. Fodor Ferenc: Balla Antal élete és műszaki munkássága, 1739-1815. 1953. 102.874
3. Seress János: Petzval József, 1807-1891: a fényképező optika magyar származású feltalálójának mérnöki, professzori és feltalálói működése. 1954. 103.381
4. Vendl Aladár: Schafarzik Ferenc, a hazai műszaki földtan megalapítója 1854-1927. 1954. 105.027; 600.858
5. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum, az egyetem bölcsészeti karán 1782-től 1850-ig fennállott mérnöki intézet. 1955. 105.722; 600.958
6. Nagy Zoltán: Vedres István művészi munkássága, 1765-1830. 1956. 108.001
7. Vendl Aladár: A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány- és földtani tanszékének története 1957. 108.786; 601.588
8. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei 1957. 109.793; 601.862
9. Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története 1958. 110.196; 601.975; V 6529/9
10. Turányi Kornél: Laáb Gáspár és Magyar István: Két kultúrmérnök műszaki szolgálatunk úttörői közül 1958. 110.121; 601.971
11. Bendefy László: Szombathelyi Benedek rudasmester: Adatok a középkori magyar földmérés történetéhez 1959. 110.465; 602.251
12. Scheiber Mária: Novák Dániel, 1798-1849. 1959. 111.203; 601.660
13. Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon: Vázlat 1960. 113.562; 500.833
14. Szerk. Devics József, Károlyi Zsigmond és Zádor Mihály A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején. 1960. 112.146; 112.147
15. Móra László: Wartha Vince: a hazai kémiai technológia megalapítója, 1844-1914. 1967. 119.112; V 6529/15; 0391400
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/15/Wartha_Vince.pdf
16. Vadász Elemér: A magyar földtan útja Szabó József nyomában 1967. 119.483; V 6529/16
17. Sárközi Zoltán: Árvizek, ármentesítés és folyószabályozás a Szigetközben és az Alsó-Rába vidékén 1968. 604.309
18. Móra László: Varga József élete és munkássága, 1891-1956. 1969. 121.493; V 6529/18
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/20/Varga_Jozsef_elete_es_munkassaga.pdf
19. Huszty Sándor: A Műegyetemi Nyomda története, 1921-1950. 1969. 121.513; V 6529/19
20. Hodinka László: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája I. kötet 1969. 121.719/1; V 6529/20-1
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/18/BME_tortenetenek_bibliografiaja_I.pdf
20. Hodinka László: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája II. kötet 1969. 121.719/2; V 6529/20-2
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/18/BME_tortenetenek_bibliografiaja_II.pdf
21. Móra László: Zemplén Géza, a hazai tudományos szerves kémia megalapítója, 1883-1956. 1971. 124.093; V 6529/21
22. Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, 1848-1948. 1971. 124.459; V 6529/22
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/21/A_Muegyetemi_konyvtar_tortenete_1848-1948.pdf
23. Móra László: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék százéves története 1975. 128.546; V 6529/23
24. Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára: repertórium 1975. 129.402; V 6529/24
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/24/Szogi_Laszlo.pdf
25. Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem Általános Analítikai Kémiai Tanszékének 125 éves története: bibliográfia 1975. 717.691; V 6529/25
25. a Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem Általános Analítikai Kémiai Tanszékének tudományos munkássága, 1847-1975.Átd. és jav. kiad. 1975. 130.683; V 6529/25a
26. Móra László: Korach Mór: A korszerű műszaki kémia úttörője, 1888-1975. 1978. 131.655
http://www.omikk.bme.hu/tudtort/26/Korach_Mor.pdf
27. Végh Ferenc: Műegyetemi rektori beszédek 1982. 134.922
28. Emmertné Szerőczei Dóra: Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében 2007. http://www.omikk.bme.hu/tudtort/28/ 
29. Emmertné Szerőczei Dóra: A legnagyobb hazai műszaki könyvtár története 2009. http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/

7. Ph.D. defences

Third grade of higher education that is doctoral level is organized by the doctoral schools of higher education institutions. The process is co-ordinated and doctoral defences are registered by the National Doctoral Council in Hungary. For this reason, information on doctoral defences is available in the central database of the Council.

If you are interested in defences at BME, then in the search page of the Hungarian Doctoral Council you should select 'Budapest University of Technology and Economics' in the pull-down menu. Clicking on 'Search' the list of doctoral defences is given in categories selected by check-boxes:

 • future and recently accomplished defences
 • successful defences
 • unsuccessful defences
 • cancelled defences
 • further defences

Full-texts and abstracts of theses are accessible using the main catalogue (OPAC) of BME OMIKK.

Printed copies are available in the Main Reading Room after the defence.


9. Digitization of library documents

ENRICH was a project funded under eContent+ programme. The main aim of the project was to create seamless access to distributed information about manuscripts and rare old printed books in Europe on the Manuscriptorium platform.
Manuscriptorium is the digital library that - at the beginning of ENRICH - contained data of 47 partners from the Czech Republic and abroad. It is the largest digital library of manuscripts in Europe offering access to more than one million digitized pages and a lot of descriptive data.
ENRICH enhanced the Manuscriptorium content by connecting additional digital libraries and taking aboard those who had not offered digital libraries before. To achieve this goal, many existing technologies were optimized and new ones developed.
ENRICH started on 1 December 2007 and finished on 30 November 2009. During this time, it added more than five million digitized pages from direct ENRICH partner institutions and hundreds of thousands of additional pages from other associated partners to Manuscriptorium.
ENRICH stands for European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage.
BME OMIKK joined to ENRICH project in 2007.

10. Guide to search in the library

The publication summarizes main concepts of search for information and provide a key to successful library use. Our tips may shorten the route to the information. The compilation contain knowledge that can be utilized in any library, but focuses mainly on the collections of BME OMIKK.

The guide was compiled with the support TÁMOP, the Social Renewal Operational Programme, co-funded from the Cohesion Fund of the European Union.

The language of the guide is Hungarian.

Access to the guide: Fűre lépni tilos!

Changes since the publication of the Guide:

  • In 2013 the traditional printed Call Slip was replaced by an Electronic Calling System
  • In September 2013 the homepage of BME OMIKK was redesigned and restructured. In the beginning of 2014 the homepage became bilungual. Screen shots in the publication reflect the old homepage.


minositett konyvtar logo

Qualified Library

Opening Hours

Library

Workdays: 8:00-20:00

The Community room will be closed on 20th February from 4 pm

Contacts

Postal address
elerhetosegek mailBudafoki út 4-6.
Budapest, Hungary
H-1111

P.O.Box 91
Budapest, Hungary
H-1518


Reference
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069
@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Circulation
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Management
elerhetosegek mailMűegyetem rkp. 3.
Budapest, Hungary
H-1111

elerhetosegek tel+36 1 463-2441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maps

terkep ko

Important links

Advertisements