Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ És Könyvtár

Műegyetemi Digitális Archívum (MDA)

1. Hálózati jegyzékek

Az egyetemi könyvtári hálózat koordinátorai a hálózati referensek. A hálózati könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásaik egyike a Tanszéki könyvtárak címjegyzéke, esetenként melléklet, évenkénti összeállítása és folyamatos karbantartása a tanszékek rendszeres információszolgáltatása alapján.
A hálózati jegyzékek a BME valamennyi intézeti, tanszéki könyvárának és fenntartójának összes elérhetőségi adatát tartalmazza.

Hálózati jegyzék, 2007
Hálózati jegyzék, 2008
Hálózati jegyzék, 2009
Hálózati jegyzék melléklete, 2009
Hálózati jegyzék, 2011
Hálózati jegyzék, 2012
Hálózati jegyzék, 2013
Hálózati jegyzék, 2014
Hálózati jegyzék, 2015
Hálózati jegyzék, 2016
Hálózati jegyzék, 2017

2. Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK)

Könyvtárunk sikeres pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a Reneszánsz Év programsorozat keretében kiírt felhívásra. Az Országos Széchényi Könyvtár irányításával a 48 magyar könyvtár különleges digitális képkönyvtárat hozott létre, amely korszerű hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét képező, értékes képi dokumentumokat az oktatás, a kutatás szereplői, a kultúra iránt érdeklődők, illetve a legszélesebb nagyközönség számára, határainkon innen és túl.

Az általunk szolgáltatott 2000 képen a Műegyetem vezetőinek, tanárainak portréi, kéziratai, oklevelei láthatók, valamint elérhetők a műegyetemi épületek építésével kapcsolatos képek digitalizált változatai, illetve az egyetemi oktatással, a fontosabb egyetemi eseményekkel kapcsolatos képek, köztük például a levéltárban őrzött Bánki gyűjtemény digitalizált változata.

A képkönyvtár a magyar könyvtárakban őrzött, már digitalizált képanyag - kódexek, oklevelek, kéziratok, plakátok, metszetek, térképek, fényképek, képeslapok - elérhetőségét biztosítja központi szolgáltatás keretében, felhasználóbarát felületen keresztül. Az Magyar Digitális Képkönyvtárban könnyű eligazodni, az állomány többféle szempont szerint kereshető. A felhasználói felületen a következő műveletek elvégzésére van lehetőség:

 • szabad hozzáférés a képekhez és a metaadatokhoz
 • könyvtárak listájának megtekintése
 • keresés
 • böngészés
 • megjelenítés
 • képeslapküldés
 • ajánló küldése
 • képek nagyfelbontású változatának (másolatának) megrendelése az azt őrző könyvtártól (a kép tulajdonosától)
 • nyomtatás
 • puzzle képösszerakó játék

A Magyar Digitális Képkönyvtárban alkalmazott szoftverek segítségével több távoli képadatbázis is elérhető, így azok is, amelyek közvetlenül nem kerültek az MDK archívumába. Ilyen például az EUROPEANA, az európai digitális multimédia-könyvtár.
http://www.europeana-libraries.eu/A képkönyvtár a következő címen érhető el: http://www.kepkonyvtar.hu/
Képek rendelése:
Virág György
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) (1954 - )

A 2013-ban 60. évfolyamába lépő, havi megjelenésű Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) című országos szakfolyóiratot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szerkeszti és adja ki. A lap a könyvtárügy és a szakirodalmi, szakmai tájékoztatás elvi és gyakorlati kérdéseivel foglakozik, kiemelten az információs és a tudástársadalom fejlődésének a könyvtáros szakmát érintő kérdéseivel, a korszerű információs technológia alkalmazásával.A TMT által rendszeresen gondozott szakmai témakörök a következetők:

 

 • az információ és informálódás ismeretelméleti vonatkozásai,
 • a szakirodalmi és más információkhoz való hozzájutás hazai és külföldi lehetőségei,
 • a könyvtári és dokumentációs információ-feldolgozás és - felhasználás hagyományos és nem hagyományos módszerei,
 • az intézményi - vállalati belső információs módszerek kialakítása és működtetése,
 • a legkorszerűbb (elektronikus) információs eszközök és technológiák ismertetése a hazai meghonosítás elősegítése érdekében,
 • a digitalizálás elvei, módszerei, főbb külföldi és hazai projektek bemutatása,
 • CD-ROM-on/DVD-n, illetve weben elérhető bibliográfiai-referáló és teljes szövegű adatbázisok és erre épülő korszerű könyvtári szolgáltatások,
 • az EU információforrásai és elektronikus szolgáltatásai, valamint hazai hasznosításuk,
 • az információ világméretű térhódításának figyelemmel kísérése különféle társadalmakban és nemzetgazdaságokban.


Jelentőségét, elismertségét bizonyítja, hogy számos külföldi indexelő–referáló szolgálat adatbázisaiba bedolgozza (a cikkek angol nyelvű összefoglalója alapján), és az itt közölt cikkeket az ELTE Bölcsésztudományi Karán működő doktori iskola könyvtári alprogramja mint publikációkat elfogadja.

A lap megcélzott olvasói rétege:

A felsorolt témakörökből következően a folyóirat elsődleges olvasói a könyvtár- és tájékoztatásügy területén dolgozó könyvtárosok, információs szakemberek, a korszerű információs technika könyvtári, tájékoztatási alkalmazásával foglalkozó számítástechnikai és más szakemberek, az információ felhasználói. A lapra elsősorban intézmények és nem magánemberek fizetnek elő, könyvtárak, információs intézetek, illetve minden olyan szervezet, amely könyvtári és információs szolgáltatást nyújt, illetve hasznosít.
A kiadvány online elérhetősége: http://www.tmt.omikk.bme.hu

4. BME Évkönyvek (1872 - )

A BME OMIKK digitalizálási projektjének egyik eredménye az egyetem régi évkönyveinek, programjainak digitalizált változatban való megjelenítése. A Levéltár az 1857/58-as tanévtől őriz teljes sorozatot ezekből a (tan)évente megjelenő kiadványokból (egészen 2000-ig).

A legrégebbi köteteket állományvédelmi okok miatt a kutatók, érdeklődők már nem használhatják, nem foghatják kézbe, illetve másolatot nem készítünk róla. A feldolgozásra került anyagban típusonkénti, tanévenkénti, illetve szabadszavas keresés segíti a kutatómunkát. A tanévnyitó és más egyetemi ünnepségeken elhangzott beszédek 1872-1946-ig, az órarendek 1872-1963-ig, míg a tanrendek (programok) 1857-1948-ig készültek el digitalizált formában. Elérhető itt.


A Millenniumi évkönyv az egyetem kiadványa, amely a 2000. év alkalmából készült. A benne található névtárak összeállítását  a levéltár munkatársai végezték, ill. dr. Kiss Márton főlevéltáros szerkesztette és látta el rövid intézménytörténeti bevezetővel.


5. Tudomány - és intézménytörténeti digitális gyűjtemény

A könyvtár által digitalizált tudomány-, intézménytörténeti szempontból értékes dokumentumok gyűjteménye, melyek szövege többnyire pdf formátumban érhető el.

 • Folyóiratok
 • Gyűjtemények

  6. Műszaki tudománytörténeti kiadványok
  ISSN 2061-1706

  A BME Központi Könyvtára Műszaki tudománytörténeti kiadványok című sorozatának 1953 és 1982 között 27 tagja jelent meg nyomtatásban. A 2007-ben újraindított sorozat 28-29. kötetei már elektronikus formában készültek. A korábbi kötetek digitalizálása megkezdődött, az elkészült kötetek így elektronikusan is olvashatók.

  Sorozati számSzerzőCímKiadási évRaktári jelzet a BME OMIKK-ban
  1. Károlyi Zsigmond: Beszédes József élete és működése (1786-1852) 1953. 102.694
  2. Fodor Ferenc: Balla Antal élete és műszaki munkássága, 1739-1815. 1953. 102.874
  3. Seress János: Petzval József, 1807-1891: a fényképező optika magyar származású feltalálójának mérnöki, professzori és feltalálói működése. 1954. 103.381
  4. Vendl Aladár: Schafarzik Ferenc, a hazai műszaki földtan megalapítója 1854-1927. 1954. 105.027; 600.858
  5. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum, az egyetem bölcsészeti karán 1782-től 1850-ig fennállott mérnöki intézet. 1955. 105.722; 600.958
  6. Nagy Zoltán: Vedres István művészi munkássága, 1765-1830. 1956. 108.001
  7. Vendl Aladár: A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány- és földtani tanszékének története 1957. 108.786; 601.588
  8. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei 1957. 109.793; 601.862
  9. Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története 1958. 110.196; 601.975; V 6529/9
  10. Turányi Kornél: Laáb Gáspár és Magyar István: Két kultúrmérnök műszaki szolgálatunk úttörői közül 1958. 110.121; 601.971
  11. Bendefy László: Szombathelyi Benedek rudasmester: Adatok a középkori magyar földmérés történetéhez 1959. 110.465; 602.251
  12. Scheiber Mária: Novák Dániel, 1798-1849. 1959. 111.203; 601.660
  13. Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon: Vázlat 1960. 113.562; 500.833
  14. Szerk. Devics József, Károlyi Zsigmond és Zádor Mihály A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején. 1960. 112.146; 112.147
  15. Móra László: Wartha Vince: a hazai kémiai technológia megalapítója, 1844-1914. 1967. 119.112; V 6529/15; 0391400
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/15/Wartha_Vince.pdf
  16. Vadász Elemér: A magyar földtan útja Szabó József nyomában 1967. 119.483; V 6529/16
  17. Sárközi Zoltán: Árvizek, ármentesítés és folyószabályozás a Szigetközben és az Alsó-Rába vidékén 1968. 604.309
  18. Móra László: Varga József élete és munkássága, 1891-1956. 1969. 121.493; V 6529/18
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/20/Varga_Jozsef_elete_es_munkassaga.pdf
  19. Huszty Sándor: A Műegyetemi Nyomda története, 1921-1950. 1969. 121.513; V 6529/19
  20. Hodinka László: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája I. kötet 1969. 121.719/1; V 6529/20-1
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/18/BME_tortenetenek_bibliografiaja_I.pdf
  20. Hodinka László: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája II. kötet 1969. 121.719/2; V 6529/20-2
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/18/BME_tortenetenek_bibliografiaja_II.pdf
  21. Móra László: Zemplén Géza, a hazai tudományos szerves kémia megalapítója, 1883-1956. 1971. 124.093; V 6529/21
  22. Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, 1848-1948. 1971. 124.459; V 6529/22
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/21/A_Muegyetemi_konyvtar_tortenete_1848-1948.pdf
  23. Móra László: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék százéves története 1975. 128.546; V 6529/23
  24. Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára: repertórium 1975. 129.402; V 6529/24
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/24/Szogi_Laszlo.pdf
  25. Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem Általános Analítikai Kémiai Tanszékének 125 éves története: bibliográfia 1975. 717.691; V 6529/25
  25. a Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem Általános Analítikai Kémiai Tanszékének tudományos munkássága, 1847-1975.Átd. és jav. kiad. 1975. 130.683; V 6529/25a
  26. Móra László: Korach Mór: A korszerű műszaki kémia úttörője, 1888-1975. 1978. 131.655
  http://www.omikk.bme.hu/tudtort/26/Korach_Mor.pdf
  27. Végh Ferenc: Műegyetemi rektori beszédek 1982. 134.922
  28. Emmertné Szerőczei Dóra: Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében 2007. http://www.omikk.bme.hu/tudtort/28/ 
  29. Emmertné Szerőczei Dóra: A legnagyobb hazai műszaki könyvtár története 2009. http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/

7. Nyilvános Ph.D. védések

Ha az alábbi linkre kattint, és az Országos Doktori Tanács új lapon megnyíló honlapján a fenti legördülő listában kiválasztja a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemet, a "Keres" gombra klikkelve megtekintheti az egyetemen meghirdetett nyilvános Ph.D. védések listáját. Az értekezések elektronikus formában elérhetők a katalógusunkon keresztül. A nyomtatott példányok védésig megtekintésre kérhetők a Tájékoztatási Osztály földszint 12-es szobájában, védés után pedig a Nagyolvasóban hozzáférhetők.

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=120

9. Könyvtári kulturális javak digitalizálása

Az Európai Unió "ENRICH" (gazdagítás) címmel indított ún. célzott projektet. A finanszírozás az eContentPlus - digitális formában rendelkezésre álló információk nemzetközi hasznosításának továbbfejlesztését támogató - program keretében valósul meg. A projektet 2007. december 3-án a Prágában tartott nemzetközi értekezlettel indították útjára a résztvevő 18 tagország képviselői. A BME OMIKK tagja a konzorciumnak.

A projekt célja, hogy Európa különböző kulturális intézményeiben fellelhető kézirat- és ősnyomtatvány vagyon digitalizált formában elérhető részéhez egységes és hatékony hozzáférést biztosítson anélkül, hogy a felhasználónak foglalkoznia kellene az egyes rendszerek sajátosságaiból adódó különbségekkel. Más szóval egy közösen használható virtuális gyűjteményt kívánnak létrehozni elsősorban a kutatók, valamint a szélesebb körű érdeklődők számára.

A projekt alapját képező Manuscriptorum digitális könyvtár 15 éves fejlesztői munka eredményeként jött létre, melyet a Cseh Köztársaság nemzeti könyvtára és az AIP Beroun Ltd. cég együttműködve hajtott végre. Ez jelenleg a leggazdagabb digitalizált kézirat-gyűjtemény Európában, mely már 1 millió oldalnyi digitalizált anyagot tesz hozzáférhetővé.
A http://www.manuscriptorium.eu honlapon jelenleg 46 cseh és külföldi gyűjtemény digitalizált változatához lehet hozzáférni, cseh és angol nyelven.

Az ENRICH projekt hivatalos célkitűzése, hogy az európai nemzeti könyvtárak eddig digitalizált kézirat/ősnyomtatvány/régi illetve ritka könyvállományának mintegy 85%-át egységesen és közvetlenül hozzáférhetővé tegye az Interneten keresztül.
Ezt a digitális gyűjteményt a jövőben további értékes anyaggal egészítik ki a résztvevő országok egyetemi és egyéb könyvtárai. A konzorcium végeredményben mintegy 5 millió digitalizált oldal tartalmához kíván hozzáférést biztosítani.

A BME OMIKK részéről Emmertné Szerőczei Dóra vett részt a projektben. 2007-ben elkészítette a Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében című kiadványt, melyben az 1801 előtt napvilágot látott hungarikumok közül válogatta ki a legérdekesebb műveket, ízelítőül az olvasóknak, a BME OMIKK-ban őrzött muzeális gyűjteményből, mely az 1851 előtt megjelent hungarikumokat és külföldi kiadványokat tartalmazza.

2007. májusában megkezdődött a két elődkönyvtár muzeális állományának számítógépes adatbázisban való feldolgozása az ALEPH integrált könyvtári rendszerben. A munka során a bibliográfiai leíráson felül a példány egyedi jellemzői is feltüntetésre kerültek a korábbi tulajdonosok (possessorok) neve, a kötésre és az állapotra vonatkozó megjegyzések.

10. Könyvtárhasználati útmutató

A TÁMOP keretében elkészült információs, tanulási segédlet:
Fűre lépni tilos!

Néhány ötletet szeretnénk adni a könyvtárakban jellemző sajátos észjárás megismeréséhez, ami kulcs lehet a sikeres könyvtárhasználathoz. Tippjeink remélhetőleg megkönnyítik az eligazodást és lerövidítik az utat a keresett információkhoz. Gyűjteményünk más könyvtárakban is használható ismeretanyagot tartalmaz, összeállításakor törekedtünk arra, hogy az általános leírások után a BME OMIKK-ra jellemző tudnivalókat is bemutassuk.

 

 

 

2019. február 20. szerda

minositett konyvtar logo

Nyitvatartás

Könyvtár

Hétköznap: 8:00-20:00

2019. február 20-án a Közösségi terem 16 órától zárva tart!

Elérhetőségek

Levélcím
elerhetosegek mail1111 Bp., Budafoki út 4-6.

1518 Bp., Pf. 91.


Tájékoztatás
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kölcsönzés
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatóság
elerhetosegek mail1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.
K. ép. I. em. 90.

elerhetosegek tel+36 1 463-2441

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Széchenyi 2020


inyk logo

Térképek

terkep ko

Fontos linkek

Hirdetések