Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ És Könyvtár

GyIK

Ezen az oldalon részben a napi munka során, részben az olvasói elégedettségmérések eredményeként érkezett kérdésekre szeretnénk válaszolni. A tapasztalatok alapján gyakran felmerülő problémaköröket gyűjtöttünk össze és adtunk rájuk választ, remélve, hogy ezzel az összeállításunkkal – amelyet szándékunkban áll a későbbiekben tovább bővíteni – segítségükre lehetünk és megkönnyíthetjük a könyvtár használatát.


Kérdések:

Könyvtárhasználat

Dokumentumkeresés, kölcsönzés, hosszabbítás

Számítógépek, informatikaVálaszok:


Könyvtárhasználat

Mi az a könyvtári felhasználóképzés?

Felhasználóképzés minden, a napi tájékoztatás során/keretében nyújtott információ, ami abban segít, hogy a BME OMIKK (vagy más könyvtár) szolgáltatásait kényelmesen, gyorsan, szakszerűen és célszerűen tudja használni minden olvasó.

Például: Katalógus- és adatbázis-használati ismertetéssel az intézmény könyvtárosai minden érdeklődőnek rendelkezésére állnak.

Felhasználóképzést szervezett formában is nyújtunk, például:
 • A könyvtári gólyatúra – nem csak gólyáknak –, melynek során a praktikus könyvtárhasználati ismeretek és az olvasói terek bemutatása mellett a kíváncsibb olvasóknak lehetőségük van, hogy a könyvtár rejtett zugaiba is bepillantást nyerjenek.
 • A könyvtár rendszeresen szervez az előfizetett adatbázisok új szolgáltatásairól bemutatókat, melyeken konzultációs lehetőséget is kínálnak az előadók.

Táskát, italt, ételt miért nem lehet bevinni az olvasókba?

Állományvédelmi okokból az a szabály, hogy az olvasótermekbe nem lehet bevinni a táskákat, illetve ételt. Innivalót azonban zárható palackban be lehet vinni az olvasótermekbe 2015 őszétől.

Miért kevés a csoportmunkára alkalmas hely?

A könyvtár tereinek felosztásának újragondolása jelenleg folyamatban van, szeretnénk minél több olyan helyet kialakítani, mely alkalmas lesz csoportos tanulásra. 2015 tavaszán, illetve nyarán már tettünk ez irányú lépéseket: a földszinti folyosón helyeztünk el asztalokat, az aulában is szabadítottunk fel helyet tanulás céljára, valamint megnyitottuk a fszt. 2-es termet a csoportos tanulás támogatására.

Miért van hideg az olvasótermekben?

Korábbi években sajnos valóban előfordult, hogy nem tudtuk biztosítani a megfelelő hőfokot a Nagyolvasóban a nagyon hideg téli napokon. A fűtési rendszerünk korszerűsítése óta a Nagyolvasóban mért hőmérséklet folyamatosan 20 fok fölött van.

Miért nincs hosszabb nyitvatartás hétköznap?

A jelenleg mért forgalmi adatok szerint a délutáni hosszabb nyitvatartás nem lenne indokolt, hiszen szorgalmi időszakban 19 óra után már jelentősen csökken szolgáltatásaink igénybevétele. Az utóbbi években a vizsgaidőszakban az EHK támogatásával mód van a Nagyolvasó hosszabb nyitvatartására, de az, hogy ezt szorgalmi időszakra is kiterjesszük, meghaladná anyagi lehetőségeinket (emberi erőforrás, rezsi finanszírozása).

Miért nincs hétvégén nyitva a könyvtár?

Hétvégén az egyetem zárva van, így nem megoldható a könyvtár nyitvatartása.

Miért nem lehet bankkártyával fizetni a könyvtárban?

Az egyetemen működő bankkártya szolgáltatások bevezetésével kapcsolatban a könyvtár – mint a BME egyik szervezeti egysége – nincs döntési helyzetben. A gazdasági rendszer fejlesztése folyamatban van. Bízunk benne, hogy hamarosan kapacitás és lehetőség lesz a fenti igény teljesítésére.

Vissza a kérdésekhez »Dokumentumkeresés, kölcsönzés, hosszabbítás

Mi az az ügyfélhívó sorszám?

Az ügyfélhívó sorszám az online katalógus e-kérőlap „ügyfélhívó sorszám” mezőjében megadott, az olvasó azonosítására szolgáló szám.

A központi kölcsönzés és a Nagyolvasó kijelzőjén megjelenő ügyfélhívó sorszám tájékoztatja az olvasót, hogy átvehetők az e-kérőlapon kért dokumentumok.

A rendszer bármilyen 4-jegyű számot elfogad, de számazonosság elkerülése érdekében javasoljuk, hogy amennyiben rendelkezik olvasójeggyel, az azon szereplő vonalkód utolsó 4 számjegyét, vagy a Nagyolvasóban kapott helyszámot adja meg.

Miért van úgy eldugva a könyvtár honlapján a katalógus keresője?

A könyvtár honlapja 2013-ban újult meg. A honlap kialakításakor igyekeztünk figyelembe venni korábbi tapasztalatainkat, és olvasóink véleményét is kikértük számos részlettel kapcsolatban. A könyvtár számítógépes katalógusának (OPAC-nak) a keresőablaka így a jobb felső sarokba került, fölötte KATALÓGUS felirattal. A katalógus elérhető a gyorsmenüből, illetve a fenti főmenüből is. A tavalyi használói elégedettség-felmérésünk után módosítottuk a feliratot, illetve igyekeztünk jobban kiemelni a keresési lehetőséget, azonban sajnos úgy tűnik, hogy törekvésünk nem járt elegendő sikerrel, mivel még mindig sokan jelezték, hogy nehéz megtalálni. A jövőben szeretnénk ezen változtatni, és olvasóink megkérdezésével megtalálni a legmegfelelőbb, mindenki számára könnyen észrevehető helyet.

Miért nem tudok az ismerősöm kölcsönzőjegyével kölcsönözni, ha megkér rá?

A könyvtárhasználati szabályzat szerint lehet a csoporttárs, ismerős, testvér kártyájával alkalmanként kölcsönözni. Ehhez egy egyszeri, az adott napra szóló meghatalmazás szükséges a kölcsönzőjegy tulajdonosa részéről. Meghatalmazás-mintát találnak honlapunkon, az Űrlapok között.

A kikölcsönzött könyvet pedig bárki visszahozhatja. A késve visszahozott könyvek esetében – amennyiben szükséges – a rendszer megjegyzi a tartozást, s az a legközelebbi látogatáskor is kifizethető.

Miért tiltják le a végzős hallgatók olvasójegyét?

A kedvezményes beiratkozás a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódik. A KTH-tól kapott információk alapján a vizsgaidőszak elején korlátozzuk az online hosszabbítás lehetőségét, jelezve ezzel, hogy a záróvizsga előtt az egyetemi szabályozásnak megfelelően minden az egyetemmel, így a könyvtárral kapcsolatos tartozást (legyen az kölcsönzés, vagy ki nem egyenlített késedelmi díj) rendezni kell. A korlátozással kapcsolatos részletes információkat közzétesszük honlapunkon, valamint minden érintett hallgatónak a könyvtár személyre szólóan, a KTH pedig a Neptunon keresztül küld értesítést. Levelünkből kiderül, hogy az érintetteknek milyen teendői vannak diplomázás előtt, valamint abban az esetben, ha ez mégsem esedékes. Diplomázás esetén a könyvtári tagság a nemtartozási igazolás kiállítását követően már csak helyben használatra jogosít.

Miért nincs előzetes emlékeztető/figyelmeztető e-mail a kölcsönzési idő lejárta előtt?

Jelenleg nem áll módunkban, hogy a lejárat előtt értesítést küldjünk. A kölcsönzéskor kézhez kapott kölcsönzési bizonylaton fel van tüntetve a kölcsönzött művek lejárati határideje, amely határidő online is megtekinthető, illetve módosítható. Probléma esetén munkatársaink személyes, telefonos és e-mailen történő megkeresésre készséggel állnak olvasók rendelkezésére a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

A felhasználó a beiratkozáskor aláírt nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a könyvtárhasználat feltételeit, ennek értelmében a kölcsönzés lejárati határidejére vonatkozóan a könyvtárnak előzetes tájékoztatási kötelezettsége nincs.

A rendszer átalakítása nem csupán üzemeltetési kérdés, az ehhez szükséges informatikai ismeretek rendelkezésre állnak. Mivel azonban ez évről évre visszatérő olvasói kérés, a megvalósítás lehetőségét vizsgáljuk.

Miért kell az e-kérőlapon a könyveket egyesével kikérni, miért nem lehet összegyűjteni azokat, amiket szeretnék?

Az e-kérőlapon egy 2015. tavaszi fejlesztés keretében elkészült a "kosár" funkció, ami lehetővé teszi a kérések összegyűjtését. Bővebb információt a "Elektronikus kérőlap ismertető"-ben találnak honlapunkon.

Miért nem ismer fel a rendszer, és miért kell újra és újra beírni a nevemet minden egyes kérésnél az e-kérőlapon?

Az e-kérőlap a WebOPAC-tól egyelőre technikai okból nem tudja lekérni a bejelentkezett olvasó adatait. Ugyanakkor egy 2015. tavaszi fejlesztés révén az e-kérőlapban a "Név és sorszám mentése: igen" opció választásával elmenthető a név és az ügyfélhívó sorszám, és a két mezőt a következő kérőlapon automatikusan kitölti a gép. Az utolsó kéréskor válassza a "Név és sorszám mentése: nem" opciót a mentett adatok törlésére.

Amennyiben elmentette a nevét és ügyfélhívó sorszámát, de mégsem indít több kérést, zárja be az összes böngészőablakot a mentett adatok törléséhez. A mentett adatok akkor is törlődnek, ha a kérés visszaigazolása képernyő 2 perc inaktivitás után automatikusan visszalép a katalógusba.

Miért nem működik távolról az elektronikus kérőlap?

A kérőlap, ill. annak elérhetőségének kibővítése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése hosszabb távú célkitűzésünk.

Miért nem engedi a rendszer elektronikusan meghosszabbítani a két hetes kölcsönzési idejű könyvet egy hónappal a tagság lejárata előtt?

A tiltást nem tudjuk a könyv kölcsönzési státuszához kötni a könyvtári rendszerünkben, aminek a fejlesztésére csekély ráhatásunk van. (Az általunk használt Aleph integrált könyvtári rendszer külső cég által kialakított, számos országban alkalmazott szoftver, ezért nem igazán tudjuk befolyásolni a fejlesztését.)

E-mailben vagy telefonon kelt kérésre a könyvtárosok meghosszabbítják a kölcsönzéseket.

Miért nem lehet csak a vizsgaidőszakban a kölcsönzési időt két hétre korlátozni azoknál a könyveknél, amelyekre nagy a kereslet?

A sokat kölcsönzött művekre nem csak vizsgaidőszakban van nagy kereslet, hanem szorgalmi időszakban is. Épp ezért a példányszám lehetőségeink szerinti folyamatos növelése mellett a két hetes kölcsönzési idővel igyekszünk minél több olvasónknak lehetőséget biztosítani arra, hogy hozzájusson a dokumentumhoz.

Raktári kiszolgálás esetén a kölcsönzési pultnál miért nincs elektronikus hívásjelzés, ha megérkezett a kért könyv?

A fejlesztést elindítottuk, a szükséges szoftver saját fejlesztésben készül. Várhatóan év végére bevezetjük a szolgáltatást.

Hogyan lehet egy lépésben meghosszabbítani az összes kölcsönzésem?

Az összes kölcsönzött, még hosszabbítható példány egy lépésben meghosszabbítható a lista fölött található "Összes hosszabbítása" funkció segítségével.

Részletek a WebOPAC Bemutató menüpontjának "2.2. Élő kölcsönzések, hosszabbítás" c. szakaszában.

Miért nem lehet az elektronikus dokumentumokhoz, adatbázisokhoz otthonról is hozzáférni?

A szolgáltatásokhoz általában, amennyiben módunkban áll, olyan hozzáférést vásárolunk, amellyel a BME-s IP címekről használhatóak a dokumentumok. Ennél nagyobb bővítést egyik elektronikus dokumentum-szolgáltató sem tesz lehetővé.

Mit tegyek akkor, ha az általam keresett mű nem található a könyvtárban, vagy túl kevés példány elérhető?

Az ide kattintva elérhető „Könyvbeszerzési ajánlati űrlap” segítségével kérjük, hívja fel figyelmünket a hiányosságra. Amennyiben valóban gyűjtőkörünkbe illő műről van szó, és azt lehetőségeink megengedik, pótolni fogjuk.

Másik megoldás lehet a Könyvtárközi kölcsönzés, amely lehetővé teszi, hogy más – belföldi vagy külföldi – könyvtárból bekérjük a keresett dokumentumot. Erről a szolgáltatásunkról ide kattintva talál információt.

Az olvasótermekben milyen elrendezésben vannak a könyvek?

Az olvasótermekben elsősorban téma szerint helyeztük el a könyveket.

Az MSZO-ban és a GTO-ban jellemzően a téma szerinti csoportosításon belül a könyvek a raktári jelzet szerinti számsorrendben sorakoznak a polcon. A TKO-ban a kari vagy a téma szerinti csoportosításon belül a címek betűrendjében találhatók a könyvek. Ebben az esetben a raktári jelzetnek nincs jelentősége.

A honlapon a LÁTOGATÁS ELŐTT → Olvasótermek alatt található térképek megmutatják, hogy melyik olvasóteremben, milyen témájú könyvek vannak a polcokon. Ahol szakrend szerinti az elhelyezés, azt a honlapon az egyes olvasótermeknél található "szakrend" táblázat részletesen is megmutatja [GTO szakrend] [MSZO szakrend].

Ha a számítógépes katalógusban megtalált könyvek elhelyezését keressük, a Találati lista → Helye pld/kölcsön oszlop → Központi könyvtár → Gyűjtemény + Elhelyezés mezők adnak választ.

A rendszer hibája, ha nem találok a keresett témában anyagot?

A számítógépes katalógus használatáról a "Bemutató" menüpont alatt található ismertető, keresési példákkal, a kényelmi funkciók részletezésével.

Ha az ismertetett példák, módszerek alapján sem talált a témájának megfelelő szakirodalmat, kérjük, mindenképpen forduljon a tájékoztató könyvtárosokhoz, akik további lehetőségeket ajánlhatnak a könyvtári kutatáshoz (pl. az új, digitalizált cédulakatalógust), vagy ha az ő segítségükkel sem talál a témában dokumentumot könyvtárunkban, akkor esetleg más, külső forrásokra is felhívják a figyelmét.

Miért nem ugrik automatikusan az „Olvasójegyem” felületre, ha belépek a felhasználónevemmel és jelszavammal a számítógépes katalógusba?

Kétféle módon lehet bejelentkezni a számítógépes katalógusba. A „Bejelentkezés”, valamint az „Olvasójegyem” menüpont alatt. A „Bejelentkezés”-sel a katalógus keresőfelületére érkezik, miután a rendszer ellenőrzi a felhasználói jogosultságát. Amennyiben az „Olvasójegyem”-et választja, azonnal megtekintheti jelenlegi kölcsönzéseit és a korábbi kölcsönzési eseményeket, olvasói alapadatait és az esetleges pénztartozásait.

Tudok-e keresni a számítógépes katalógusban a ISSN-re?

Az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) szerinti keresés jól működő keresési/böngészési opció, mely a „böngészés” lehetőségei között szerepel.

Honnan tudom, hogy egy könyvből, annak bármelyik kiadásából van-e még kölcsönözhető példány?

A számítógépes katalógusban előfordul, hogy ugyanannak a könyvnek különböző kiadásai nem kerültek egy rekordba. Ezért, ha túl nagy a találati lista, célszerű további, egyértelmű jellemzővel szűkíteni, ha pedig gyorsan áttekinthető, akkor lépkedni, legördíteni, mert lehet, hogy a listában alább, esetleg a következő oldalon lesz még kölcsönözhető példány. Így megspórolható a 150 Ft-os előjegyzési díj is, nem beszélve a fölösleges várakozási időről.

A keresési oldalon a találatok miért nem jelennek meg minden esetben táblázatos formában?

A rendszer alapjellemzői közé tartozik, hogy amennyiben csak néhány dokumentum felelt meg a keresési kifejezésnek, azonnal a „Rekord teljes nézete”-ben látható a találati halmaz, ám a „Találatok” menüpontra kattintva létrehozható a táblázatos megjelenítésű találati lista. Ez a megoldás bármely keresési fázisból a rövid listához juttat.

Tudok-e keresni a számítógépes katalógusban sorozatokra?

A sorozatok szerinti keresés jól működő keresési/böngészési opció, mely a „böngészés” indexei között szerepel.

Otthonról el tudnám érni a könyvtári katalógust? Az nem csak belsős nettel lehetséges?

Számítógépes katalógusunk szünetmentesen, távolról is elérhető a könyvtár honlapjáról (keresési, böngészési, illetve bejelentkezés után a kölcsönzés-hosszabbítási, előjegyzési funkcióval).

A könyvtárban hozzáférhető katalógus mind tartalma, mind a keresőfelülete szempontjából megegyezik az otthonról elérhetővel.

Még 2015-ben elkészül a hagyományos cédulakatalógus digitalizálása is, mely szintén elérhető lesz távolról, honlapunkon keresztül, a "Katalógusok" menüpontból.

Milyen katalógus a Regiszter?

A Regiszter a könyvtár folyóiratainak egyik számítógépes nyilvántartó rendszere, amely az 1991 óta a BME által előfizetett, a könyvtárban azóta is hozzáférhető folyóiratok adatait tartalmazza és teszi visszakereshetővé, akár otthonról is.

Vissza a kérdésekhez »Számítógépek, informatika

Miért van angol nyelvű billentyűzetkiosztás a könyvtári számítógépeken?

A könyvtári számítógépeken a billentyűzet alapbeállítás szerint magyar nyelvű. Ha valamelyik gépen nem megfelelő a billentyűzetkiosztás, kérjük, jelezzék a könyvtárosoknak, akik megoldják, vagy továbbítják a problémát az illetékeseknek.

Miért ilyen nehezen használható operációs rendszer van a könyvtári számítógépeken?

A gépek operációs rendszerének és felhasználói programjainak frissítésén folyamatosan dolgozunk.

Jelenleg az általános célú olvasói számítógépeken nagyrészt Windows 8.1 és Kiwi linux 12.08 fut, amelyek magyarul beszélő, felhasználóbarát és modern, jelenleg is támogatott operációs rendszerek. A használatukban örömmel segítenek a könyvtáros kollégák.

Ahol régebbi program vagy periféria (pl. szkenner) indokolja, tipikusan azokon a gépeken fut más/régebbi operációs rendszer. Az aulában levő terminálokat általános webböngészési feladatokra szánjuk.

Amennyiben a számítógépekkel, vagy konkrét weblappal kapcsolatban problémába ütköznek, jelezzék a könyvtárosoknak, akik továbbítják a problémát az illetékes informatikus munkatársaknak.

Kompatibilitási problémák

A gépeken telepített LibreOffice egy teljes értékű irodai programcsomag szövegszerkesztővel, táblázatkezelővel és prezentációkészítővel, beépített pdf készítővel. A Microsoft Office csomag különböző változataival készített tipikus .doc Word dokumentumok, .xls és .xlsx Excel munkafüzetek általánosságban jól megnyithatóak vele, a .docx Word dokumentumokkal gyakran fordulnak elő kompatibilitási problémák. Microsoft Office használatát annak Windows-függősége és a licenszelési környezet sajátosságai miatt sajnos nem áll módunkban olvasóink részére biztosítani.

Miért elavultak a helyi számítógépek?

A könyvtárban található olvasók számára igénybe vehető számítógépek nem elavultak, a különböző használati célokra a megfelelő eszköz rendelkezésre áll. A 42 olvasói számítógépből:
 • 10db modern, Win 8-as gép: 2*TTO, 3*GTO, 5*Kö.fszt. 1
 • 13* Sun terminál (1*MSZO + 12*Aula) elsősorban katalógus böngészésre, de a további webböngészés sem tiltott rajtuk.
 • további kb. 14db Windows-os és Linuxos gép a különböző olvasói terekben: szkenner, spec. szoftverek (pl. térképadatbázis fszt. 1.) és általános célú felhasználásra.

Miért akadozik a wifi szolgáltatás a könyvtárban?

2015 nyarán elkészült a rendszer korszerűsítése, melynek során részben lecseréltük a meglévő eszközöket, részben újakat szereltünk fel, hogy lehetőség szerint a könyvtár egész területén megfelelő minőségben tudjunk wifi hozzáférést biztosítani.

Pillanatnyilag a BME OMIKK-ban az alábbi területeken érhető el jó minőségű wifi-jelerősség:
 • a Nagyolvasóban,
 • az MSZO-ban,
 • a könyvtár aulájában,
 • a Sóhajok Hídján,
 • a régi Folyóirat-olvasóban (fszt. 2.),
 • az alagsori katalógustermekben,
 • a TTO, GTO, TKO olvasótermekben.

Amennyiben problémája akad a csatlakozással kapcsolatban, kérjük, keresse fel tájékoztató munkatársainkat.

Vírusvédelem

Az olvasói számítógépek vírusvédelmével kapcsolatban megtesszük, amit tudunk, de a vírusmentességet nem tudjuk garantálni. Nyilvános számítógéphez sose csatlakoztasson olyan adathordozót, amin érzékeny és/vagy pótolhatatlan adatok egyetlen példánya található! Kérjük, amennyiben vírusra utaló jeleket észlelnek, hogy mihamarabb jelezzék a gyanút, és segítünk azonosítani a probléma forrását, illetve ha lehet, lépéseket teszünk annak megoldására, megelőzésére.

Vissza a kérdésekhez »2019. január 19. szombat

minositett konyvtar logo

Nyitvatartás

Könyvtár

Hétköznap: 8:00-20:00

Nyitvatartás
2018. december 10.-2019. január 25.

Elérhetőségek

Levélcím
elerhetosegek mail1111 Bp., Budafoki út 4-6.

1518 Bp., Pf. 91.


Tájékoztatás
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kölcsönzés
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatóság
elerhetosegek mail1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.
K. ép. I. em. 90.

elerhetosegek tel+36 1 463-2441

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Széchenyi 2020


inyk logo

Térképek

terkep ko

Fontos linkek

Hirdetések