Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ És Könyvtár

Gyűjtemények

Könyvtárunk gyűjtőköre, amely az egyetem széleskörű oktatási tevékenységéhez igazodik, lehetővé teszi, hogy állományunk mind műfaji, mind tematikai szempontból széles spektrumú legyen. Az alábbiakban néhány fontos gyűjteménytípust ismertetünk:

 • Műszaki könyvek


Profiljának megfelelően könyvtárunk a műszaki szakirodalmat magyar nyelven lehetőség szerint teljes mélységében és spektrumában, az idegen nyelvű műszaki szakirodalmat pedig az oktatás, kutatás valamint az ipar által támasztott igények maximális kiszolgálására törekedve gyűjti. Műszaki könyveink tehát könyvtárunk egyik legfontosabb gyűjteményét képezik, amelynek legkeresettebb és legfrissebb példányait a Műszaki és Természettudományi Olvasóterem (MSZO) szabadpolcain helyeztük el.  Az elhelyezés rendje itt található.

 • Természettudományi könyvek


A természettudományok és műszaki tudományok, a legtágabb értelemben vett anyagtudományok eredményeit bemutató cikkek és szabadalmak csaknem teljes körű feldolgozása révén egyaránt segítik az eredmények gyors áttekintését és az eredeti művek keresését a Természettudományi Olvasóban található kézikönyvek, enciklopédiák, lexikonok, referáló művek (Gmelin, Beilstein, Chemical Abstracts stb.), amelyek ma már jelentős részben elektronikusan is hozzáférhetők. A NATO Advanced Science Institutes sorozatai napjaink kutatási területeiről írt tanulmányokkal segítik a megfelelő szakterület gyors áttekintését. A Természettudományi Kutatóteremben (TTO) elhelyezett kiadványok szintén csak helyben használhatóak.

 • Gazdaság- és társadalomtudományi könyvek


A mérnöki munka gazdasági vonatkozásai és egyetemünk gazdaságtudományi képzései szükségessé tették egy gazdaság- és társadalomtudományi könyvekből álló gyűjtemény kialakítását is könyvtárunkban. A legújabb és legfontosabb példányok az Európai Unióról szóló irodalommal együtt a Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasóteremben (GTO) szakterületek szerinti csoportosításban találhatók. Az elhelyezés rendje itt található.

 • Tankönyvek


A Műegyetem a műszaki oktatás terén hazánk vezető intézménye. Könyvtárunk elengedhetetlen feladata a tankönyveknek, jegyzeteknek a hallgatók részére való szolgáltatása. Egyetemünk által kiadott jegyzetek teljes körben, más egyetemek tankönyveinek pedig nagy része található meg gyűjteményünkben.
Könyvtárunk tankönyvállománya elsősorban a BME hallgatóinak tanulmányaihoz szükséges tankönyvekből áll. Ezen kívül könyvtárunknak a szakképzés különböző szintjét kiszolgáló, műszaki, gazdasági, kis számban társadalomtudományi témájú tankönyvek beszerzésére is lehetősége van. Így például a Budapesti Corvinus Egyetemtől kezdve a Simonyi Károly Szakközépiskola tankönyveinek egy része is megtalálható nálunk.

 • Kézikönyvek, referensz kiadványok


A kutatás, tanulás és tájékozódás fontos információforrásai a különböző lexikonok, enciklopédiák, szakszótárak, adattárak és jogszabálygyűjtemények. Ezek a kizárólag helyben használható referensz művek tudományterületüknek megfelelően kerültek elhelyezésre a Műszaki és Természettudományi Olvasó (MSZO), valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasó (GTO) kézikönyvtári állományában, az „ÁLT” megjelölésű szakcsoportokban.
Kémiai és vegyészeti témájú kézikönyvek, enciklopédiák, lexikonok, referáló művek (Gmelin, Beilstein, Chemical Abstracts stb.) és a NATO Advanced Science Institutes különböző sorozatai találhatók meg a Természettudományi Kutatóteremben (TTO). Az itt elhelyezett kiadványok szintén csak helyben használhatóak.

 • Nyelvkönyvek, szótárak


A BME OMIKK nyelvkönyveket, szótárakat is kölcsönöz. Valamennyi világnyelv általános, tudományos, műszaki, gazdasági szótárát beszereztük.
Nyelvkönyveink nagy népszerűségnek örvendenek. A nyelvkönyvekből nem csak papíralapú, nyomtatott példányaink vannak, hanem CD-ROM és hangkazetta változatúak is. A nyelvi anyagok néhány kivétellel kölcsönözhetők.
Szakolvasóinkban a világnyelvek általános és szakszótárai helyben használhatóak. Műszaki és Természettudományi Olvasónk szabadpolcain kölcsönözhető idegen nyelvű szépirodalmat is találhatnak olvasóink.

 • Szépirodalom


A Műegyetem gyűjtőkörébe elsősorban a tudományos szakkönyvek tartoznak.  Mindez nem jelenti azt, hogy olvasóink részére – akik között nemcsak egyetemi hallgatók vannak – ne vásárolnánk igényes vagy könnyedebb hangvételű szépirodalmi műveket már  az 1960-as évektől. 2002-ben a Műszaki és Természettudományi Olvasó állományának kialakításakor gondoltunk arra is, hogy a legfrissebb beszerzéseink a szabadpolcra is kikerüljenek. SZAB 900-as jelzet alatt a magyar nyelvű, művek találhatók.

Nyelvtanulóink figyelmébe ajánljuk, hogy ebben az olvasóban idegen nyelvű szépirodalmi műveket is találhatnak. SZAB 950-es jelzet alatt az angol nyelvű, SZAB 960-as  jelzet  alatt a német nyelvű, és a SZAB 970-es jelzet alatt a francia nyelvű regényeket helyeztük el.

A SZAB 910-es jelzet alatt helyeztük el a Márai Program keretében beszerzett igényes ifjúsági, illetve gyerekirodalmat, amit a szülők, nagyszülők figyelmébe ajánlunk.

 • Disszertációk


A hazai műszaki egyetemek 1957-ben kapták vissza a doktori fokozat odaítélésének jogát és 1958-ban fogadták el az első disszertációkat. Gyűjteményünkben megtalálhatók a Műegyetemen megvédett műszaki doktori értekezések és doktori (Ph.D.) értekezések, illetve az MTA-n megvédett műszaki témájú kandidátusi és akadémiai doktori értekezések is. A számítógépes katalógusunkban önálló adatbázisban visszakereshető minden Műegyetemen elfogadott doktori értekezés, valamint a doktori eljárásrend értelmében elkészített műszaki témájú kandidátusi/akadémiai doktori disszertáció. Az adatbázis speciális keresést is támogat, mint pl. a témavezető, vagy a doktori iskola neve szerinti keresési lehetőséget. 2007 óta a BME bármely doktori iskolájában készült értekezés adatain túl a katalóguson keresztül a disszertációk teljes szöveggel elérhetők. A nyilvános doktori védésekről az Országos Doktori Tanács honlapján található további információ.

 • Szabványok

A könyvtár több 10 ezer egyedi papíralapú szabvánnyal és néhány 100 szabványkötettel rendelkezik. A szabványgyűjtemény magyar nemzeti, magyar nemzeti szabványként bevezetett európai, egyéb külföldi és nemzetközi szabványokat tartalmaz. Az egyedi szabványok csak helyben használhatók a Nagyolvasóban, a szabványkötetek kölcsönözhetők. A BME OMIKK hazai és külföldi adatbázisai közül több tartalmaz szabványinformációt, digitális formában forgalmazott részleges vagy teljes szövegű szabványokat. Az MSZT Online Szabványkönyvtár szolgáltatására is előfizet az intézmény. A szabványinformációk és a szabványok szövege kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg.

 • Elektronikus dokumentumok (CD-k, DVD-k, hangos könyvek, videók és on-line elérhető tananyagok)

A könyvtárba beiratkozott olvasóknak lehetősége van elektronikus dokumentumok kölcsönzésére is. A könyvtár állományában megtalálhatóak CD-k, DVD-k, hangoskönyvek, online tananyagok és videók egyaránt.

A CD-gyűjtemény egyformán széles körű lehetőséget kínál a tanulás és a kikapcsolódás terén. Verseskötetek, nyelvi hanganyagok, oktatási segédletek, lexikonok, atlaszok találhatóak a gyűjteményben.

A DVD-gyűjteményben megtalálhatóak az Arcanum Adatbázis Kft. gyűjteményei, a Complex DVD Jogtár, oktatóanyagok, előadás-felvételek, valamint lazításként érdemes keresgélni a filmek között is.

A Hangoskönyv-gyűjteményben több mint száz élvezetes és szórakoztató hangoskönyv található a szórakoztató irodalomtól egészen a kötelező olvasmányokig. Minden korosztálynak figyelmébe ajánljuk.

A VHS-gyűjtemény a Mindentudás Egyeteme anyagait, nyelvanyagokat, valamint magyar és külföldi filmtörténelmi klasszikusokat tartalmaz.

Az online elérhető tananyagok a katalógusunkban böngészhetőek. Jelenleg 120 egyetemi tankönyv érhető el a Typotex Kiadó jóvoltából. Néhány könyvnél a kiadó honlapján történő regisztráció szükséges a hozzáféréshez.

 

 • Muzeális Gyűjtemény


A BME OMIKK muzeális gyűjteménye az 1851 előtt megjelent nyomtatott dokumentumokat tartalmazza. A gyűjtemény nagyrészt természet- és a műszaki tudományokkal foglalkozó művekből áll. A muzeális dokumentumok nem kölcsönözhetők, helyben használatuk kutatási engedély birtokában lehetséges. A használat szabályai és a kutatási engedély igénylésének módja a BME könyvtárhasználati szabályzatában található.

 • Egyetemtörténeti Gyűjtemény


Kialakítás alatt van az ún. Egyetemtörténeti Gyűjtemény. Kialakításának célja az, hogy egyben tartsuk és védjük a műegyetemi vonatkozású dokumentumokat (könyveket és folyóiratokat), biztosítva ezzel megőrzésüket a kutatás számára.  

Az Egyetemtörténeti Gyűjteménybe az alábbi témájú művek egy példányát helyezzük el:

 • a Műegyetem elődintézményeire vonatkozó kiadványok,
 • az egyetem saját kiadványai (kivéve jegyzetek, Mérnöktovábbképzős jegyzetek),
 • egyetemi folyóiratok,
 • az egyetemről szóló kiadványok,
 • az egyetem oktatóinak, kutatóinak tankönyvei és egyéb kiadványai,
 • az egyetem oktatóiról, kutatóiról készült monográfiák,
 • Műegyetem testületeiről, egyesületeiről stb. kiadott művek,
 • az egyetemen végzett tudományos eredményt elért hallgatók művei és róluk készült monográfiák,
 • BME KK és KTK kiadványai, (jelentések, tájékoztató kiadványok).

 

 

2019. január 19. szombat

minositett konyvtar logo

Nyitvatartás

Könyvtár

Hétköznap: 8:00-20:00

Nyitvatartás
2018. december 10.-2019. január 25.

Elérhetőségek

Levélcím
elerhetosegek mail1111 Bp., Budafoki út 4-6.

1518 Bp., Pf. 91.


Tájékoztatás
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kölcsönzés
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatóság
elerhetosegek mail1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.
K. ép. I. em. 90.

elerhetosegek tel+36 1 463-2441

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Széchenyi 2020


inyk logo

Térképek

terkep ko

Fontos linkek

Hirdetések