Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ És Könyvtár

Olvasószolgálat

Az Olvasószolgálati Osztály feladata a könyvtárhasználók magas szintű kiszolgálása mind a kölcsönzésben, mind az olvasótermekben. Feladata a könyvtári állomány megőrzése, a raktári rend fenntartása, a könyvtár olvasótermeinek üzemeltetése, valamint a kölcsönzési igények zökkenőmentes kiszolgálása. Az osztály munkatársai az olvasók kényelmesebb kiszolgálása érdekében a lágymányosi könyvtárban (Magyar Tudósok körútja 2., I épület,  B-023) kihelyezett szolgáltatást kínál a központi könyvtártól távol eső kampuszon.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Skype: omikk-tko-pult

Az Osztály szolgáltatásai:

Beiratkozás

A BME OMIKK nyilvános könyvtár, használata nem csak az egyetemi polgárok, hanem minden 16. életévét betöltött állampolgár számára lehetséges.

Regisztráció

A regisztráció minden esetben személyesen történik. Az érvényes látogatójegy vagy kölcsönzőjegy könyvtári tagságot igazol. A fényképes kártya kiállítására a szükséges dokumentumok (fényképes igazolvány, lakcímkártya, kedvezményre jogosító igazolás, pl. diákigazolvány) bemutatása, valamint a beiratkozási nyilatkozat aláírását követően kerül sor.

A kártya tulajdonosa jogosult a tagságnak megfelelő könyvtári szolgáltatások igénybevételére, cserébe elfogadja és betartja a könyvtár használati szabályzatát.

Az érvényes könyvtári tagságot igazoló kártya másra át nem ruházható. Indokolt esetben meghatalmazással a kártya tulajdonosa által meghatalmazott személy is használhatja.

A kártya elvesztése esetén érdemes a könyvtárat tájékoztatni és a kártyát letiltani.

Az elveszett kölcsönző- vagy látogatójegy pótlásának költsége a tulajdonost terheli.

Könyvtárhasználóink többféle olvasójegy közül választhatnak attól függően, hogy a regisztrációt követően milyen szolgáltatást kívánnak igénybe venni. Ehhez fényképes igazolvány (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély) és lakcímkártya szükséges.

 • Napijegy: egy napra szól, kölcsönzésre nem jogosít, csak a nyomtatott dokumentumok helyben használatát teszi lehetővé.
 • Látogatójegy: könyvtári tagságot jelent. A beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes. Kölcsönzésre nem, csak a nyomtatott dokumentumok helyben használatára jogosít.
 • Kölcsönzőjegy: könyvtári tagságot jelent. Birtokában minden szolgáltatásunk igénybe vehető, pl. az elektronikus dokumentumok használata, könyvtárközi kölcsönzés.
 • BME által kiállított diákigazolvány/jogviszony igazolás: tulajdonosa a könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használatára jogosult.


Az állományfeltáró eszközök, vagyis a katalógusok regisztráció nélkül, ingyenesen is használhatóak. Az elektronikus katalógus a gyűjteménynek kb. 60%-áról tájékoztat, a régebbi kiadványokat a cédulakatalógusok alapján kereshetjük.

Az olvasótermek használatakor a regisztráció során kiállított kártyát, illetve a BME által kiállított érvényes hallgatói igazolást minden esetben át kell adni a szolgálatot teljesítő könyvtárosnak.

Beiratkozás feltételei:

 • Minden nagykorú, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár beiratkozásához fényképes igazolvány és lakcímkártya szükséges.

Kedvezményre jogosít:

 • a BME dolgozói és oktatói számára a munkáltatói igazolás,
 • BME hallgatók esetén a diákigazolvány, a hallgatói jogviszony igazolás, illetve a Neptun alapján a tájékoztató munkatársak által kiállított (Könyvtár épület, földszint. 1.) elismervény. Doktoranduszok esetén a beiratkozáshoz tanszéki garancialevél szükséges,
 • a tanulók érvényes diákigazolványa, 16 és 18 év közötti hallgató esetén az önálló jövedelemmel rendelkező kezes fényképes igazolványa, lakcímkártyája és jótállói nyilatkozata,
 • a pedagógus igazolvány,
 • közgyűjteményi dolgozók számára a munkáltatói igazolás,
 • a nyugdíjas igazolvány és/vagy az utolsó nyugdíj szelvény,
 • a munkanélküliséget igazoló dokumentum (pl. segédkönyv), vagy az átképzési szerződés,
 • a fogyatékos igazolvány.


Jogi személyként beiratkozhat minden magyarországi székhellyel, telephellyel bíró gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, vagy intézmény. Meghatalmazottak fényképes igazolványa és lakcímkártyája mellett a beiratkozásához a vezető felelősségvállaló nyilatkozata, aláírási címpéldánya és a jogi személy létezését igazoló hiteles okirat szükséges:

 • gazdasági társaság esetén a cégbíróság által kiadott cégkivonat,
 • alapítvány, társadalmi szervezet esetén az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozata,
 • intézmény esetén az alapító által kiadott/hitelesített okirat.


Külföldi állampolgárok esetén könyvtári tagságot létesíthet a 2007. I. és II. törvény alapján a jogszerűen Magyarországon tartózkodó uniós, vagy tartózkodási/letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár. A regisztrációhoz fényképes igazolvány és tartózkodási engedély szükséges. Kölcsönzésre jogosító könyvtári tagság létesítése csak magyarországi lakóhely megadásával, illetve a következő igazolásokkal lehetséges:


 • önálló jövedelemmel rendelkező külföldi állampolgár esetén munkahelyi igazolás,
 • reguláris képzésben részt vevő (nem Erasmus, nem cserehallgató) külföldi BME hallgató esetén diákigazolvány,
 • más intézmény hallgatója esetén diákigazolvány, illetve magyar állampolgárságú, önálló jövedelemmel rendelkező kezes fényképes igazolványa, lakcímkártyája és jótállói nyilatkozata.

A könyvtári tagsággal kapcsolatos további információkról és az aktuális díjtételekről a könyvtár használati szabályzata tájékoztat.


A beiratkozáskor rögzített adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvény előírásait betartva kezeli. Az adatokban bekövetkezett változást mind a regisztrált olvasónak, mind a kezesnek saját érdekében ajánlatos bejelenteni, mivel a téves adatokból származó költségek a használót terhelik.

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés, elvesztett könyvek

Kölcsönzés

Kölcsönözni kizárólag érvényes kölcsönzőjeggyel lehetséges az erre kijelölt raktári és olvasótermi állományrészből. Diákigazolványra és egyéb fényképes igazolványra nem áll módunkban kölcsönözni. Kölcsönözni személyesen, vagy a beiratkozáskor regisztrált állandó, illetve alkalmi meghatalmazással lehet.

A dokumentumok kölcsönzési ideje általában 4 hét, de a legkeresettebb kiadványokat (pl. jegyzetek) 2 hetes lejárati határidővel szolgáltatjuk. Erről a katalógus ad pontos tájékoztatást.

Egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma:


 • 5 dokumentum – külső olvasók, BME nyugdíjasok
 • 10 dokumentum – BME hallgatóinak, nem kiemelt dolgozóinak, és jogi személyeknek,
 • 15 dokumentum – BME doktoranduszoknak.

Kölcsönzéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Raktári dokumentumokat a központi kölcsönzésben, kérőlap kitöltését követően lehet igényelni. A kérőlapokat 19:40-ig fogadjuk.

Külső raktárban elhelyezett dokumentumokat a következő munkanapon 15:00 óra után szolgáltatjuk. A művek bekérését a tájékoztató szolgálat munkatársai a földszint 12-es szobában intézik.

Az olvasótermek polcain elhelyezett könyveket az olvasóteremben szolgálatot teljesítő munkatársak kölcsönzik, a könyvek kölcsönözhetőségéről a borítóra ragasztott matrica árulkodik.

A már szükségtelen könyveket a kölcsönzés helyén kell visszaszolgáltatni, ennek azonosításában a borítón található matrica segít.

Késedelmi díjat kell fizetni az olvasónak, ha a dokumentumot a kölcsönzési bizonylaton és az elektronikus katalógusban is feltüntetett határidőig nem szolgáltatja vissza. A késedelmi díj dokumentumonként és megkezdett naponként növekszik.

A késedelmes kölcsönzés ügyintézésének költségeit a könyvtár az olvasóra terheli.

Nem kölcsönözhető, csak helyben olvasható dokumentumok:

 • folyóiratok, napilapok, hírlapok,
 • a magyar műszaki egyetemeken elfogadott doktori, kandidátusi disszertációk,
 • muzeális értékű, vagy helytörténeti szempontból jelentős művek,
 • egyetlen példányban meglévő ritka, már nem beszerezhető nyomtatott, vagy kéziratos művek,
 • olvasótermek kézikönyvtárának kötetei,
 • fordításmásolatok,
 • magyar szabványok,
 • 1945 előtt kiadott könyvek, brosúrák.

Hosszabbítás

A kölcsönzés 5 alkalommal távolról is hosszabbítható, ha arra nincs előjegyzés, vagy a késedelmi díj összege nem haladja meg a limitet.

Hosszabbítani a nyitvatartás ideje alatt a központi kölcsönzésben és az olvasótermekben, telefonon (+ 36 1 463-1790 és 463-1152) és Skype-on (omikk-tko-pult) lehetséges.

A távoli hosszabbításra a könyvtár termináljain, illetve az interneten keresztül a katalógusba bejelentkezve van mód, a kölcsönzőjegyen található vonalkód, illetve jelszó megadásával. Személyes jelszó hiányában a vonalkódot kell megismételni. Hosszabbítással kapcsolatos bármilyen probléma, kérés esetén munkatársaink a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen is rendelkezésre állnak.

Kölcsönzés, hosszabbítás korlátozható, ha:

 • a hosszabbítások száma elérte az 5 alkalmat,
 • a kölcsönzött művet előjegyezték,
 • az olvasónál lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum található, és a késedelmi díj összege meghaladta a limitet,
 • az olvasónak kiegyenlítetlen díjtartozása van,
 • a könyvtár az olvasó ellen peres eljárást folytat,
 • a KTH-tól kapott információk alapján a hallgató a tanulmányainak befejezése előtt áll,
 • a kölcsönzőjegy érvényessége a lejárati határidő előtt megszűnik.

Előjegyzés, szolgáltatás Lágymányoson

Kölcsönözött, illetve az olvasótermekben és a raktárban található szabad példányokra előjegyzés kérhető (lefoglalás jelleggel). Az átvétel helye mindkét esetben kiválasztható, ez lehet a központi könyvtár, vagy a lágymányosi könyvtár (Magyar Tudósok körútja 2. I épület B-23).

Előjegyzésre személyesen a katalógusba bejelentkezve, vagy a korábban már ismertetett elérhetőségek egyikén van lehetőség. Az előjegyzett könyv beérkezésekor e-mailben értesítést küldünk, ennek hiányában telefonálunk. Az értesítést követően egy hétig őrizzük a könyvet. Az előjegyzés díja 150 Ft, melyet átvételkor kell fizetni. Az értesítést követően a megadott határidőig át nem vett és le nem mondott dokumentumért 200 Ft-ot számítunk fel.

Elveszett dokumentum pótlása

Abban az esetben, ha a kölcsönvett dokumentum elveszett, vagy használat során megrongálódott (természetes elhasználódást meghaladó állapotromlás), további kölcsönzésre alkalmatlanná vált, a használónak lehetősége van a kérdéses példányt egy eredetivel azonos, vagy annak újabb kiadásával pótolni. Kisebb mértékű rongálás esetén a könyvtár kötészeti díjat szabhat ki.

A kereskedelmi forgalomban már nem kapható dokumentum pénzben megtéríthető, ebben az esetben az elvesztést a központi kölcsönzési pult kölcsönző munkatársainál kell jelezni. Ilyenkor az elvesztés bejelentésétől számítva egy hónap áll a kölcsönző rendelkezésére, hogy az e-mailben közölt összeget megtérítse. Ennek elmulasztása a késedelmes kölcsönzéshez hasonló eljárást von maga után.

Laptop zár kölcsönzés

Kölcsönzési tudnivalók:

 • beiratkozáshoz kötött szolgáltatás,
 • a könyvtár egész területén használható az asztaloknál,
 • átvételi pontok: központi kölcsönzés, olvasótermek kölcsönzési pultja,
 • a laptop zárat legkésőbb 19:45-ig (vizsgaidőszakban 21:45-ig) kell leadni, ellenkező esetben késedelmi díjat számolunk fel (500 Ft/munkanap),
 • az elveszett/megrongálódott zár vagy kulcs díja: 15.000Ft.
2019. január 19. szombat

minositett konyvtar logo

Nyitvatartás

Könyvtár

Hétköznap: 8:00-20:00

Nyitvatartás
2018. december 10.-2019. január 25.

Elérhetőségek

Levélcím
elerhetosegek mail1111 Bp., Budafoki út 4-6.

1518 Bp., Pf. 91.


Tájékoztatás
elerhetosegek tel+36 1 463-3534, 463-1069

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kölcsönzés
elerhetosegek tel+36 1 463-1790, 463-1152

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Igazgatóság
elerhetosegek mail1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.
K. ép. I. em. 90.

elerhetosegek tel+36 1 463-2441

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Széchenyi 2020


inyk logo

Térképek

terkep ko

Fontos linkek

Hirdetések