Skip to main content
Last-Modified: 27. 02. 2019.

Építészmérnöki Kar

Kar/Tanszék v. Intézet 5-ös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Építészmérnöki Kar (ÉPK) Várkonyi Péter vpeter@mit.bme.hu
35-21
Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék Oláh-Papp Szilvia admin@ekt.bme.hu
14-64
Vidovszky István ividovszky@ekt.bme.hu
37-25
Építészeti Geometria és Informatika Tanszék Kőnigné Tóth Erzsébet kte@arch.bme.hu
11-68
Pék Johanna pekj@arch.bme.hu
55-43
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Zorán Vukoszávlyev zoran@eptort.bme.hu
13-30
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Filetóth Levente lfiletoth@gmail.com
42-44
Épületszerkezettan Tanszék Bakonyi Dániel dbakonyi@epsz.bme.hu
23-82
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék Helfrich Szabolcs helfrich.szabolcs@gmail.com
13-28
Középülettervezési Tanszék Karácsony Rita karacsonyr@gmail.com
17-60
Klobusovszki Péter klobszki@gmail.com
17-60 
Lakóépülettervezési Tanszék Kirschner Csilla csilla.kirschner@mail.bme.hu
13-12
Rajzi és Formaismereti Tanszék Portschy Szabolcs portschy@gmail.com
30-48
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Béldi Anna beldi@silver.szt.bme.hu
13-17
Sipos András siposa@szt.bme.hu
23-16
Urbanisztika Tanszék Wettstein Domonkos wettstein@urb.bme.hu
13-19
Csonka Pál DI Sipos András siposa@szt.bme.hu
23-16
Építőművészeti Doktori Iskola Karner Anikó karner.a@kozep.bme.hu
41-32

Építőmérnöki Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Építőmérnöki Kar (ÉMK) Krámer Tamás kramer.tamas@epito.bme.hu
35-78
Általános és Felsőgeodézia Tanszék Deák Ottó deak.otto@epito.bme.hu
43-43
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Fenyvesi Olivér fenyvesi.oliver@epito.bme.hu
34-54
Dudás Annamária dudas.annamaria@epito.bme.hu
23-73
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Molnár Bence molnar.bence@epito.bme.hu
41-43
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Takács Attila takacs.attila@epito.bme.hu 
30-07
Huszák Tamás huszak.tamas@epito.bme.hu 
30-07
Hidak és Szerkezetek Tanszék Budaházy Viktor budahazy.viktor@epito.bme.hu
16-60
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Németh Róbert nemeth.robert@epito.bme.hu 
40-39
Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos vinko.akos@epito.bme.hu
14-58
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Torma Péter torma.peter@epito.bme.hu
14-95
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Varga Laura varga.laura@epito.bme.hu
37-12
Vásárhelyi Pál DI Németh Róbert nemeth.robert@epito.bme.hu
40-39

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) elérhetőség
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Verebics Ilka verebicsi@gtdh.bme.hu
Láng Benedek lang@filozofia.bme.hu 
11-82
Közgazdaságtan Tanszék Bánhidi Zoltán zbanhidi@gmail.com
11-85
Környezetgazdaságtan Tanszék Csigéné Nagypál Noémi nagypaln@eik.bme.hu
40-29
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Árva Gábor arva@mvt.bme.hu
10-92
Koltai Tamás koltai@mvt.bme.hu
24-56
Pénzügyek Tanszék Ormos Mihály ormos@finance.bme.hu
42-20
Üzleti Jog Tanszék Pázmándi Kinga pazmandi@eik.bme.hu
16-13
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék Jász Borbála jasz.borbala@gmail.com 
10-33
Héder Mihály hedermisi@gmail.com
57-87
Szociológia és Kommunikáció Tanszék Brózik Péter brozikp@gmail.com
34-82
Ergonómia és Pszichológia Tanszék Hercegfi Károly hercegfi@erg.bme.hu
36-68
Műszaki Pedagógia Tanszék Molnár György molnargy@eik.bme.hu
26-98
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi DI Koltai Tamás koltai@mvt.bme.hu
24-56
Tudományfilozófia és Tudománytörténet DI Jász Borbála jasz.borbala@gmail.com
10-33
Héder Mihály hedermisi@gmail.com
57-87
Idegennyelvi Központ Kreuz Daniella k.daniella@nyi.bme.hu
26-82

Gépészmérnöki Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Gépészmérnöki Kar Dr. Fülöp Tamás fulop@energia.bme.hu
26-09
Anyagtudomány és Technológia Tanszék Berecz Tibor berecz@eik.bme.hu
41-49
Áramlástan Tanszék Bak Bendegúz bak@ara.bme.hu
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Fülöp Tamás fulop@energia.bme.hu
26-09
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Goda Róbert goda@epgep.bme.hu
31-70
Gép- és Terméktervezés Tanszék Csobán Attila csoban.attila@gt3.bme.hu
52-47
Goda Tibor goda.tibor@gt3.bme.hu
13-71
Gyártástudomány és -technológia Tanszék Bíró István biro@manuf.bme.hu
26-40
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Varga Roxána rvarga@hds.bme.hu
30-97
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Vő Ibolya vibolya@mogi.bme.hu
26-02
Antal Ákos akos@mogi.bme.hu
24-12
Műszaki Mechanika Tanszék Berezvai Szabolcs berezvai@mm.bme.hu
12-35
Polimertechnika Tanszék Dr. Tábi Tamás tabi@pt.bme.hu
15-18

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mózer Krisztina krisztina.mozer@mail.bme.hu
36-18
Dr. Török Ádám atorok@kgazd.bme.hu
10-37
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Varga Balázs varga.balazs@kozlek.bme.hu
10-36
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Lénárt Balázs balazs.lenart@logisztika.bme.hu
57-50
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Pintér Krisztián inter@auto.bme.hu
18-28
Dr. Markovits Tamás markovits@kgtt.bme.hu
10-89
Katona Géza geza.katona@gjt.bme.hu
18-38
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Vörös Gábor voros@kme.bme.hu
17-29
Lovas László lovas@kge.bme.hu
58-17
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Aradi Szilárd aradi.szilard@mail.bme.hu
10-44
Péter Tamás peter.tamas@mail.bme.hu
10-13
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Kózel Miklós kozel@kku.bme.hu
19-81
Dr. Török Ádám atorok@kgazd.bme.hu
10-37
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Frics Veronika vera@rht.bme.hu
19-22
Nagy András nagyan@rht.bme.hu
19-16
Keresztúriné Balogh Katalin Klára kereszturi.kata@rave.vjt.bme.hu
17-54
Dr. Tulipánt Gergely tulipantgergely@gmail.com
18-39

Természettudományi Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Természettudományi Kar Vida Mária vidamari@ttdh.bme.hu
19-19
Károlyi György dékánhelyettes karolyi@reak.bme.hu
15-49 (37-43)
Matematika Intézet Csizmadia Ákos akos@math.bme.hu
58-24
Fizikai Intézet Tátrainé Szekeres Erzsébet et@esr1.fkf.bme.hu
30-57
Atomfizika Tanszék Tóth Violetta tvioletta@eik.bme.hu
41-93
Sepsi Örs sepsi.ors@gmail.com 
11-38
Elméleti Fizika Tanszék Bánsági Hajnalka bansagihajnalka@phy.bme.hu
41-07
Fizika Tanszék Tátrainé Szekeres Erzsébet et@esr1.fkf.bme.hu
30-57
Nukleáris Technika Intézet Szabó Vera szabo.vera@reak.bme.hu
16-33
Kognitív Tudományi Tanszék Müller Csaba mueller.csaba@gmail.com
Matematika és Számítástudományok DI Varjú Tamás kanya@math.bme.hu
25-09
Fizikai Tudományok DI    
Pszichológia DI    

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Poppe László poppe@mail.bme.hu
32-99
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Németh Hajnalka nemeth.hajnalka@mail.bme.hu
12-55
Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna bugyi@mail.bme.hu
38-65
Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Szilágyi András aszilagyi@mail.bme.hu
35-18
Kállay-Menyhárd Alfréd amenyhard@mail.bme.hu
34-77
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ugró Gergely ugro@kkft.bme.hu
22-02
Kózelné Székely Edit sz-edit@mail.bme.hu
30-96
Szerves Kémia és Technológia Tanszék Pálovics Emese epalo@mail.bme.hu
21-01
Poppe László poppe@mail.bme.hu
32-99
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szűcs Judit szucs@mail.bme.hu
40-56
Csonka Gábor csonkagi@gmail.com
12-81
Oláh György DI Poppe László poppe@mail.bme.hu
32-99

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Villamosmérnöki ésInformatikai Kar Koroknai Istvánné koroknai@hit.bme.hu
20-26
Megyeri Zsuzsa megyeri@iit.bme.hu
26-71
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Dunaev Dmitriy dunaev@aut.bme.hu
39-71
Lengyel László lengyel@aut.bme.hu
34-91
Elektronikus Eszközök Tanszéke Poppe András poppe@eet.bme.hu
27-21
Végh Gerzson vegh@eet.bme.hu
29-92
Elektronikai Technológia Tanszék Berényi Richárd richard.berenyi@ett.bme.hu
21-05
Jakab László jakab@ett.bme.hu
21-23
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Koroknai Istvánné koroknai@hit.bme.hu
20-26
Telek Miklós telek@hit.bme.hu
20-84
Irányítástechnika és Informatika Tanszék Megyeri Zsuzsa megyeri@iit.bme.hu
26-71
Csébfalvi Balázs cseb@iit.bme.hu
18-88
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Pataki Dóra dpataki@mit.bme.hu
26-74
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Szeszlér Dávid szeszler@cs.bme.hu
31-62
Katona Gyula kiskat@cs.bme.hu
25-87
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Benis Anikó benis@mht.bme.hu
15-59
Kollár Zsolt kollar@hvt.bme.hu
56-25
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Koroknai Istvánné koroknai@hit.bme.hu
20-26
Halász Edit halasz@tmit.bme.hu
24-04
Villamos Energetika Tanszék Számel László szamel.laszlo@vet.bme.hu
36-04

Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
 

Tanács Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
EHBDT Benkó Rita benko.rita@kth.bme.hu
12-13
ODT Vida Mária vidamari@ttdh.bme.hu
19-19

2019. január 10.