Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2023. 02. 20.

A könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak átutalással egyenlíthetők ki.

A BME hallgatók és doktoranduszok a Könyvtárral szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeiket (késedelmi díj, előjegyzési díj stb.) a Neptun rendszeren keresztül rendezhetik.

Banki átutalás menete:
Kedvezményezett: BME
Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: BME OMIKK, átutalás jogcíme (késedelmi díj/beiratkozás/elvesztés), Név/Olvasójegy száma

Kérjük,  hogy az átutalás banki visszaigazolását küldje el a konyvtar@bme.hu címre, továbbá ezen az e-mail címen jelezheti felénk számlaigényét is.

 

1.Általános díjtételek
(a megadott árak az Áfa összegét tartalmazzák)

Regisztráció

Kártyadíj

Regisztráció díja

Napijegy - 300 Ft
Éves látogatójegy - 2000 Ft

Idegenvezetői látogatójegy

-

4000 Ft

 

Könyvtári tagság típusa

Kártyadíj

Beiratkozás díja

Tagság érvényessége

Önálló jövedelemmel rendelkező személy

-

5000 Ft

1 év

-

3300 Ft

6 hónap

Jogi személy

-

18000 Ft

1 év

Felsőoktatási intézmény hallgatója

-

2500 Ft

1 év

16 éven felüli tanuló

-

2500 Ft

1 év

Nyugdíjas (70 év alatt)

-

600 Ft

1 év

Nyugdíjas (70 év felett)

300 Ft

ingyenes

1 év

BME magyar nappali tagozatos hallgató, doktorandusz

300 Ft

ingyenes

tanévre1 vagy a jogviszony végéig

BME külföldi nappali tagozatos hallgató, doktorandusz

300 Ft

ingyenes

tanévre vagy tanulmányi félévre
a jogviszony végéig

BME esti, levelező, szakmérnök, másoddiplomás hallgató

300 Ft

ingyenes

tanévre

BME oktató, kutató, tudományos ösztöndíjas

300 Ft

ingyenes

BME munkaviszony végéig

BME dolgozó, BME ÜMSZ alkalmazott

300 Ft

ingyenes

BME munkaviszony végéig

BME nyugdíjas

300 Ft

ingyenes

1 év

Alumni

 

2310 Ft

6 hónap

Alumni

 

3500 Ft

1 év

Tartós fogyatékossággal élő használó

300 Ft

ingyenes

1 év

Közgyűjteményi 2 dolgozók

300 Ft

ingyenes

1 év

Más intézmények oktatói 3

300 Ft

ingyenes

1 év

METU oktató, témavezető, doktorandusz

-

ingyenes

1 év


1 Az éves olvasójegy a következő tanév október 31-ig érvényes.

2 Közgyűjtemény: könyvtár, múzeum, levéltár, munkáltatói igazolással

3pedagógus igazolvány, MÁK vagy KLIK által kiállított hatósági igazolvány vagy az intézményvezető/tanszékvezető által kiállított igazolás

 

2. További díjtételek

Elveszett olvasójegy pótlása

1000 Ft

Egyedi olvasójegy készítése, használhatatlanná vált olvasójegy pótlása 300 Ft

Késedelmi díj (munkanap/dokumentum)4

35 Ft

Minimum kártérítési összeg elvesztett dokumentum esetén5

6000 Ft

Ruhatári szám elvesztése 1500 Ft

Ruhatári szekrény kulcsának elvesztése

1500 Ft

Olvasótermi ültetőkártya elvesztése 1500 Ft

Rongálás (kötészeti díj)

6000 Ft

Át nem vett előjegyzés6 200 Ft
Reprográfia (bérmásolás, bérnyomtatás, bérszkennelés) 30 Ft/ A/4-es oldal
50 Ft/ A/3-as oldal
Nyomtatás, fénymásolás: fekete (A/4-es oldalanként, önkiszolgáló) 15 Ft

Nyomtatás, fénymásolás: színes (A/4 oldalanként, 5%-os fedettségig, önkiszolgáló)

60 Ft

Önkiszolgáló szkennelés

regisztrált használóknak és könyvtári tagoknak ingyenes

Laptopzár elvesztése/megrongálódása

15000 Ft

Laptopzár késedelmi díja (/munkanap)

500 Ft


4Jelen Könyvtárhasználati Szabályzata értelmében a 3. emlékeztetőt követően a könyvvel, illetve kölcsönzési díjjal tartozó olvasóinknak fizetési meghagyásos eljárás keretében kell rendezniük elmaradásukat. 60 napnál több késedelem esetén a kölcsönzött dokumentumo(ka)t a Könyvtár elveszettnek minősíti.

5 A dokumentum értékén felül értendő.

6A határidőig el nem vitt és le nem mondott dokumentumok után kell fizetni, illetve a határidőig át nem vett, gyorsított feldolgozással kért dokumentumokért

 

Kötészet díjtételei

félvászon kötés igény szerinti előzékkel

6500 Ft-tól

táblák, könyvgerincek javítása

díj egyedi ajánlat szerint

kihullott lapok javítása, visszaragasztása

600 Ft/lap

digitalizálási projektekhez kapcsolódó előkészítő munkálatok: kötetek szétszedése 

díj egyedi ajánlat szerint

egyéb javítások (könyv további rongálódásának megállítása, esztétikai javítások)

díj egyedi ajánlat szerint

egyedi méretű mappák, dobozok készítése

díj egyedi ajánlat szerint

 

3. DOI szolgáltatás díjtételei

DOI regisztráció repozitóriumi közzététellel

1270 Ft

DOI regisztráció repozitóriumi közzététel nélkül, CrossRef-kompatibilis XML fájl alapján

760 Ft

 

4. A Könyvtárközi kölcsönzés díjtételei7

A BME OMIKK, mint ügyfélszolgálati könyvtár (kérő könyvtár) szolgáltatása más könyvtár állományából

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatási díj

belföldi könyvtárból

külföldi könyvtárból

Dokumentumkölcsönzés

ingyenes

4500 Ft/kötet

Másolatszolgáltatás

a küldő könyvtár díjszabása szerint

9000 Ft/cikk, könyvrészlet

BME polgár vagy BME szervezeti egység részére: 4000 Ft

Késedelmi díj, rongálás, elvesztés térítési díja a küldő könyvtár díjszabása szerint a küldő könyvtár díjszabása szerint

 

A fenti szolgáltatási díjon felül

  • a postaköltséget a mindenkori postai díjszabás szerint az ügyfélre terheljük. Amennyiben az ügyfél a BME szervezeti egysége, úgy a postaköltséget nem hárítja át a Könyvtár;
  • a Használó kérésére a Könyvtárban történő nyomtatásra a Reprográfia díjtételei vonatkoznak.

Amennyiben a kérés teljesítése során a Könyvtárnak többletköltsége keletkezik, akkor a megnövekedett szolgáltatási díj vállalásáról a Könyvtár előzetesen egyeztet a Használóval.

 

A BME OMIKK, mint dokumentumszolgáltató könyvtár (küldő könyvtár) esetén

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatási díj

belföldi könyvtár részére

 külföldi könyvtár részére

Dokumentumkölcsönzés

ingyenes

díj egyedi ajánlat szerint

Másolatszolgáltatás

a Reprográfia díjtételei szerint  díj egyedi ajánlat szerint

 


7A devizában meghatározott díjak tárgynapi MNB árfolyamon, forintban kerülnek elszámolásra.