Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2021. 03. 17.

A könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak átutalással egyenlíthetők ki.

A BME hallgatók és doktoranduszok a Könyvtárral szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeiket (késedelmi díj, előjegyzési díj stb.) a Neptun rendszeren keresztül rendezhetik.

Banki átutalás menete:
Kedvezményezett: BME
Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: BME OMIKK, átutalás jogcíme (késedelmi díj/beiratkozás/elvesztés), Név/Olvasójegy száma/Cím

Kérjük,  hogy az átutalás banki visszaigazolását küldje el a konyvtar@bme.hu címre, továbbá ezen az e-mail címen jelezheti felénk számlaigényét is.

 

Regisztrációs díjak*

Kártyadíj (egyszeri)

Beiratkozás díja

Napijegy - 300 Ft
Éves látogatójegy - 2000 Ft

BME magyar nappali tagozatos hallgató, doktorandusz, doktorjelölt (tagság érvényes a következő tanév október 31-ig)

300 Ft

ingyenes

BME külföldi nappali tagozatos hallgató, doktorandusz, doktorjelölt (tagság érvényes a kiállítás napjától a tavaszi félévben június 30-ig, az őszi félévben február 28-ig, legfeljebb a jogviszony végéig)

300 Ft

ingyenes

BME esti, levelező, szakmérnök, másoddiplomás hallgató (tagság érvényes a következő tanév október 31-ig)

300 Ft

ingyenes

BME oktató, kutató, tudományos ösztöndíjas (tagság érvényes a a megbízásban szereplő dátumig)

300 Ft

ingyenes

BME dolgozó, BME ÜMSZ alkalmazott (tagság érvényes a kiállítás napjától a munkaviszony ideje alatt)

300 Ft

ingyenes

BME nyugdíjas (tagság érvényességi idő 1 év)

300 Ft

ingyenes

Önálló jövedelemmel rendelkező személy (tagság érvényességi idő 1 év) - 5000 Ft
Önálló jövedelemmel rendelkező személy (tagság érvényességi idő 6 hónap) - 3300 Ft
Jogi személy (tagság érvényességi idő 1 év) - 18000 Ft
Felsőoktatási intézmény hallgatója (tagság érvényességi idő 1 év) - 2500 Ft
16-18 év közötti tanuló (tagság érvényességi idő 1 év) - 2500 Ft
Nyugdíjas (70 év alatti) (tagság érvényességi idő 1 év) - 600 Ft
Nyugdíjas (70 év feletti) (tagság érvényességi idő 1 év) 300 Ft ingyenes

Munkanélküli (tagság érvényességi idő 6 hónap)

-

500 Ft

Fogyatékossággal élő használó (tagság érvényességi idő 1 év)

300 Ft

ingyenes

Közgyűjteményi dolgozók (tagság érvényességi idő 1 év)

300 Ft

ingyenes

Pedagógusok (tagság érvényességi idő 1 év)

300 Ft

ingyenes

Alumni féléves beiratkozás (tagság érvényességi idő 6 hónap) (BME Gépészmérnöki Kar egykori hallgatói számra)

-

2310 Ft

Alumni éves beiratozási díj (tagság érvényességi idő 1 év)

-

3500 Ft

Idegenvezetői látogatójegy - 4000 Ft

*A díjtételek 21,26 % ÁFÁ-t tartalmaznak.

További díjtételek* Összeg

Elveszett olvasójegy pótlása

1000 Ft

Használhatatlanná vált olvasójegy pótlása 300 Ft

Késedelmi díj (munkanap/dokumentum)**

35 Ft + felszólító levél postaköltség

Minimum kártérítési összeg elvesztett dokumentum esetén

6000 Ft

Sérült mű (kötészeti díj, a sérülés függvényében mérsékelhető) 2000 Ft

Ruhatári szám, Tankönyvolvasó szekrénykulcs elvesztése (ruhatárban, szekrényben hagyott tárgyak kiadása)

1500 Ft

Előjegyzés (a határidőig át nem vett, le nem mondott mű) 200 Ft

Nyomtatás (A/4, oldalanként)

12 Ft

Nyomtatás színes (A/4 , oldalanként) 50 Ft
Másolat készítése (A/4, oldalanként) 30 Ft
Másolat készítése (A/3, oldalanként) 50 Ft

Önkiszolgáló szkennelés

csak regisztrált használóknak nyújtott ingyenes szolgáltatás

Laptopzár késedelmi díj/munkanap

500 Ft

 Laptopzár elvesztése/megrongálódása

15000 Ft

Könyvkötés és -restaurálási díjak Összeg

félvászon kötés igény szerinti előzékkel

4000 Ft-tól

egészvászon kötés igény szerinti előzékkel

4500 Ft-tól

táblák, könyvgerincek javítása

2500 Ft-tól

kihullott lapok javítása, visszaragasztása

50 Ft/oldal

digitalizálási projektekhez kapcsolódó előkészítő munkálatok: kötetek szétszedése

500 Ft-tól

egyéb javítások (könyv további rongálódásának megállítása, esztétikai javítások)

díj egyedi ajánlat szerint

egyedi méretű mappák, dobozok készítése

díj egyedi ajánlat szerint

*A díjtételek 21,26 % ÁFÁ-t tartalmaznak.
**Könyvtárunk Könyvtárhasználati Szabályzata értelmében a 3. késedelmi felszólítást követően a könyvvel, illetve kölcsönzési díjjal tartozó olvasóinknak bírósági úton, fizetési meghagyásos eljárás keretében kell rendezniük elmaradásukat.

Hazai könyvtárközi kölcsönzés

Szolgáltatás díja

Postaköltség

Dokumentumkölcsönzés

díjtalan

Budapest területén: 800 Ft (A visszaküldés postaköltségét belföldön a kérőnek kell fizetni.)

Másolatszolgáltatás papíralapon (A/4)

Belföldi könyvtárból a küldő díjszabása szerint.

50 oldalig: 300 Ft

50 oldal felett: 400 Ft

Másolatszolgáltatás elektronikus formában (A/4) A küldő könyvtár díjszabása szerint. díjtalan
 Külföldi dokumentumkölcsönzés

Szolgáltatás díja

Postaköltség

Könyvtári tagoknak és könyvtáraknak

4500 Ft/kötet

 

Budapest területén 800 Ft

vidékre díjtalan ( a visszaküldése költsége a kérőt terheli)

BME oktatási egységek számára            

2500 Ft/kötet  

Külföldi másolatszolgáltatás

Szolgáltatás díja

másolatszolgáltatás elektronikus formában

10 EUR + 600 Ft kezelési költség

másolatszolgáltatás nyomtatott formában

10 EUR + 600 Ft kezelési költség/cikk +40 Ft/oldal nyomtatási költség + postaköltség (50 oldalig 300 Ft, 50 oldal felett 400 Ft)

Amennyiben a küldő szolgáltató által megállapított összeg meghaladja a 30 EURO-t, akkor a teljes kiszámlázott összeg fizetendő.

A díjtételek mindenkor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t tartalmazzák.