Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2020. 04. 15.

A könyvtári művek kölcsönzése könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatás.

Mennyi mű kölcsönözhető?

Egy olvasónál egyszerre 5 dokumentum lehet kölcsön.

Kivétel:

 • BME hallgató, BME dolgozó: 10 dokumentum,
 • BME doktorandusz: 15 dokumentum,
 • BME oktató, óraadó: 50 dokumentum,
 • jogi személy: 10 dokumentum.

 

Hol, hogyan és mikor kölcsönözhet?

 • A raktárban elhelyezett művek 8:00 és 19:40 között a könyvtári számítógépeken működő elektronikus kérőlapon kérhetők, az átvétel időpontjának megjelölésével (most, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 2 óra). Átvétel helye: központi kölcsönzés.
 • Az olvasótermekben elhelyezett művek az adott olvasóterem szolgáltatási pontján kölcsönözhetők ki 9:00 és 19:40 között. (Az olvasóterem zárvatartásakor elektronikus kérőlapon kérhetők.)
 • A külső raktári művek 8:00 és 19:40 között a könyvtári számítógépeken működő elektronikus kérőlapon kérhetők. A dokumentumok a következő munkanapon 15:00 óra után a központi kölcsönzésben kölcsönözhetők ki.

Kölcsönzési idő

2 vagy 4 hét. Pontos információ a mű leírásánál a katalógusban.

Kölcsönzési idő hosszabbítás

A kölcsönzési idő 5 alkalommal hosszabbítható:

Emlékeztető szolgáltatás BME hallgatóknak

A könyvtár a BME hallgatóknak a kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 munkanappal emlékeztetőt küld a Neptun rendszeren keresztül.

Lejárt kölcsönzés, késedelmi díj

A kölcsönzési határidő lejárta után könyvtárunk késedelmi díjat számol fel: 35 Ft/munkanap/mű.

Könyvtárunk a lejárt kölcsönzésről először e-mailben, majd kétszer postai úton küldött levélben tájékoztatja az olvasót.

Mikor nem hosszabbítható a kölcsönzési idő?

 • a hosszabbítások száma elérte az 5 alkalmat,
 • a kölcsönzött művet előjegyezte egy másik olvasó,
 • díjtartozás meghaladja az 500 Ft-ot (BME hallgatóknál 5000 Ft-ot),
 • a könyvtár az olvasó ellen jogi eljárást folytat,
 • az olvasójegy érvényessége hamarosan lejár,
 • a BME hallgató 30 napon belül diplomázik.

Hol adható vissza a kikölcsönzött mű?

 • Központi kölcsönzés: raktári művek, olvasótermi művek az olvasótermek zárvatartása alatt,
 • Olvasótermek: az olvasótermekben csak az onnan kölcsönzött művek adhatók vissza,
 •  Lágymányosi Könyvtár: raktári és olvasótermi művek.

Lágymányosi Könyvtár – kölcsönzési és visszavételi pont

Szolgáltatások:

 • előjegyzett művek kölcsönzése. Időpont: keddi napokon 12:00-14:00 között
 • kölcsönzött művek visszavétele. Időpont: hétfő-csütörtök 8:30 -16:30, péntek 8:30 - 14:00

Cím: Magyar Tudósok körútja 2. I épület B 023

Sérült vagy elvesztett mű

Sérült mű

Az olvasó köteles a javítás könyvtár által megállapított költségét megtéríteni.

A térítés módja:
- a mű köttetési díja,
- súlyosan sérült mű esetén a mű pótlásának értéke vagy a mű pótlása

Elveszett mű

Az elvesztett mű az eredetivel azonos, vagy annak újabb kiadásával pótolható, amennyiben a mű már nem beszerezhető, könyvtári engedéllyel pótolhatja ugyanannak a szerzőnek egy másik, lehetőség szerint ugyanolyan témájú művével. A kereskedelmi forgalomban már nem kapható dokumentum pénzben térítendő meg: a mű becsült értékén felül annak dupláját, de legalább 6000 Ft-ot kell fizetni. A könyvek kisebb mértékű sérülésekor a könyvtár javítási költséget számít fel.

Elvesztés bejelentése: a szolgáltatási pontokon személyesen vagy a kolcsonzes@omikk.bme.hu címen. A könyvtár az olvasót a térítési díj összegéről e-mailben tájékoztatja, befizetési határidő az e-mail küldésétől számított egy hónap. A térítési díj befizetésig a könyv az olvasó nevén marad, a kölcsönzési idő hosszabbítása az olvasó feladata.