Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2022. 04. 05.

A Levéltár gyűjti az egyetem jeles oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók egyetemi életével kapcsolatos személyes dokumentumokat, visszaemlékezéseket, amelyek az egyetem múltját akár hétköznapi mélységeiben tárják fel, felidézik az egykori egyetemi polgárok alakját, szerepvállalását, valamint a levéltári anyag forrásértékét gazdagítják. A Levéltár ezzel a mindenkori egyetemi polgárok identitását és közösségtudatát kívánja erősíteni, valamint gazdagítani és színesebbé tenni az egyetemi hagyományok ápolását.

A hagyatékok ajándék vagy vásárlás formájában kerülnek be a levéltárba, előbbi esetben jegyzőkönyvvel, a kutathatósági rendelkezést is feltüntetve.

 

A visszaemlékezések gyűjtése során a Levéltár munkatársai a kézzel-géppel írt naplószerű feljegyzéseket, összefoglalókat várják, illetve az egykori és jelenlegi egyetemi polgárok, öregdiákok számára interjú felvételére is lehetőséget biztosítanak, akár teljes életút, akár egy meghatározott egyetemi esemény vagy téma vonatkozásában.

A Villamosmérnöki Kar 1952-1957-es évfolyamának visszaemlékezése
Az Építőmérnöki Kar 1953-1958-as évfolyamának két füzetet kitevő visszaemlékezése levéltárunk kézikönyvtárában érhető el.

 

Mindezek mellett a Levéltár olyan online helytörténeti gyűjteményt is működtet, amely az egyetem múltját felidéző képeket, nyomtatványokat, iratokat, filmeket és hanganyagokat tárol. A Műegyetem Topotéka rendszerén keresztül minden érdeklődő számára térítésmentesen, szakszerűen rendezve hozzáférhetővé tesszük a BME különböző intézményeiben, közösségeinél és magánkézben őrzött dokumentumokat. Ehhez várja az egykori és jelenlegi egyetemi polgárok jelentkezését: topoteka@omikk.bme.hu