Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2024. 05. 15.

A levéltárban az egyetem legkorábbi jogelőd intézményére, az Institutum Geometricumra vonatkozó iratok nem találhatók (ennek levéltári anyagát a budapesti Tudományegyetem őrizte, mivel 1850-ig annak szerves része volt, majd az Országos Levéltárba került, ahol azonban ezek az iratok 1956-ban megsemmisültek).

A következő jogelőd intézmény, az Ipartanoda 1846-os megalakítása óta összefüggő iratanyag áll rendelkezésre a BME-n, főként az igazgatói, majd rektori hivatal anyagát tekintve. A különböző hallgatói nyilvántartások (törzskönyvek, szigorlati, államvizsga és doktori szigorlati jegyzőkönyvek) is megőrződtek, kevés kivételtől eltekintve.

A levéltári anyag az első és legnagyobb károsodást a II. világháborúban szenvedte el, amikor több kar iratai elpusztultak (kivéve a hallgatói nyilvántartásokat). Újabb komoly veszteség az 1950-es évek nagyarányú, kampányszerű iratselejtezései során érte az egyetem iratanyagát.

Az iratanyag szerkezete:

VIII. fondfőcsoport: Intézmények

1-20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az egyetem központi (igazgatói, rektori) hivatalának iratai
21-97. fond: Az egyetem átfogó szervezeti egységeinek az iratai
101-130. fond: Az egyetemi karok iratai
131-350. fond: Az intézetek, tanszékcsoportok, tanszékek, tanszéki csoportok iratai
351-360. fond: Nem jogelőd, megszűnt intézmények iratai (pl. Gazdasági Műszaki Akadémia)

X. fondfőcsoport: Egyesületek

361-410. fond: Egyetemi egyesületek, alapítványok

XIV. fondfőcsoport: Személyek

411. fondtól: Személyi hagyatékok

XV. fondfőcsoport: Gyűjtemények

98-100. fond: Speciális gyűjtemények (tervrajzok, fotók, oklevelek, szabályzatok stb.)

Az iratanyag nyilvántartása:

A nyilvántartás a felsőoktatási levéltárak közös UNIVA adatbázisából érhető el.