Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2019. 01. 29.

A levéltárban az egyetem legkorábbi jogelőd intézményére, az Institutum Geometricumra vonatkozó iratok nem találhatók (ennek levéltári anyagát a budapesti Tudományegyetem őrizte, mivel 1850-ig annak szerves része volt, majd az Országos Levéltárba került, ahol azonban ezek az iratok 1956-ban megsemmisültek).

A következő jogelőd intézmény, az Ipartanoda 1846-os megalakítása óta összefüggő iratanyag áll rendelkezésre a BME-n, főként az igazgatói, majd rektori hivatal anyagát tekintve. A különböző hallgatói nyilvántartások (törzskönyvek, szigorlati, államvizsga és doktori szigorlati jegyzőkönyvek) is megőrződtek, kevés kivételtől eltekintve.

A levéltári anyag az első és legnagyobb károsodást a II. világháborúban szenvedte el, amikor több kar iratai elpusztultak (kivéve a hallgatói nyilvántartásokat). Újabb komoly veszteség az 1950-es évek nagyarányú, kampányszerű iratselejtezései során érte az egyetem iratanyagát.

Az iratanyag szerkezete:

1-20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az egyetem központi (igazgatói, rektori) hivatalának iratai
21-100. fond: Az egyetem átfogó szervezeti egységeinek az iratai (pl. gazdasági hivatal vagy könyvtár), ill. speciális gyűjtemények (tervek, fotók, oklevelek, szabályzatok stb.)
101-130. fond: Az egyetemi karok iratai
131-400. fond: Az intézetek, tanszékcsoportok, tanszékek, tanszéki csoportok iratai
401-410. fond: Nem jogelőd, megszűnt intézmények iratai (pl. Gazdasági Műszaki Akadémia)
411. fondtól: Személyi hagyatékok

Az iratanyag nyilvántartása