Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2023. 09. 11.

A hallgatói jogviszony és/vagy a végzettség igazolásával kapcsolatos levéltári adatszolgáltatást ügyfélszolgálati megkeresés során készítjük el a levéltárban őrzött hallgatói és oklevél-nyilvántartások alapján. Az ezekben található információk megismerését a Levéltár az alábbi formákban biztosítja a különböző állami szervek, a munkáltatók, az erre jogosult egyetemi szervezeti egységek, illetve közvetlenül az állampolgárok számára:

Szolgálati idő (hallgatói jogviszony)

Magyar és/vagy angol nyelven készített igazolás a Levéltárban őrzött hallgatói törzskönyvi adatok alapján. Jellemzően a nyugdíjjal összefüggő eljárásokhoz szükséges.

Tanulmányok

Törzskönyvi másolat: A Levéltár állományába tartozó hallgatói törzskönyvekről a Levéltár által készített elektronikus vagy papír alapú másolat. Általában tanulmányok elismertetésével, beszámításával, megfeleltetésével kapcsolatos ügyekben igénylik. A hiteles másolat készítése nem illetékköteles. A Levéltár nem jogosult a másolatok idegen nyelvre történő fordítására.

Törzskönyvi kivonat: A hallgatói törzskönyvben szereplő adatok alapján készített kivonat, amit általában tanulmányok elismertetésével, beszámításával, megfeleltetésével kapcsolatos ügyekben igényelnek. Akkor készül, amikor a törzskönyv fizikai állapota nem teszi lehetővé másolat készítését. A Levéltár nem jogosult a kivonat idegen nyelvre történő fordítására.

Oklevélszerzés

Végzettség igazolás: Az egyetemi végzettség tényének igazolása magyar és/vagy angol nyelven. Jellemzően munkavállaláshoz szükséges.

Oklevél-mintalap másolat: A Levéltár állományába tartozó, a diploma kiállításának alapjául szolgáló mintalapról a Levéltár által készített másolat. Oklevél-mintalap másolatra általában ahhoz van szükség, hogy a BME Központi Tanulmányi Hivatal ez alapján az elveszített diplomát oklevél másodlattal (második eredeti példány) pótolja, illetve a karok dékáni hivatalai a jubileumi oklevéligénylés során a rendelkezésre nem álló eredeti diploma adatait megismerjék.


Az ügyintézéshez szükséges aláírt adatlapot kérjük alábbi e-mail címre megküldeni: leveltar@bme.hu

Adatlap szolgálati idő megkereséshez
Adatlap végzettség (oklevél) megkereséshez
A meghatalmazott útján történő ügyintézéshez szükséges űrlap

Az ügyintézés során igényelt másolatokkal kapcsolatban pontos felvilágosítást a levéltár munkatársai adnak, a másolatkészítési (reprográfiai) díjakról az aktuális díjszabásban lehet tájékozódni. 

Az ügyintézés során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatónk itt érhető el: Adatkezelési tájékoztató

Az egyetemi munkatársak részére a levéltárban őrzött hallgatói törzskönyvek, illetve oklevél-mintalapok listája.