Ugrás a tartalomra

Segédletek

A levéltár az iratok megismerését, kutatását levéltári segédletekkel támogatja.

A fond- és állagjegyzék az iratanyag felépítését és főbb adatait mutatja be.

A repertórium bővebb tájékoztatással szolgál a kisebb irategységekről és a levéltári anyag tárgyáról, rendszeréről

A hallgatói törzskönyvi állomány digitalizált betűrendes névmutatók segítségével helyben, elektronikusan kutatható.

A rektori és dékáni hivatali iratok, valamint a tanszéki iratanyag nagyobb részéhez iktatókönyvek, ill. betűrendes tárgymutatók állnak rendelkezésre.

A személyi hagyatékokhoz darabszintű jegyzékek készültek.

További segédletek:

Az Ipartanoda iratainak darabszintű jegyzéke (1846-1850)
A Joseph Polytechnicum és a Királyi József Műegyetem iratainak darabszintű jegyzéke (1850-1871)
A Királyi József Műegyetem Hadikórházának műtéti naplója (1914-1918)

Adatbázisok

Egyetemi vezetőtestületi ülések (egyetemi és kari tanácsülési jegyzőkönyvek, egyéb testületek) 1876-1991
Egyetemi évkönyvek, órarendek (1857-1962)
Bánki Donát iratai (1879-1951)
A BME OMIKK Tudomány- és technikatörténeti archívuma