Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2024. 01. 10.

Segédletek

A levéltár az iratok megismerését, kutatását levéltári segédletekkel támogatja.

A fond- és állagjegyzék az iratanyag felépítését és főbb adatait mutatja be.

A repertórium bővebb tájékoztatással szolgál a kisebb irategységekről és a levéltári anyag tárgyáról, rendszeréről.

A hallgatói törzskönyvi állomány betűrendes névmutatók segítségével helyben, elektronikusan kutatható (adatvédelmi szempontok figyelembe vételével).

A rektori és dékáni hivatali iratok, valamint a tanszéki iratanyag nagyobb részéhez iktatókönyvek, ill. betűrendes tárgymutatók állnak rendelkezésre (ezekből digitalizálva, online is elérhető a Rektori Hivatal 1918-1989 között keletkezett iktatott iratainak tárgymutatója, valamint az oktatókkal, tisztviselőkkel és egyéb egyetemi munkatársakkal kapcsolatos 1917-1940 között keletkezett rektori hivatali iratok névmutatója). 

A személyi hagyatékok nagy részéhez darabszintű jegyzékek készültek.

További segédletek:

Az Ipartanoda iratainak darabszintű jegyzéke (1846-1850)
A Joseph Polytechnicum és a Királyi József Műegyetem iratainak darabszintű jegyzéke (1850-1871)
A Királyi József Műegyetem Hadikórházának műtéti naplója (1914-1918)

Adatbázisok

Egyetemi vezetőtestületi ülések (egyetemi és kari tanácsülési jegyzőkönyvek, egyéb testületek) 1876-1991
Egyetemi évkönyvek, órarendek (1857-1962)
A BME OMIKK Tudomány- és technikatörténeti archívuma