Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2019. 06. 06.

Az egyetemi szaklevéltár feladata az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének ellenőrzése. A BME Levéltár illetékessége a BME egészére, annak minden szervezeti egységére, testületére, az egyetem által alapított vagy tulajdonolt egyéb szervezetekre kiterjed. Az egyetem iratkezelését az iratkezelési szabályzatban foglaltak mentén kell végezni, a Levéltár az ebben megjelölt feladatok végzését, a szabályzatban foglaltak betartását ellenőrzi a maradandó értékű iratok fennmaradásának biztosítására.

Az egyetem iratkezelési szabályzata azt határozza meg, hogy a BME szervezeti egységeihez érkezett, az ott keletkezett, illetve továbbított iratokat jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerint kezeljék, őrizzék, selejtezzék, illetve a nem selejtezhető iratokat a levéltárnak átadják, olyan módon, hogy azok a későbbi használatra alkalmasak legyenek.

A hatályos iratkezelési szabályzat gondozását a Kancellária Dokumentumkezelési Osztály végzi. Az ezzel kapcsolatos, valamint irattározási és az iratkezeléssel összefüggő kérdésekkel, napi problémákkal is a DKO munkatársait lehet keresni, az iratkezelő szoftver működésével kapcsolatos technikai ügyekben pedig a Poszeidón ügyintézőt.