Ugrás a tartalomra
2019. 10. 16.

Levéltárunk folyamatosan teszi online vagy helyben, elektronikusan elérhetővé bizonyos iratait, illetve az ezek használatát megkönnyítő különböző állományokat. 

 

A Királyi József Műegyetem Rektori Hivatalának 1871-1934 közötti iratanyaga az 1953-ban végzett selejtezések következtében csak hiányosan maradt meg. Az iratok használatát megkönnyítő egykorú ügyviteli segédletek (iktatókönyvek, betűrendes név- és tárgymutatók) az 1918/19-es tanévtől találhatók meg az iratok mellett. A keresett témájú iratok kutatásra történő kikérését szinte minden esetben főként a név- és tárgymutatók átböngészése előzi meg, akár a kutatók, akár a munkatársak részéről, így különösen indokolt volt ezek digitalizálása (a gyakori használat következtében állományvédelmi szempontból is).

Az 1918-1934 közötti iratokhoz készült betűrendes tárgymutatókat, valamint az oktatókkal, tisztviselőkkel és egyéb egyetemi munkatársakkal kapcsolatos 1917-1940 között keletkezett szintén rektori hivatali iratok névmutatóját tettük elérhetővé elektronikusan, amelyeket egyelőre továbbra is helyben, a kutatószobában lehet használni.

Az online, illetve a helyben, már elektronikusan elérhető további állományainkról részletes tájékoztató itt érhető el.

mutatok.png

Tárgymutató részlete