Ugrás a tartalomra
2022. 04. 04.

Az egyetem rektori hivatalának 1918-1989 között iktatott irataihoz készült betűrendes név- és tárgymutatók digitalizált állományait tettük elérhetővé.

A Királyi József Műegyetem Rektori Hivatalának 1871-1934 közötti, valamint a Magyar királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Hivatalának 1934-1948 közötti iratanyaga az 1953-ban végzett selejtezések következtében csak hiányosan maradt meg. Az iratok használatát megkönnyítő egykorú ügyviteli segédletek (iktatókönyvek, betűrendes név- és tárgymutatók) az 1918/19-es tanévtől találhatók meg az iratok mellett. A keresett témájú iratok kutatásra történő kikérését szinte minden esetben a név- és tárgymutatók átböngészése előzi meg, akár a kutatóink, akár a munkatársaink részéről, így különösen indokolt volt ezek digitalizálása és publikálása (a gyakori használat következtében állományvédelmi szempontból is). Ehhez a gyűjteményhez tartozik az oktatókkal, tisztviselőkkel és egyéb egyetemi munkatársakkal kapcsolatos 1917-1940 között keletkezett, szintén a Rektori Hivatalban iktatott iratok névmutatója is.

 

Részlet az 1940-es év mutatókötetéből

A Budapesti Műszaki Egyetem Rektori Hivatalának 1949-1989 között iktatott iratanyaga közel 500 doboznyi mennyiséget tesz ki. Az iratokat 1972-től kezdődően tételszámozták, azaz témájuk szerinti csoportosításban találhatók meg, az ennél korábbiak pedig az iktatószámok sorrendjében letéve kereshetők. Használatukat, egy-egy adott személy, szervezeti egység vagy témakör szerinti keresést az iratkezelés gyakorlatától függetlenül itt is jelentősen elősegítik a betűrendes név- és tárgymutatók. A 35 segédkötet digitalizálása és publikálása szintén a közelmúltban valósult meg.  

Részlet az 1986-os év mutatókötetéből

Az online, illetve a helyben, már elektronikusan elérhető további állományainkról részletes tájékoztató itt érhető el.