Ugrás a tartalomra

Az áprilisi hónap dokumentumával az idén 50 éves levéltárunkban őrzött változatos oktatói és hallgatói irathagyatékainkra hívjuk fel a figyelmet.

Mi a közös Bánki Donát gépészmérnök, Pogány Frigyes építészmérnök és Ilosvay Lajos vegyészmérnök professzorokban? Levéltári szempontból az, hogy mindhármuknak gazdag dokumentumhagyatéka maradt fenn, amely egykori tanszékeik, illetve családjaik jóvoltából a BME Levéltárba kerültek megőrzésre.

Az egyetem hivatalos iratain kívül ugyanis több mint 30 nagyobb és 70 kisebb személyi hagyaték található nálunk, amelyek egykori oktatóink, illetve hallgatóink személyes iratait, leveleit, sok esetben fotóit, tárgyi emlékeit, illetve műegyetemi életükhöz kapcsolódó különböző magán és hivatalos dokumentumokat tartalmaznak. Az irathagyatékok kiegészülhetnek az illető szakmai-tudományos munkásságának állomásait megörökítő különféle kéziratokkal, rajzokkal, tervekkel stb.

A hagyatékok forrásértéke nemcsak maga a személyiség és tudományos munkásságának fontossága miatt jelentős, hanem egyetemtörténeti szempontból is, hiszen az egykori professzori szobák fiókjaiban található "régi papírok" között  releváns kari vagy tanszéki iratanyag is fellelhető, vagy olyan ritkaságok, mint a hónap dokumentumának választott díszes gratuláló levél. Olyan dokumentumok is találhatók a személyi hagyatékokban, amelyek az illető tudományos és társadalmi kapcsolatrendszerére is fényt derítenek, vagy családi életébe engednek betekintést.

Az egykori hallgatók vagy leszármazottaik által adományozott, jellemzően kisebb gyűjtemények is igen színesek, tele kuriózumokkal, mint például a Műegyetemi Csendőrzászlóalj bunkósbotja 1919-ből vagy az egyik 1956-os műegyetemi hősi halottunk utolsó villamosbérlete.

Az irathagyatékaink nagyobb része korlátozás nélkül kutatható helyben, a Levéltár kutatószobájában.


Az áprilisi hónap dokumentuma Ilosvay Lajos professzor, az 1900/01-1902/03. tanévekben műegyetemi rektor számára készített díszes gratuláló oklevél. Az 1901. december 2-án kelt lapot "készséges szolgái", azaz a rektori iroda személyzete készíttette abból az alkalomból, hogy főnöküket királyi udvari tanácsosi címmel tüntették ki.

Érdemes alaposabban is tanulmányozni szöveget annak stílusa miatt, valamint a dokumentum díszítő elemeit, amelyek utalnak a rektori vegyészmérnök végzettségére is.