Ugrás a tartalomra

A báli szezonhoz kapcsolódva egy elsőrangú társasági esemény 1941-ből fennmaradt kisnyomtatványa január hónap dokumentuma.

A Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) elődje, a Műegyetemi Football Csapat (MFCs) 1897-ben alakult az ország második önálló egyetemi sportklubjaként, ma is használatos nevét 1903-ban vette fel. Tevékenysége elsősorban a műegyetemi sportélet megszervezése, de a múltban időnként egyéb társadalmi események megszervezésében is részt vállaltak, amelynek jótékonysági, szponzorációs, presztízsnövelő és kapcsolatépítő céljai voltak. Ezek közé tartoztak a MAFC-teák, vagy teaestek, amelyek meghívói közül több is levéltárunkba került, így az 1941-es, a „15-ik jubiláris Műegyetemi Atléta Teaestre (MAFC-teára)” szóló dokumentum.

Az első MAFC-teák megrendezéséről kevés információ áll rendelkezésünkre. Mindenesetre az 1928 húsvétján a Magyar Főiskolai Sportszövetség vendégeként egy hétre Budapestre látogató Cambridge-i diákok tiszteletére a két napig tartó sportversenyek mellett MAFC teaestet is rendeztek a Gellért szállóban. A sportversenyek védnökeinek impozáns névsora (Albrecht királyi herceg, Bethlen István miniszterelnök, a trianoni béke utáni magyar területi revíziót támogató Lord Rothemere, stb.) előrevetíti a korabeli hasonló társasági események szervezésének sarokkövét, a megfelelő támogatók megnyerését.

Amikor 1934-ben a Műegyetemhez csatolták a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, valamint az Állatorvosi Főiskolát és a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart, kibővült a sportegyesület taglétszáma is, ami hozzájárult a MAFC-teák megújításához. Az 1935-ben a Gellért szálló márványtermében megrendezett esemény már a farsangi báli szezonhoz kapcsolódott: a újságok társasági rovatai lelkesen számoltak be a „jókedvű, csinos fiatal leányokról” az „elegáns toalettekről,” és a „rózsaszín szatin tüllpellerines” ruhákról.

1936-ban a MAFC-teák tíz éves jubileumi rendezvényét tartották meg a Mérnökegylet feldíszített termeiben, ezúttal is prominens egyetemi vezetők védnökségével. A bál fényét emelte a MAFC női szakosztályának 12 magyarruhás tagja, akik Kael Anna olimpikon, testnevelés tanárnő vezetésével magyar táncot mutattak be. Felhangzott a hagyományos MAFC-csárdás is: „Nem lehet a mafcistákkal, nem lehet a mafcistákkal kikukoricázni!”

Az 1939-es MAFC-teáról a Színházi Magazin „száguldó riporterei” is beszámoltak, akik igyekeztek a legtöbb, gyakran egy időben tartott bálon részt venni: „innen átrobogtunk a Bristolba, a MAFC Teára. A Bristol zsúfolásig töltött bálterme hangos volt a jókedvtől. (…)Gyönyörű lányok, kitűnő és jó zene jellemezte a MAFC atlétáinak farsangi estjét. Innen nyaktörő tempóban átvészeltünk a Vasúti és Hajózási Klubba, (…).”  

Az 1941-ben megrendezett 15 éves jubileumi teaest meghívója jól mutatja, hogy az idők során milyen gazdag társadalmi kapcsolatokra tett szert a sportegyesület. A három lapból álló, leporellószerű nyomtatványon összesen mintegy 600 (!) név szerepel.

A bál legfőbb védnökei Varga József (1891-1956) iparügyi miniszter, egykori és (későbbi) műegyetemi vegyészprofesszor, Laky Dezső (1887-1962) közellátásért felelős tárca nélküli miniszter, statisztikus, műegyetemi oktató és Vendl Aladár (1886-1971) geológus, a Műegyetem rektora (1940-1941) voltak. Díszvédnök volt többek között a prorector, Zimmermann Ágoston (1875-1963), vitéz Horthy István (1904-1942), a kormányzó fia, a Gépészmérnöki Kar alumnusa, aki 1928-ban szerzett diplomát, valamint a karok dékánjai. A MAFC egyetemen belüli jelentőségének bizonyítéka, hogy a fővédnökök és a védnökök között az egyetemnek szinte minden professzora, a háziasszonyok között pedig feleségeik, hozzátartozóik szerepelnek, így megtalálhatjuk Heller Farkast és feleségét, Mihailich Győzőt és feleségét, Stachó Tibort és feleségét, Bay Zoltánt, Csonka Pált, Rados Jenőt és sok más kiváló tudóst.

A Színházi Magazin fényképet is közölt a nyitótánc hölgyeiről (Mittelmann Felicitas, Török Cecil, Fidy Éva, Horváth Zsuzsa, Csimma Sándorné, Nagy Klári, Plank Éva, Csősz Jolán és Aszlányi Erzsébet).

A bál tiszta bevételét sporteszközök megvásárlására fordították.