Ugrás a tartalomra

A Levéltár saját kiadványai

Egyéb kiadványok

A Millenniumi Évkönyv az Egyetem kiadványa, amely a 2000. év alkalmából készült. A benne található névtárak összeállítását  a Levéltár munkatársai végezték, ill. dr. Kiss Márton főlevéltáros szerkesztette és látta el rövid intézménytörténeti bevezetővel.

A BME OMIKK állományában található, digitalizált, tudomány- és intézménytörténeti szempontból értékes kiadványok:
Zelovich Kornél: A Magyar Királyi József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története
Hauszmann Alajos: Magyar Királyi József Műegyetem új épületei