Ugrás a tartalomra

Az egyetemi könyvtár levéltári részlege 1972-ben alakult meg, 1993 óta szaklevéltárként végzi feladatait. Gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Műegyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait. Gyűjti ezen kívül az egyetem oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat.

A levéltárban őrzött, 1846-2003 közötti iratanyag mennyisége közel 1250 iratfolyóméter.

Az iratokban található információk szolgáltatására, illetve az iratanyag használatára a levéltár kutató- és ügyfélszolgálatot működtet, valamint a könnyebb használhatóságot és gyorsabb információszolgáltatást elősegítő segédleteket készít.

A levéltár ellenőrzi az egyetemi szervezeti egységek iratkezelését, iratselejtezés a levéltár hozzájárulása nélkül nem végezhető.

A levéltári iratok jogbiztosító jelleggel bírnak az állampolgárok számára (pl. a hallgatói nyilvántartások alapján jogviszony igazolások kiadása), valamint hozzájárulnak a közfeladatot ellátó szerv átlátható működéséhez (pl. az egyetemi vezetőtestületek dokumentumaihoz történő hozzáférés biztosítása).

A levéltár aktív részese a Műegyetem kulturális életének is (kiállítások rendezése, kiadványok készítése, alumni interjúk közzététele), valamint az egyetem múltjának, hagyományainak megismertetése által erősíti, formálja a műegyetemi polgárok közösségtudatát.