Ugrás a tartalomra

Az egyetemi könyvtár levéltári részlege 1972-ben alakult meg. 1993 óta szaklevéltárként, 2020. július 1-től felsőoktatási levéltárként végzi feladatait a BME OMIKK szervezeti keretében.

Gyűjti, szakszerűen rendszerezi, megőrzi és használhatóvá teszi a Műegyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait. Gyűjti ezen kívül az egyetem oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat.

A Levéltárban őrzött, 1846-2014 közötti iratanyag mennyisége 1449,78 iratfolyóméter.

Az iratokban található információk szolgáltatására, illetve az iratanyag használatára a levéltár kutató- és ügyfélszolgálatot működtet, valamint a könnyebb használhatóságot és gyorsabb információszolgáltatást elősegítő segédleteket készít.

A Levéltár ellenőrzi az egyetemi szervezeti egységek iratkezelését, iratselejtezés a levéltár hozzájárulása nélkül nem végezhető.

A levéltári iratok jogbiztosító jelleggel bírnak az állampolgárok számára (pl. a hallgatói nyilvántartások alapján jogviszonyról tájékoztatás, másolatok), valamint hozzájárulnak a közfeladatot ellátó szerv átlátható működéséhez (pl. az egyetemi vezetőtestületek dokumentumaihoz történő hozzáférés biztosítása).

A Levéltár aktív részese a Műegyetem kulturális életének is (kiállítások rendezése, kiadványok készítése, alumni interjúk közzététele, levéltárpedagógia), valamint az egyetem múltjának, hagyományainak megismertetése által erősíti, formálja a műegyetemi polgárok közösségtudatát.

Az 50 éves levéltárról szóló összefoglaló itt érhető el.