Ugrás a tartalomra
2019. 04. 17.

A múlt felidézésével, az elért eredmények ismertetésével és a digitális kor előrevetítésével zajlott a MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának rendezvénye.

Könyvtárunk, a BME OMIKK Közösségi terme adott otthont a Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) 2019-es ünnepi taggyűlésének.

Az Magyar Könyvtárosok Egyesület egyik legnagyobb egyéni és testületi taglétszámú szervezetének jeles rendezvényén szó esett az elmúlt 5 év munkájáról, eredményeiről, valamint megtörtént a vezetőség mandátumának újabb egy évre szóló meghosszabbítása.

Nagy_Zoltan_Muszaki_Konyvtaros_Szekcio_unnepi_taggyules_2019_BME_OMIKK.JPG

A résztvevők között köszönthettük Magyarország számos nagy egyetemi könyvtárának képviselőit: a SOTE Központi Könyvtár, az Óbudai Egyetem - Egyetemi Könyvtár, a Pannon Egyetem Könyvtár és Levéltár és a BME OMIKK küldötteit.

Az egybegyülteket a hagyományokhoz híven, a BME OMIKK főigazgatója köszöntötte. Marton József Ernő értékelő szavakkal illette a nagy múltú szervezet már eddig elért és felmutatott eredményeit.

Marton_Jozsef_Muszaki_Konyvtaros_Szekcio_unnepi_taggyules_2019_BME_OMIKK.JPG

A résztvevők a taggyűlésen, melyet Nagy Zoltán elnök vezetett, Dr. Gazda István tudománytörténész „Régi magyar tudósvilág a digitális térben” c. vetítéssel színesített érdekfeszítő előadásából megismerhették azokat a jeles személyeket, tudósokat, akiknek a felfedezései és munkásságuk máig hatnak a mai magyar műszaki fejlődésre s a műegyetemi oktatásban is meghatározó szereplők voltak.

Dr_Gazda_Istvan_Muszaki_Konyvtaros_Szekcio_unnepi_taggyules_2019_BME_OMIKK.JPG

Az MKSz április 26-án megrendezésre kerülő Nemzetközi Könyvfesztiválon a Könyvtáros Klub "A magyar kultúra kincsei a határon túlról" c. programjának keretében mutatja be Nagy Zoltán: A Felvidék fürdőinek lexikona c. kötetét, melyet egy kerekasztal beszélgetés követ. A Szekció minden érdeklődőt szeretettel vár!

Az Műszaki Könyvtáros Szekció a Magyar Könyvtárosok Egyesület keretében alakult a BME OMIKK egyik elődintézményében, a kor legnagyobb országos műszaki könyvtárban, a BME Központi Könyvtárában 1970-ben.