Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2023. 08. 10.

A BME OMIKK két könyvtár, a BME Központi Könyvtárának (BME KTK) és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) egyesülésével alakult meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretein belül 2001. július 1-én.

A BME Központi Könyvtárának története

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára másfél évszázados múltra tekint vissza. 1848. május 9-én Eötvös József kultuszminiszter egy ötkötetes könyvet küldött a BME egyik elődintézményének, a József Ipartanodának. Ezt az időpontot tekintjük a könyvtár megalakulásának, amely az 1930-as évekig Magyarország egyetlen technikai és természettudományi szakkönyvtára volt.

A könyvtár 1909-ben költözött jelenleg is otthonául szolgáló épületébe, melyet Pecz Samu műegyetemi professzor tervezett.

A könyvtár vezetését kezdetben az egyetem professzorai látták el, 1936-ban nevezték ki az első főállású igazgatót. A könyvtárat eleinte csak az egyetem tanárai használhatták, a hallgatóság előtt 1869-ben nyitotta meg a kapuit. 1884-től – a rektor engedélyével – már az egyetemhez nem tartozók is látogathatták a könyvtárat.

A II. világháborúban állományának a legértékesebb könyveket tartalmazó 5-6 %-a elpusztult, vagy elveszett, és épülete is megrongálódott. Mindezek ellenére a könyvtár 1945 szeptemberében megkezdte a rendszeres működést.

1952-től szabadpolcos részleget alakítottak ki, amelyen elsősorban szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket helyeztek el. Az 1950-es évek közepén megkezdődött az egyetemi különgyűjtemény kialakítása.

A könyvtár a BME könyvtári hálózatának központja, valamint a matematikai és fizikai tudományterületek országos alapkönyvtára volt.

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) története

1883. június 24-én Trefort Ágoston nyitotta meg a Technológiai Iparmúzeumot, melynek alapfeladata a gyűjtemények kialakítása mellett egy szakkönyvtár fenntartása volt. Több egyesítést követően 1952-ben elnyerte az intézmény az Országos Műszaki Könyvtár nevet, mely 1982-ben Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárra (OMIKK) módosult. Az OMFB elnöke 1994-ben adta ki az OMIKK statútumát (alapdokumentumát), majd az 1997. évi CXL. törvény az OMIKK-ot országos szakkönyvtárként nevesítette. 1999-ben a gazdasági miniszter kiadta az OMIKK alapító okiratát.

A BME OMIKK könyvtár részletes történetét „A legnagyobb hazai műszaki könyvtár története” című elektronikus kiadványban dolgozta fel könyvtárunk egykori munkatársa Emmertné Szerőczei Dóra.