Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2023. 10. 25.

 

 

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatás.

Kölcsönzés

Hány dokumentum kölcsönözhető?

Egy olvasónál egyszerre 5 dokumentum lehet kölcsön.

Kivétel:

 • BME hallgató, BME dolgozó: 10 dokumentum,
 • BME doktorandusz: 15 dokumentum,
 • BME oktató, óraadó: 50 dokumentum,
 • jogi személy: 10 dokumentum.


Hol, hogyan és mikor kölcsönözhet?

 

Kölcsönzési határidő és lejárt kölcsönzés

A kölcsönzések ideje 2 vagy 4 hét (pontos információ a mű leírásánál a katalógusban).  

A kölcsönzési határidő elérésekor a dokumentumot vissza kell vinnie vagy a határidőt meg kell hosszabbítania. A kölcsönzési határidő lejárta után könyvtárunk késedelmi díjat számít fel, amelynek mértéke 50 Ft/munkanap/mű.

 

Hosszabbítás

A kölcsönzési idő az alábbi módokon hosszabbítható:

Mikor nem hosszabbítható a kölcsönzési idő?

 • a hosszabbítások száma elérte a maximális alkalmat,
 • a kölcsönzött művet előjegyezte egy másik olvasó,
 • díjtartozás meghaladja az 500 Ft-ot (BME hallgatóknál 5000 Ft-ot),
 • a könyvtár az olvasó ellen jogi eljárást folytat,
 • az olvasójegy érvényessége hamarosan lejár,
 • a BME hallgató 30 napon belül diplomázik.

Emlékeztetők

A lejárt kölcsönzésről emlékeztetőt küldünk az első két alkalommal e-mailben, majd postai úton küldött levélben a beiratkozáskor megadott e-mail, illetve posta címre.

Emlékeztető BME hallgatóknak
A könyvtár a BME hallgatóknak a kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 munkanappal emlékeztetőt küld a Neptun rendszeren keresztül.

 

Dokumentumok visszadása

 • a központi kölcsönzésben és a Tankönyvolvasóban
 • a K. épületben elhelyezett könyvvisszavevő dobozokban is elhelyezheti a visszahozott műveket: a K. épület főbejáratánál vagy a Tankönyvolvasóval szemben

 

Rongálódott, elvesztett mű

Amennyiben a kölcsönzött dokumentum elveszett vagy rongálódott, az okozott kárt meg kell téríteni. 

 • Ha a rongálódás javítható, a mű javítási, köttetési díját kell megtéríteni.
 • Ha a könyv nem javítható vagy elveszett, a mű az eredetivel azonos vagy annak újabb kiadásával pótolható. 
 • Amennyiben a mű már nem beszerezhető, könyvtári engedéllyel pótolhatja ugyanannak a szerzőnek egy másik, lehetőség szerint ugyanolyan témájú művével vagy a kereskedelmi forgalomban már nem kapható dokumentum gyűjteményi értékét kell megfizetnie (A könyv gyűjteményi értéke: a mű becsült értékén felül annak dupláját, de legalább 6000 Ft).
 • Abban az esetben, ha a kölcsönzés 60 napnál régebben lejárt, akkor a kikölcsönzött művet a Könyvtár elveszettnek nyilvánítja. Az elveszettnek minősített dokumentumok gyűjteményi értékét a Könyvtár kártérítésként terheli a használóra.

Elvesztés bejelentése: a szolgáltatási pontokon személyesen vagy a konyvtar@bme.hu címen.

A könyvtár az olvasót a térítési díj összegéről e-mailben tájékoztatja, befizetési határidő az e-mail küldésétől számított egy hónap. A térítési díj befizetésig a könyv az olvasó nevén marad, a kölcsönzési idő hosszabbítása az olvasó feladata.