Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2024. 02. 13.

A könyvtár a Műegyetem széleskörű oktatási tevékenységéhez igazodó gyűjtőköre műfaji és tematikai szempontból is széles spektrumú.
 

IRODALOM KERESÉS
A könyvtár nyomtatott könyveinek kereséséhez használja az online katalógust.  Az online katalógusból tájékozódhat a könyvtár állományáról, a dokumentumok elérhetőségéről. A katalógus megmutatja, hogy a keresett könyv(ek)ből hány darab elérhető példány van a könyvtárban, hol található, és hogy kölcsönözhető-e, vagy csak helyben olvasható. A könyvtárban történő böngészést az olvasótermekben és az aulában kihelyezett katalógus terminálok segítik.

A BME OMIKK közvetlen hozzáférést biztosít számos tudományos folyóirat- és cikkadatbázisok előfizetett tartalmaihoz. Az előfizetett tartalmak csak az egyetem területéről, vagy az otthoni elérés beállítása után érhetők el.

Az egyetemen létrehozott tudományos publikációk, disszertációk, oktatási anyagok, folyóiratok stb. különböző gyűjteményekbe szervezve kereshetők, böngészhetők a Műegyetem Digitális Archívumában (BME MDA).

 

Szabadpolcon elérhető nyomtatott folyóiratok listája

Műszaki és természettudományi könyvek és folyóiratok
Könyvtárunk a műszaki és természettudományi szakirodalmat magyar nyelven szinte teljes mélységében, az idegen nyelvű műszaki és természettudományi szakirodalmat pedig az oktatás, kutatás valamint az ipar által támasztott igények maximális kiszolgálására törekedve gyűjti. A legkeresettebb és legfrissebb példányokat a Műszaki és Természettudományi Olvasóterem (MSZO) szabadpolcain helyeztük el, míg a Gmelin, Beilstein, Chemical Abstracts helyben használható példányai a Közösségi teremben érhetők el.


Gazdaság- és társadalomtudományi könyvek és folyóiratok
A mérnöki munka gazdasági vonatkozásai és egyetemünk gazdaságtudományi képzéséhez kapcsolódó könyvekből álló gyűjtemény.


Tankönyvek, jegyzetek
Tankönyvállományunk elsősorban a BME hallgatóinak tanulmányaihoz szükséges művekből áll. Egyetemünk által kiadott jegyzetek teljes körben, más egyetemek tankönyvei jelentős számban megtalálhatók gyűjteményünkben.


Kézikönyvek, referens kiadványok
A különböző lexikonok, enciklopédiák, szakszótárak, adattárak és jogszabálygyűjtemények kizárólag helyben használhatók, a tudományterületüknek megfelelően kerültek elhelyezésre az „ÁLT” megjelölésű szakcsoportokban.


Nyelvkönyvek, szótárak
Könyvtárunkban elérhető valamennyi világnyelv általános, tudományos, műszaki, gazdasági szótára, valamint jelentős kölcsönözhető idegen nyelvű szépirodalom.


Szépirodalom és ismeretterjesztő művek
Könyvtárunk a folyamatosan gyarapodó szépirodalmi művek mellett a Márai Program keretében ifjúsági, valamint gyermekirodalom könyveket is beszerzett.


Disszertációk
Gyűjteményünkben megtalálhatók és online adatbázisban kereshetők a Műegyetemen megvédett műszaki doktori értekezések és doktori (PhD) értekezések, illetve az MTA-n megvédett műszaki témájú kandidátusi és akadémiai doktori értekezések is.

A nyilvános doktori védésekről az Országos Doktori Tanács honlapján található további információ. Az értekezések elektronikus formában megtekinthetők a Műegyetem Digitális Archívumában. A nyomtatott példányok hozzáférésével kapcsolatban a konyvtar@bme.hu email címen vagy a kölcsönzési pontokon kérhet tájékoztatást. 


Szabványok
Könyvtárunk több 10 ezer egyedi papíralapú szabványból és néhány 100 szabványkötetből álló gyűjteménye magyar nemzeti szabványként bevezetett európai, egyéb külföldi és nemzetközi szabványokat tartalmaz. A BME OMIKK hazai és külföldi adatbázisai közül több tartalmaz szabványinformációt, digitális formában forgalmazott részleges vagy teljes szövegű szabványokat.


Muzeális Gyűjtemény
Muzeális gyűjteményünk az 1851 előtt megjelent nyomtatott dokumentumokat tartalmazza, nagyrészt természet- és a műszaki tudományokkal foglalkozó művekből áll. A muzeális dokumentumok nem kölcsönözhetők, helyben használatuk kutatási engedély birtokában lehetséges.


Egyetemtörténeti Gyűjtemény
A folyamatosan épülő Egyetemtörténeti Gyűjtemény kialakításának célja, hogy a kutatás számára megőrizzük és biztosítsuk az egyetemi vonatkozású dokumentumokat (könyveket és folyóiratokat).
 

Kalandozás régi könyvek között
Technika- és tudománytörténeti érdekességek a BME OMIKK muzeális állományában (elektronikus kiadvány).


Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében (elektronikus kiadvány).
Kiadványunkba az 1801 előtt napvilágot látott hungarikumok közül válogattuk ki a legérdekesebb műveket. Ezzel ízelítőt szeretnénk adni az olvasónak a BME OMIKK-ban őrzött muzeális gyűjteményből, mely az 1851 előtt megjelent hungarikumokat és külföldi kiadványokat tartalmazza.