Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2023. 08. 10.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) fő feladata gyűjteménye és szolgáltatásai révén az egyetemi kutatás és oktatás támogatása.

Egyetemi könyvtárként és levéltárként elsődleges felhasználói a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME, a továbbiakban: Egyetem) hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai. Országos szakkönyvtárként gyűjteménye és szolgáltatásai nyilvánosan elérhetők. Felsőoktatási levéltárként biztosítja az egyetemen keletkezett köziratok kutatását a nyilvánosság számára.

A BME OMIKK:

  • gyűjti, megőrzi, digitalizálja és hozzáférhetővé teszi az illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó hagyományos dokumentumokat, elektronikus információforrásokat, és az Egyetem szellemi és kulturális örökségét;
  • őrzi és kezeli az Egyetem működése során keletkezett maradandó értékű iratokat;
  • tevékeny részese a könyvtárak közötti országos együttműködésnek;
  • szolgáltatásaival támogatja az Egyetemen folyó oktatási és kutatási munkát, rendszerezi és megőrzi az oktatási, kutatási tevékenységek eredményeit, támogatja az egyetemi közösség önmagáról való tudásának bővítését;
  • részese az egyetem tudományos és közösségi életének, támogatja a tanulást, a kutatómunkát és a szabadidő eredményes eltöltését nyilvános tereiben;
  • adatszolgáltatásával hozzájárul a közigazgatási ügyintézéshez.

A BME OMIKK részt vesz az országos könyvtárfejlesztési programokban, partnerséget alakít ki az ország egyetemi könyvtáraival és felsőoktatási levéltáraival.

A BME OMIKK a könyvtári és levéltári szolgáltatásait az Egyetemmel szoros együttműködésben szervezi. A kutatók, oktatók, hallgatók és állampolgárok megbízható partnere a tudományos és jogbiztosító információk megőrzésében és elérésében. Munkatársai szakértelmükkel hozzájárulnak a tudományos kommunikáció folyamatos fejlesztéséhez, kiemelkedő szerepet vállalnak az egyetemi köziratok és kulturális dokumentumörökség megőrzésében, védelmében és elérhetőségének biztosításában. Az intézmény inspirál, lehetőséget teremt az egyéni és csoportos fejlődésre, közösségi tér és egyben az elmélyült tanulás és kutatás színtere. Egy hely a tudás megszerzésére és cseréjére.


Kelt: Budapest, 2023. május 3.