Ugrás a tartalomra
2019. 09. 17.

A BME OMIKK segédkönyvtáros képzést indít. A tanfolyam OKJ száma: 52 322 01.

A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, csütörtökönként tartjuk, illetve minden hónap utolsó hetében két napos a tanfolyam (szerda és csütörtök).

A tanfolyam kezdési időpontja: 2020. január 15. szerda (Tájékoztató, adminisztrációs nap).

Az első tanítási nap 2020. január 16. csütörtök.


A képzés

 • megnevezése: segédkönyvtáros
 • OKJ azonosító száma: 52 322 01
 • engedélyszáma, kelte: E-000530/2014/A001/2014. december 2.
 • belső nyilvántartási száma: SEGÉD/0001/2020.
 • szintje: felső középfokú
 • formája: csoportos képzés (max. csoportlétszám: 30 fő)
 • helye: BME OMIKK 1111 Budapest, Budafoki út 4-6., K épület (BME campus térkép)

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő képes lesz:

 • hivatása etikai alapelveivel azonosulni,
 • nyilvános könyvtári feladatokat ellátni,
 • különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani,
 • szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani,
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni,
 • a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni,
 • állománygyarapítási teendőket ellátni,
 • állomány-nyilvántartásokat vezetni,
 • raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni,
 • bibliográfiai tételeket, ETO- és egyéb szakjelzeteket értelmezni,
 • közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni,
 • a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni,
 • a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára,
 • a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni,
 • a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni,
 • a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni,
 • a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni,
 • a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni,
 • a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni.

A résztvevő megismeri:

 • a könyvtári munka során használt dokumentumok fajtáit,
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszer és a Könyvtárellátási Rendszer felépítését, működését,
 • a könyvtári működés gazdálkodási alapjait,
 • a kommunikációelmélet alapjait és a konfliktushelyzetek kezelésének módszereit.

A tanfolyam modulszerkezetű. Moduljai:

 • A könyvtári rendszer működése (10707-12)
 • Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás (10708-12)
 • Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás (10709-12)

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

felvételi vizsga nincs, a beiratkozás feltétele az érettségi bizonyítvány bemutatása.

A képzés időtartama: két félév.

A képzés összóraszáma:

450 óra (a képzési idő a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)

A képzés ütemezése:

a foglalkozásokat hetente egy alkalommal, csütörtökönként tartjuk, illetve minden hónap utolsó hetében kétnapos elfoglaltságot jelent a tanfolyam (szerda és csütörtök).

A tanórák mindkét napon (néhány alkalom kivételével) 8:30 és 15:45 óra között zajlanak 45 perces ebédszünettel.

Részvételi díj a két félévre:

195.000 Ft + vizsgadíj. A vizsgadíj a 2020-as vizsga időpontjában aktuális központi díjszabás szerinti, várhatóan max. 60.000 Ft

Részletfizetési kedvezmény egyéni kérelem és elbírálás alapján lehetséges.

A tanfolyam jegyzeteit, segédkönyveit kölcsönzés formájában biztosítja a szervező intézmény.

A segédkönyvtáros képzés bizonyítvánnyal zárul.

A bizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a modulzáró vizsgák teljesítése
 • a komplex szakmai vizsga teljesítése
 • a kötelező szakmai gyakorlat letöltése és erről az igazolás leadása határidőre a képző intézmény részére
 • képzési díj és vizsgadíj hiánytalan kiegyenlítése.

A képzést érintő fontosabb jogszabályok:

 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
 • 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

További felvilágosítással az alábbi elérhetőségen szolgálunk:

Lengyel Gyöngyi
képzésvezető

Telefon: +36 1 463-3534
E-mail: gylengyel@omikk.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok:

Jelentkezési űrlap
Képzési tájékoztató
Felnőttképzési szerződés

Korábbi segédkönyvtáros kurzusok elégedettségmérési adatai:

2017
2018
2019
2020