Ugrás a tartalomra
2020. 10. 07.

Könyvtárunk új szerzeményeiből szemezgetünk.

virus.jpg

Kőrössi P. József és Zámbó Kristóf: Vírus után a világ
Noran Libro, 2020
Elhelyezés: MSZO SZAB 200
Raktári szám: 073.062

Rövid ismertető: Milyen világ vár ránk a koronavírus-járvány után? Milyen gazdasági, politikai és társadalmi változásokat idéz elő a járvány? Hogyan befolyásolja személyes életünket és kapcsolatainkat a bezártság, az egymástól való kényszerű távolságtartás? Hogy jutottunk ide? És mit tehetünk, hogy csökkentsük egy hasonló világjárvány kialakulásának lehetőségét? A kötet segít az olvasónak fogódzót találni egy olyan időben, amikor kérdésessé válik és megváltozik mindaz, amihez hozzászoktunk.

Forrás

lathatatlan.jpg

Berger, Jonah: Láthatatlan befolyás
HVG Kv., 2020
Elhelyezés: GTO SZOC 300
Raktári szám: 073.082

Rövid ismertető: Mikor jobb a tömeget követni, és mikor célravezető a saját utunkat járni? Észre sem vesszük, de mások elképesztő mértékben befolyásolják életünk szinte minden területét. Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora bemutatja, milyen egyszerű, mégis gyakran meglepő módokon hatnak mások a viselkedésünkre. Ha azonban felismerjük a társas befolyás hatását, tudatosabb döntéseket hozhatunk, sőt növelhetjük a saját befolyásunkat, és sikeresebb, teljesebb értékű társas kapcsolatokra tehetünk szert.

Forrás

varosok.jpg

Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában
Terc., cop. 2019
Elhelyezés: MSZO ÉPI 502
Raktári szám: 916.313

Rövid ismertető: A dualizmus évtizedeiben Habsburg Közép-Európát áthatja egy sajátosan homogenizáló korszellem. A várostervezésben kimagasló tehetségű urbanisták, az utcaképi megjelenésben agilis építészek széleskörű munkássága és még inkább kiterjedt szakmai hatása egy tucatnyi országban napjainkig konzerválja a K. u. K. idők atmoszféráját. Valóban elmélyült kutató kell ahhoz, hogy egy-egy korabeli utcarészletet, épületcsoportot ábrázoló fotót első ránézésre, nagy magabiztossággal beazonosítson, Bécs ez vagy Temesvár? Pozsony vagy Segesvár?

Forrás

geotermikus.jpg

Tóth Anikó Nóra: Geotermikus Budapest
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 2020
Elhelyezés: MSZO GÉP 101
Raktári szám: 916.307

Rövid ismertető: A geotermikus energia mint elsődleges megújuló energiaforrás alkalmazásával rendkívül hatékonyan, alacsony fajlagos költségráfordítással megoldható a CO2-kibocsátás csökkentése. Ugyanakkor a hőenergia jellegéből következik, hogy csak korlátozott mértékben szállítható, hasznosítása helyhez kötött. Nagy szerepe van ezért a helyi adottságok vizsgálatának, a területfejlesztéssel együtt optimalizált tervezésnek. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiadványa ezt kívánja elősegíteni a fővárosi geotermikus hasznosítási lehetőségek bemutatásával.

Forrás

kozepkori.jpg

Kovács László: Középkori templomok
Nap K., 2019
Elhelyezés: MSZO ÉPI 604
Raktári szám: 916.318

Rövid ismertető: Történelmünk fontos része az épített örökség, nagy része ezeknek szakrális emlék. A magyarság Kárpát-medencébe érkezése után felvette a kereszténységet, és megkezdődött a templomok építése, majd felgyorsította az építkezéseket István király templomépítési rendelete is. Ezeket a templomokat mutatja be Kovács László és Görföl Jenő. Ezúttal Nógrád és Gömör középkori templomairól jelent meg összeállítás.

Forrás

vegtelen.jpg

Sinek Simon: Végtelen játék
HVG Kv., 2019
Elhelyezés: GTO GAZD 405
Raktári szám: 073.040

Rövid ismertető: A végtelen gondolkodású vezetők erősebb, innovatívabb, inspirálóbb környezetet teremtenek, ahol az embereik megbíznak egymásban és a vezetőikben is. Az ő vállalataik kellőképp reziliensek ahhoz, hogy talpon maradjanak az álladó változás közepette, miközben versenytársaik sorra maradnak el mögöttük. Végső soron ezek a szervezetek vezetnek át minket a jövőbe, ezért fontos, hogy mielőbb átformáljuk eddigi viselkedésünket, és végtelen gondolkodásmódunkkal hatást gyakorolhassunk a világra.

Forrás

valsag.jpg

Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban
Akadémiai K., 2020
Elhelyezés: GTO GAZD 201
Raktári szám: 388.484

Rövid ismertető: Az Egyesült Államokból indult gazdasági és pénzügyi válság, és az abból kinövő európai bank-, majd szuverén adósságválság felerősítette azokat a vitákat, amelyek az európai monetáris együttműködés, illetve az eurózóna gazdasági kormányzásának zavarait, hiányosságait és rendszerszintű anomáliáit hangsúlyozták. A válság és annak kezelése felszínre hozta mindazon konfliktusokat, amelyek annak tisztázatlanságából fakadtak, hogy kinek és mi módon kellene viselnie a reformok költségeit.

Forrás

csomagolasmenedzsment.jpg

Dörnyei Krisztina Rita: Csomagolásmendzsment
Kossuth, cop. 2019
Elhelyezés: MSZO KÖZL 200
Raktári szám: 719.162

Rövid ismertető: A könyv célja egy helyre rendezni mindazon tudást, mely a vállalatot, a tervezőt és a csomagolási szakembert segíti abban, hogy a csomagolás hatékony marketingeszközzé válhasson. Részletesen leírja, hogyan kell a csomagolásokat menedzselni, vagyis bemutatja mindazon tevékenységeket, melyek a csomagolás kialakításával, fejlesztésével, koordinálásával, vállalati eszközként való felhasználásával és eladóhelyi szereplésével kapcsolatosan felmerülnek.

Forrás

marosi.jpg

Götz Eszter: Marosi Miklós építészete
Magyar Művészeti Akadémia, 2020
Elhelyezés: MSZO ÉPI 404
Raktári szám: 916.320

Rövid ismertető: Marosi Miklós a józanság építésze, ahogy monográfusa, Götz Eszter fogalmaz. Divatoktól függetlenül, mindig a praktikumot szem előtt tartva gazdagodott és mélyült alkotói pályája, emblematikus szállodaépületeket, példaértékű rekonstrukciókat eredményezve, nem is beszélve a kórháztervezés terén végzett úttörő munkájáról. Legújabb munkája a a MÁV Északi Járműjavító üzem felújításával készült Eiffel Műhelyház.

Forrás

Több

makrookonomia.jpg

Mishkin, Frederic S.: Makoökonómia
Alinea, cop. 2020
Elhelyezés: TKO Gazdaság
Raktári szám: 388.467

Rövid ismertető: Az eltelt két évtizedben jelentős szemléletváltás és hangsúlyváltás történt a makroökonómia tudományában, ennek megjelenítése az oktatásban a pénzügyi válság után még inkább szükségessé vált. A válság súlyosságát a legtöbb közgazdász az 1929–33-as világválságéhoz hasonlítja, nem hasonlíthatók össze ugyanakkor a gazdaságpolitika válságra adott válaszai. Frederic S. Mishkin tankönyve alaposan és érhetően mutatja be a kormányzatok rendelkezésére álló fiskális és monetáris eszközök előnyeit és korlátait.

Forrás