Ugrás a tartalomra
2023. 03. 21.

Bemutatjuk legfrissebb könyvszerzeményeinket!

Jens Andersen: LEGO egy életen át
Európa Könyvkiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető: 

Ez a világ legnagyobb játékgyártó cégének és a Kirk Kristiansen családnak a lenyűgöző, mesebeli története. Ez a mese 1915-ben Dániában kezdődik, amikor egy fiatal nyugat-jyllandi mesterember, Ole Kirk Christiansen fülébe jut, hogy a parányi Billundban eladó egy asztalosműhely. És végül olykor egészen drámai utakon átkelve napjainkig vezet, amikor is a LEGO márka már az egyik legkedveltebb és legismertebb a földkerekségen. Mindeközben megtudhatjuk, hogy egy mélyen hívő, ám szenvedélyes, folyton álmodozó asztalos miért kezdett el fajátékokat gyártani, és honnan ered a különös név,
Jens Andersen könyve egyúttal rendhagyó kultúrtörténet is a nemzedékek folyton változó játék- és gyermekszemléletéről, valamint a különböző korszakoknak a játékhoz és a gyermekekhez való viszonyáról.

Forrás

Milo Beckmann: Matematika számok nélkül
Libri, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető: 

A Matematika számok nélkül színes, párbeszédes formában megírt kalauz, amely meglepően könnyen érthető módon vezet végig a matematika három fontos területén, a topológián, az analízisen és az algebrán. Ez a könyv felhagy a matematika hagyományos megközelítésével, és arra ösztönzi olvasóját, hogy kreatív módon gondolkodjon el az alak, a dimenzió, a végtelen, a végtelen kicsi, a szimmetria vagy éppen a bizonyítás fogalmán, illetve azon, hogy mindezek a fogalmak milyen módon függnek össze egymással. Cserébe az olvasónak páratlan élvezetben lesz része, miközben megismeri a matematika tudományának megoldatlan misztériumait is.

A szerző Edwin A. Abbott Síkföldjének és Douglas Hofstadter Gödel, Escher, Bachjának nyomdokain jár. Számos ismeretterjesztő mű foglalkozik a pível, a nullával, a végtelennel. A Matematika számok nélkül azonban jócskán túllép ezeken, és olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy "Hányféle forma létezik?", "Van-e valami, ami a végtelennél is nagyobb?", "Miért pont a matematika lenne igaz?". Milo Beckman megmutatja, hogy a matematika miért kápráztat el bennünket folyamatosan a való világhoz kötődő váratlan és hasznos kapcsolódásaival.

Forrás

Mara Cappelletti: Legendás karórák
Corvina Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

Ez a lenyűgöző album főbb vonalaiban ismerteti a karóragyártás fejlődését 1900-tól 2010-ig, néhány legendássá vált modell segítségével mutatva be a stílus és a forma változásait. Emellett felvázolja azt a történelmi és művészeti hátteret, valamint a szokásoknak azt a közegét, amelyben ezek a különleges időmérők megszülethettek.

Forrás

Értékünk Kisújszállás
Kisújszállás Város Önkormányzata, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető: 

Az Értékünk Kisújszállás című könyv a Helyi Értéktár Bizottság által összerakott helyi értéktár elemeibe enged betekintést. Hasábjain életre kel kulturális örökségünk, képzeletbeli sétát tehetünk városunk agrár- és élelmiszergazdasági, ipar és műszaki világában, felfedezhetjük településünk mesés épített és természeti környezetét, a helyi turizmus és vendéglátás által kirándulhatunk egyet a Nagykunság kulturális fővárosában.

Forrás

Éder katalin: Mezővárosi plébániatemplomok
Martin Opitz Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

Az utóbbi évtizedek európai középkori várostörténet-kutatásában kiemelt szerepet kapott az ún. központi helyek témája, ezen belül is gazdaságszervező szerepük elemzése. Jelen monográfia ennek egy nagyon fontos aspektusát vizsgálja a mezővárosi plébániatemplomok kapcsán. A kutatás tárgya a középkori Magyar Királyság két olyan, földrajzilag is jelentős mértékben eltérő területe - a Dél-Dunántúl és Északkelet-Magyarország -, ahol a hagyományos értelemben vett (királyi) városok hiányoztak, így ezek szerepét a mezővárosok vették át.

A bőséges illusztrációs anyaggal ellátott kötet többek közt kitér a mezővárosi plébániatemplomok és az egyházszervezet viszonyára, továbbá a plébániaegyházakban szolgáló egyházi személyek (plébánosok, káplánok, presbiterek, esperesek, alesperesek), az oltárok és kápolnák, az iskolák, az ispotályok és a patrocíniumok témáira is. Elemzi az egyes plébániatemplomok építéstörténetét, amelynek során az írott források mellett a régészeti és falkutatási eredmények felhasználására is sor került. Az összehasonlító elemzés eredményeként sikerült rámutatni a 15. századi át- vagy újjáépítés kérdésének fontosságára, illetve a plébániatemplomok és a gótika kapcsolatára.

Forrás

Ferencz István: Avasi egyházi oktatási épületegyüttes, Miskolc
MMA Kiadó Nonprofit Kft., 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

A Mestermunkák egy-egy kortárs, a magyar építészet történetében megkerülhetetlen, ikonikus épület bemutatását tűzte ki célul gazdag képanyag, eredeti rajzok és részletrajzok, építés közben készült fotók kíséretében, felfedve az adott épület teljes történetét és utóéletét. Sorozatunk indító darabja a Kossuth- és Nemzet Művésze díjas Ferencz István által tervezett miskolci avasi egyházi és oktatási épületegyüttes, amely a hazai elismerések mellett nagyon hamar a nemzetközi szakmai figyelem középpontjába került, a megvalósulását követő negyedik évben pedig a világ legjelentősebb kortárs épületei közé nyert besorolást. A mintegy tíz éven át (1990-2000) épülő avasi együttes a kilencvenes évek legnagyobb volumenű egyházi és oktatási beruházása volt. Központi épülete a 20. századi magyar templomépítészet egyik kiemelkedő példája. A helyi adottságokat messzemenően figyelembe vevő koncepció, a kötöttségekből is erényt kovácsoló hozzáállás, a minőség iránti igény, a könnyed és nagyvonalú építészeti magatartás, a mindent átható arányosság, illetve az egyéni részletmegoldások az életmű legfontosabb, összegző alkotásává emelik az avasi épületkomplexumot, mestermunkává, melynek jellemző vonásaiból kirajzolódik az építész lényeglátó, elhivatott személyisége is.

Forrás

Martin Ford: Jövőnk a robotok korában
HVG Könyvek Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

Milyen eszközökkel ellensúlyozhatjuk az automatizáció jövedelmi és társadalmi egyenlőtlenségeket növelő hatását?
Miként akadályozhatjuk meg az autonóm fegyverek elterjedését?
Vajon az MI létszükségletté fejlődik vagy az életünket virtuális valósággá változtatva uralni fog minket?


A mesterséges intelligencia ott lapul a zsebünkben, a laptopunkon, és az orvosi diagnosztikától a baráti kapcsolatokon át az autóvezetésig máris mindent átalakított. Martin Ford jövőkutató szerint azonban a valódi forradalom még csak ezután következik. A Robotok kora folytatásában érzékletes képet fest a közeljövőnkről. Az MI korábban kivitelezhetetlen tudományos kutatásokat és hatékonyságnövelést tesz lehetővé, és segítségünkre lehet többek között a klímaváltozás vagy egy következő világjárvány megoldásában. Ugyanakkor rávilágít a hátulütőire is, például hogy az MI Kína és más autoriter rezsimek kezében minden eddiginél hatásosabb kontrollgyakorlási eszközzé vált, hogy jelentős torzításokra képes, hiszen átveszi és felerősíti az előítéleteinket, vagy hogy a deep fake videók jelentős társadalmi és magánéleti károkat okozhatnak..
A mesterséges intelligenciát tehát nem fogadhatjuk kritikátlanul és kitörő örömmel, de nem is hagyhatjuk figyelmen kívül. A technológia fejlődése folyamatos, mindent átsző és megállíthatatlan - ezért a jövőnk kihívásait csak úgy kezelhetjük hatékonyan, ha nyomon követjük az MI fejlődését, és közösen igyekszünk a jó irányba terelni a társadalmunkra, gazdaságunkra és a politikára gyakorolt hatásait.

Forrás

Gottdank Tibor: Vidor Emil, a műépítész
Balassi Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

A századforduló és a két világháború közötti magyar építészet fontos alkotóját, több mint száz mű sokoldalú és sokféle építészeti nyelvet ismerő létrehozóját mutatja be a hiánypótló könyv. A Vidor-életmű áttekintése kapcsán a korszak társadalmi-gazdasági világába is bepillantást nyerünk. Elénk tárul egy gazdag élet, amelynek jelentős, de nem kizárólagos részét képezte a tervezői munka, hiszen Vidor Emil a korszak egyik legműveltebb alkotója, nyelveket ismerő, világlátott, művészeteket gyakorló és művészetpártoló citoyen volt. Eszmék, stílusok, divatok tündöklése és bukása, konzervatív és modern szemlélet ádáz küzdelme határozta meg korát, melyben alkotott. Az eredményt pedig ott láthatjuk utcáinkon és tereinken - már ami megmaradt belőle.

Vidor szinte egész életében újat kereső műépítész maradt. Hatott rá a mestereitől elsajátított akadémizmus, a magyar népi formakincs, az Arts and Crafts hagyománya, a Gesamtkunstwerk eszméje és a mindenkori progresszió a szecessziótól egészen a modern mozgalmakig, Nyugat-Európa és Skandinávia architektúrája. Ő a Magyar Szecesszió Háza, a Palatinus-házak, a Városligeti fasor több villájának mestere, de nyomot hagyott az Epreskertben, Budán és a Balaton partján is. Külön említést érdemelnek Kőbánya területén megvalósult ipari építészeti opuszai.

A könyvben a szakmai eredmények mellett a Vidor család magánélete is megelevenedik. Felbukkan egy-egy pillanatra Erkel Ferenc, Szilárd Leó, Faludy György, Teller Ede, Lukács György, Blaha Lujza, Dayka Margit, valamint Sigmund Freud alakja. A szerteágazó kapcsolati rendszer mellett meglehetősen sok szó esik zenéről, sörről, kardvívásról, sőt a nyelvészetről is.

Forrás

Hegyi Dezső, Gáspár Orsolya, Fehér Eszter: Különleges tartószerkezetek
Terc Kft., 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

A Különleges tartószerkezetek olyan, mára már bejáratott megoldásokat mutat be, amelyek túlmutatnak az egyszerű, mindennapi szerkezetek világán: a szokásosnál nagyobb vagy a megszokottól eltérő formájú épületek létrehozására adnak lehetőséget. A gerendák, lemezek, héjak, boltozatok, kötél- és ponyvaszerkezetek, térrácsok stb. izgalmas világába vezetnek be a könyv fejezetei sok ábrával téve érthetővé az elmondottakat.
Ez a kétnyelvű (angol-magyar) könyv elsősorban tankönyv, azonban az érdeklődő szakmagyakorlók számára is hasznos segédanyag. A sok számításokkal alátámasztott méretezések a statikusok számára nyújtanak információkat, míg a szerkezeti rendszerek részletes bemutatása elsősorban az építészeknek adhat támpontokat a nagy terek lefedésének megválasztásához.

Forrás

Kajtár László, Kassai Miklós: Klímatechnika
Akadémiai Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Rövid ismertető:

Magyarország energiafelhasználásának közel 40%-át a lakosság, illetve a lakosság által használt épületeké (lakóépületeké) adja. Ez az arány az Európai Unió tagállamaiban is hasonló. Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv új átdolgozásának (EPBD 2018/844) egyik célkitűzése az, hogy előmozdítsa az európai (EU) országokban az épületek energiateljesítményének és költséghatékonyságának javítását, figyelembe véve az adott régió éghajlati adottságait, a kiszolgált tér belső levegő minőségére és hőkomfortjára vonatkozó követelményeit.
Az épületek energiafelhasználása kétféle módon határozható meg. A meglévő épületek esetén a tényleges fogyasztási adatok méréssel pontosan meghatározhatók. A 2002/91/EK direktíva alapján a tervezés fázisában is meg kell tudni határozni az épület várható éves energiafelhasználását. Manapság a témában dolgozó fejlesztőknek, tervezőknek szükségük van olyan részletes adatszolgáltatásra, amely egyedi kérdéseke is választ ad már a kutató, fejlesztő, tervező munka kezdeti fázisában, illetve melynek használatával könnyebben tudnak döntést hozni épületenergetikai méretezési kérdésekben is (pl. hűtés, fűtés, szellőztetés... stb.).
Az épületenergetikai tervezőkön és szakértőkön rendkívül nagy a felelősség egy épület energetikai méretezésekor az épület tervezési fázisában, a kivitelezés, megvalósulás előtt, illetve a már üzemelő épületek esetében a leghatékonyabb energetikai felújítás megvalósítását célzó szakértői javaslattétel során. Ehhez elengedhetetlenül fontos a jelenlegi energetikai méretező módszerek továbbfejlesztése, illetve a gyártói műszaki adatszolgáltatások bővítése, melyek a valóságot jobban megközelítő energetikai vizsgálatokat tesznek lehetővé, eredményeket szolgáltatnak az épületenergetikai területen tevékenykedő fejlesztő, szakértő és tervező mérnökök számára. Itt kapcsolódik a témakörhöz ez a tudományos könyv, amely hatékonyan alkalmazható méretezési módszereket közöl a klímatechnikai rendszerek energiatudatos tervezéséhez.

Forrás