Ugrás a tartalomra
2023. 08. 18.

Bemutatjuk legfrissebb könyvszerzeményeinket!

Kollega Tarsoly István: Aranykönyv 200
Tarsoly Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Aranykönyv 200 A lajoskomáromi templomépítés címmel jelent meg a Tarsoly Kiadó legújabb kötete, amely a településsel és az ottani evangélikus gyülekezettel szinte egyidős, jelenleg 200 éves évfordulóját ünneplő templom építéstörténete köré szervezi mondanivalóját. A templomra adakozók adatait rögzítő aranykönyv alapján elindított építéstörténeti kutatás adja a hátteret, s időutazás-szerűen tárja az olvasók elé a templom építésének folyamatát, ugyanakkor ebből kiindulóan ismerhetjük meg a közösséget alkotó, a falut benépesítő családok történetét is.

Forrás

Saifedean Ammous : Bitcoin standard
Scolar Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Amikor egy álnév mögé bújó programozó bemutatott egy új elektronikus készpénzrendszert egy jelentéktelen levelezőlistán 2008-ban, csupán nagyon kevesen figyeltek oda rá. Tíz év elteltével ez a semmiből jött, független, decentralizált szoftver minden várakozás ellenére a modern központi bankok alternatívája lett. Ismerjük meg a Bitcoin felemelkedésének történetét, tulajdonságait, amelyek lehetővé tették gyors növekedését, és várható gazdasági, politikai és társadalmi hatásait!

Forrás

Gyenes Károly : Mikroszámítógépek a járműtechnikában
Akadémiai Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

A kötet elsősorban a BME Közlekedésmérnöki Kar mesterszakos hallgatói számára készült az azonos nevű tárgy segédleteként, de hasznos lehet a logisztika, elektrotechnika és számítástechnika témái iránt érdeklődő hallgatók számára is. A szerző azoknak a mechatronika, elektronika és számítástechnika iránt elkötelezett hallgatóknak ajánlja, akik TDK-munkát készítenek, de hasznos lehet a diplomamunkát írók és az államvizsgára felkészülők számára is.

Forrás

Peresztegi Sándor : Villamos gépek - konstrukció és technológia
IM Kiadó és Mérnöki Iroda Kft., 2022

Megnézem a katalógusban >>

A könyv megírását az indokolta, hogy a villamos gépek konstrukciós változatai mellett a gyártás-technológiának is fontos szerepe van. Egy fejezet kivételével támaszkodik elődjére, a Villamos Gépek Konstrukciós Változatai című jegyzetre. Terjedelemben jelentősen bővült, néhány új feje-zetrészt mutat be, egy-egy anyagrészt kicsit részletesebben ismertet. A könyv 9 villamos gép ( egy transzformátor és nyolc villamos forgógép) szerkezeti részleteinek bemutatását és gyártástechno-lógiai megismertetését is tartalmazza a működési elvek mellett.

Forrás

Raymond Kurzweil : Hogyan alkossunk elmét?
Pallas Athéné Kvk., 2022.

Megnézem a katalógusban >>

Kurzweil műve az agyról, annak működéséről, valamint az ember kiszámíthatóságáról és a szabad akaratról szól. A szerző az embergép civilizáció legfontosabb küldetésének az agy fordított jellegű, mesterséges megalkotását tartja. Ennek első lépése az agy pontos működésének a megértése ahhoz, hogy ezekkel az ismeretekkel még intelligensebb gépeket hozzunk létre.
 

Forrás

 Franco Tanel : A vasút története
 Corvina Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

A vasút története szövevényes, izgalmas és lenyűgöző, fejlődésében tükröződnek a nagyobb léptékű történelmi, gazdasági, technikai és társadalmi változások, melyek persze földrészenként és országonként eltérőek. Ez a fantasztikus képekkel teli album ismerteti a leglényegesebb adatokat és a legjellegzetesebb vonatokat, és alapos áttekintő képet ad a témában, az első gőzmozdonyoktól kezdve a legmodernebb gyorsvasutakig. Minden vasútrajongónak kötelező!

Forrás

Finta László : Földön - vízen - levegőben
Finta L., 2022

Megnézem a katalógusban >>

Az Ikarus Story 5. kötet folytatása – e sorozat keretében megjelent – Uhri Testvérek Autókaros-széria és Járműgyár, valamint az Uhri testvérek által alapított Repülőgépgyár Rt. történetnek 1933-tól 1943. év végéig tárgyaló 4 kötetnek. A sorozat az Ikarus Autókarosszéria és Járműgyár jogelődjének számító gyárak fejlődés-, gyártás- és gyártmánytörténetét a Fővárosi- a Hadtörténelmi-és az országos Levéltárban őrzött dokumentumok és fényképek felhasználásával a lehető leghitelesebben dolgozza fel.

Forrás


Villányi György : A magyar mozdonygyártás nagykönyve
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 2022

Megnézem a katalógusban >>

A könyv szerzője közel fél évszázadot tevékenykedett a vasúti járműgyártás területén, emellett kifejtett vasúttörténeti tevékenysége széles nemzetközi körökben is ismertté vált. Ezen könyv megírásával egy régi hiányt kívánt pótolni; az egyes vasutak és járműtípusok ismert leírásai után egy átfogó mű született a hazai vasúti járműgyártók, valamint az összes Magyarországon gyártott mozdonytípus történetének és jellemzőinek áttekintésével.

Forrás


Lukács Liza : Ne cipeld tovább!
Kulcslyuk Kiadó, 2022

Megnézem a katalógusban >>

Dr. Lukács Liza rendkívüli érzékenységgel és empátiával megírt, élményszerű könyvében nem csupán szakemberként, de egykori érintettként is megszólal, bepillantást nyújtva saját evési prob-lémáinak, majd gyógyulásának történetébe.
Műve nem csupán azoknak ajánlott olvasmány, akik szeretnének tartósan megszabadulni a súlyfe-leslegüktől, és akiknek a számára fontos, hogy gyermekeiknek ne adjanak tovább hibás táplálkozási mintákat, hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mit mond el róla az, hogy mit és hogyan eszik.

Forrás

Marko Perko : Tesla bámulatos és gyötrelmes élete
Helikon Kiadó, 2023

Megnézem a katalógusban >>

Ha valakiről el lehet mondani, hogy a modern világ - legalábbis a technikai fejlettség értelmében - egészen más lenne nélküle, akkor az biztosan Nikola Tesla, a szerb-amerikai fizikus, feltaláló és filozófus.
Biztosan zseni volt, már-már varázsló - és ugyanakkor egy saját démonaival küzdő ember. E könyv szerzői nemcsak a fantasztikus tudóst mutatják meg nekünk, hanem arra is választ keresnek, hogy milyen lelki problémákkal küzdött Tesla, és élete végére hogyan lett elszegényedett, magá-nyos ember.
 

Forrás