Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2024. 06. 05.

Építészmérnöki Kar (ÉPK)

Kar/Tanszék v. Intézet 5-ös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Építészmérnöki Kar Várkonyi Péter vpeter@mit.bme.hu
35-21
Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék Oláh-Papp Szilvia admin@ekt.bme.hu
14-64
Vidovszky István ividovszky@ekt.bme.hu
37-25
Építészeti Geometria és Informatika Tanszék Kőnigné Tóth Erzsébet kte@arch.bme.hu
11-68
Pék Johanna pekj@arch.bme.hu
55-43
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Zorán Vukoszávlyev zoran@eptort.bme.hu
13-30
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Harmathy Norbert harmathy@egt.bme.hu
13-99
Épületszerkezettani Tanszék Bakonyi Dániel dbakonyi@epsz.bme.hu
23-82
Exploratív Építészeti Tanszék Teket Tina teket.tina@epk.bme.hu
13-28

Vasáros Zsolt

vasaros.zsolt@epk.bme.hu
13-28
Középülettervezési Tanszék Kovács Katalin kovacs.k@kozep.bme.hu
17-60
Klobusovszki Péter klobszki@gmail.com
17-60 
Lakóépülettervezési Tanszék Török Dávid torok.david@epk.bme.hu
13-12
Nagy Márton nagy.marton@lako.bme.hu 
30-37
Rajzi és Formaismereti Tanszék Portschy Szabolcs portschy@gmail.com
30-48
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Béldi Anna beldi@silver.szt.bme.hu
13-17
Vajk Rita vajk.rita@epk.bme.hu
17-65
Urbanisztika Tanszék Wettstein Domonkos wettstein@urb.bme.hu
13-19
Csonka Pál DI Sipos András siposa@szt.bme.hu
23-16
Építőművészeti Doktori Iskola Karner Anikó karner.a@kozep.bme.hu
41-32

Építőmérnöki Kar (ÉMK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Építőmérnöki Kar Kövesdi Balázs Géza kovesdi.balazs@emk.bme.hu
463-1726
Kollár Anikó kollar.aniko@emk.bme.hu
463-1251
Rózsa Szabolcs rozsa.szabolcs@emk.bme.hu
463-3213
Általános és Felsőgeodézia Tanszék
Deák Ottó deak.otto@emk.bme.hu
463-4343
Ács Ágnes Mária acs.agnes@emk.bme.hu
463-2040
Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Dudás Annamária dudas.annamaria@emk.bme.hu
463-2373
Nemes Rita nemes.rita@emk.bme.hu
463-3454
Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Potó Vivien poto.vivien@emk.bme.hu
463-1454
Lovas Tamás lovas.tamas@emk.bme.hu
463-2223
Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Takács Attila takacs.attila@emk.bme.hu
463-3007
Hidak és Szerkezetek Tanszék Budaházy Viktor budahazy.viktor@emk.bme.hu
463-1660
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Németh Róbert nemeth.robert@emk.bme.hu
463-4039
Út és Vasútépítési Tanszék Vinkó Ákos vinko.akos@emk.bme.hu
463-4037
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Torma Péter torma.peter@emk.bme.hu
463-2248
Krámer Tamás kramer.tamas@emk.bme.hu
463-3578
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Murányi Gábor muranyi.gabor@emk.bme.hu
463-4223
Stubán Tímea stuban.timea@emk.bme.hu
463-1530
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi DI Németh Róbert nemeth.robert@epito.bme.hu
40-39

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) elérhetőség
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dr. Koltai Tamás koltai.tamas@gtk.bme.hu
35-99
Dr. Grad-Gyenge Anikó grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
42-20
Közgazdaságtan Tanszék Bánhidi Zoltán zbanhidi@gmail.com
11-85
Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék Csigéné Dr. Nagypál Noémi csigene.noemi@gtk.bme.hu
19-87
Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék Dr. Benedek Petra benedek.petra@gtk.bme.hu
24-65
Pénzügyek Tanszék Dr. Ilyésné Dr. Molnár Emese ilyesne.molnar.emese@gtk.bme.hu
25-49
Üzleti Jog Tanszék Dr. Mezei Kitti mezei.kitti@gtk.bme.hu
10-83
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék Héder Mihály heder.mihaly@gtk.bme.hu
463-1182
Szociológia és Kommunikáció Tanszék Dr. Szabó Levente szabo.levente@gtk.bme.hu
34-82
Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Hercegfi Károly hercegfi.karoly@gtk.bme.hu
40-22
Műszaki Pedagógia Tanszék Gulyás Erzsébet gulyas.erzsebet@edu.bme.hu
16-95
Idegen Nyelvi Központ Fischer Márta fischer.marta@gtk.bme.hu
463-3120
Kvantitatív Társadalom- és Menedzsmenttudományi Kutatóközpont (QSMS) Egervári Zsuzsanna egervari.zsuzsanna@gtk.bme.hu
30-23
Testnevelési Központ Kincses Gábor kincses.gabor@gtk.bme.hu
17-78

Gépészmérnöki Kar (GPK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Gépészmérnöki Kar Fülöp Tamás fulop.tamas@gpk.bme.hu
26-09
Anyagtudomány és Technológia Tanszék Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu
32-52
Áramlástan Tanszék Daku Gábor daku.gabor@gpk.bme.hu
25-46
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Csemány Dávid csemany@energia.bme.hu
25-96
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Horváth Miklós horvath@epgep.bme.hu
20-68
Gép- és Terméktervezés Tanszék Trautmann Laura trautmann.laura@gt3.bme.hu
23-45
Gyártástudomány és -technológia Tanszék Bíró István biro@manuf.bme.hu
26-40
Tancsa Viktor tancsav@edu.bme.hu
18-75
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Szabó András aszabo@hds.bme.hu
14-42
Kubicsek Ferenc fkubicsek@hds.bme.hu
463 16-46
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Faragó Dénes farago@mogi.bme.hu
40-60
Antal Ákos akos@mogi.bme.hu
24-12
Műszaki Mechanikai Tanszék Berezvai Szabolcs berezvai@mm.bme.hu
12-35
Polimertechnika Tanszék Tábi Tamás tabi@pt.bme.hu
15-18

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Doktor Zsuzsanna doktor.zsuzsanna@kjk.bme.hu
 
Esztergár-Kiss Domokos esztergar-kiss.domokos@kjk.bme.hu
463-1029
Török Ádám torok.adam@kjk.bme.hu
463-1054
Varga István varga.istvan@kjk.bme.hu
463-2255
Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Lénárt Balázs lenart.balazs@kjk.bme.hu
463-1111/5750
Püski Judit puski.judit@kjk.bme.hu
463-2236
Gépjárműtechnológia Tanszék Katona Géza katona.geza@kjk.bme.hu
463-1838
Markovits Tamás markovits.tamas@kjk.bme.hu
463-3468
Vasúti járművek és járműrendszeranalízis Tanszék Devecz János devecz.janos@kjk.bme.hu
463-1111/5852
Tulipánt Gergely tulipant.gergely@kjk.bme.hu
463-1839
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Bede Zsuzsanna bede.zsuzsanna@kjk.bme.hu
463-1991
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Kózel Miklós kozel.miklos@kjk.bme.hu
463-1052
Török Ádám torok.adam@kjk.bme.hu
463-1054
Repüléstudományi és Hajózási Tanszék Frics Veronika frics.veronika@kjk.bme.hu
463-1922

Természettudományi Kar (TTK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Természettudományi Kar Vida Mária vida.maria@ttk.bme.hu
463-1919
Károlyi György karolyi@reak.bme.hu
463-1549
Matematika Intézet Csizmadia Ákos akos@math.bme.hu
463-5824
Fizikai Intézet Berhidi Júlia berhidi.julia@ttk.bme.hu
463-1134
Atomfizika Tanszék Tóth Violetta toth.violetta@ttk.bme.hu
463-4193
Elméleti Fizika Tanszék    
 
Fizika Tanszék Tátrainé Szekeres Erzsébet tatraine.szekeres.erzsebet@ttk.bme.hu
463-3057
Dr. Gauzerné Beck Edina beck.edina@ttk.bme.hu
463-1438/463-2312
Nukleáris Technikai Intézet Szabó Vera szabo.vera@reak.bme.hu
463-1562/463-2523
Kognitív Tudományi Tanszék Müller Csaba muller.csaba@ttk.bme.hu
463-3332
Sztochasztika Tanszék Molnárné Bitter Ildikó bitter.ildiko@ttk.bme.hu
463-2527

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Poppe László poppe.laszlo@vbk.bme.hu
463-3299
Csonka Gábor csonka.gabor.istvan@vbk.bme.hu
463-5692
Hórvölgyi Zoltán horvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu
463-2911
Szilágyi András szilagyi.andras@vbk.bme.hu
463-3518
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Kelemenné Nagy Kinga nagy.kinga@vbk.bme.hu
463-1255
Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Szilágyi András szilagyi.andras@vbk.bme.hu
463-3518
Kállay-Menyhárd Alfréd menyhard.alfred@vbk.bme.hu
463-3477
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ugró Gergely ugro.gergely@vbk.bme.hu
463-2202
Kózelné Székely Edit szekely.edit@vbk.bme.hu
463-3186
Szerves Kémia és Technológia Tanszék Pálovics Emese palovics.emese@vbk.bme.hu
463-2101
Poppe László poppe.laszlo@vbk.bme.hu
463-3299
Hegedűs László hegedus.laszlo@vbk.bme.hu
463-1261
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szilágyiné Kertész Júlia kertesz.julia@vbk.bme.hu
463-2909
Csonka Gábor csonka.gabor.istvan@vbk.bme.hu
463-5692
Oláh György DI Poppe László poppe@mail.bme.hu
32-99

Villamosmérnöki és Informatikai Kar VIK)

Kar/Tanszék v. Intézet Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Vajta László vajta.laszlo@vik.bme.hu
463-2584
Levendovszky János levendovszky.janos@vik.bme.hu
463-3547
Illés Balázs illes.balazs@vik.bme.hu
463-3634
Bíró József biro.jozsef@vik.bme.hu
463-2764
Horváth Gábor horvath.gabor@vik.bme.hu
463-3254
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Dunaev Dmitriy dunaev@vik.bme.hu
463-2713
Lengyel László lengyel.laszlo@vik.bme.hu
463-2870
Elektronikus Eszközök Tanszéke Poppe András poppe.andras@vik.bme.hu
463-2721
Végh Gerzson vegh@eet.bme.hu
463-2992
Pohl László pohl.laszlo@vik.bme.hu
463-2704
Elektronikai Technológia Tanszék Berényi Richárd richard.berenyi@ett.bme.hu
21-05
Jakab László jakab@ett.bme.hu
21-23
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Koroknai Istvánné koroknai@hit.bme.hu
463-2671
Telek Miklós telek@hit.bme.hu
463-2084
Imre Sándor imre@hit.bme.hu
463-3261
Halászné Tóth Ildikó toth@hit.bme.hu
463-3280
Irányítástechnika és Informatika Tanszék Szirmay-Kalos László szirmay@iit.bme.hu
463-2353
Csébfalvi Balázs cseb@iit.bme.hu
463-2089
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Pataki Dóra dpataki@mit.bme.hu
463-2674
Király-Stroh Csilla kscsilla@mit.bme.hu
463-2057
Micskei Zoltán zoltan.micskei@mit.bme.hu
463-3594
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Katona Gyula kiskat@cs.bme.hu
463-2587
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Gyimóthy Szabolcs gyimothy.szabolcs@vik.bme.hu
463-2776
Dósáné Imreh Zsuzsanna imreh.zsuzsanna@vik.bme.hu
463-2790
Pávó József pavo.jozsef@vik.bme.hu
463-2913
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Nagy Ildikó nagy.ildiko@vik.bme.hu
463-4187
Villamos Energetika Tanszék Számel László szamel.laszlo@vik.bme.hu
463-3608
Kiss István kiss.istvan@vik.bme.hu
463-3233

Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Tanács Ötös jogosultságú adminisztrátor(ok) Elérhetőség
EHBDT Benkó Rita benko.rita@kth.bme.hu
12-13
ODT Vida Mária vidamari@ttdh.bme.hu
19-19
EHBDT Török Adrienn torok@gdh.bme.hu
463-2620

2024. május 6.