Ugrás a tartalomra

Regisztrált használó

 • személyazonosító igazolvány (személyigazolvány vagy jogosítvány, vagy útlevél),
 • magyarországi lakcímkártya.

Könyvtári tag

 • személyazonosító igazolvány (személyigazolvány vagy jogosítvány, vagy útlevél),
 • magyarországi lakcímkártya,
 • kedvezményre jogosító irat:
  • BME dolgozó, oktató: szerepel a könyvtárunk számára a BME HR osztály által kiállított listán, ennek hiányában a tanszék vezetője által aláírt garancialevél,
  • BME aktív nyugdíjas oktató és BME óraadó: a tanszék vezetője által aláírt garancialevél,
  • BME hallgató: adott félévre érvényes diákigazolvány, vagy Neptun alapján aktív hallgatói jogviszony igazolás,
  • BME doktorandusz, doktorjelölt: a tanszék vezetője által aláírt garancialevél,
  • Más felsőoktatási intézménybe járó hallgató: adott félévben érvényes diákigazolvány,
  • ELTE könyvtár szakos hallgató: adott félévben érvényes diákigazolvány,
  • MOME hallgató, SOTE áthallgató: hallgatói jogviszony igazolás,
  • 16-18 év közötti diák: érvényes diákigazolvány, eltartó kezességvállaló nyilatkozata,
  • Pedagógus: a pedagógus igazolvány vagy KLIK igazolás,
  • Közgyűjteményi dolgozó: munkáltatói igazolás,
  • Nyugdíjas: nyugdíjas törzsszámot tartalmazó igazolás, a nyugdíjfolyósítási törzsszámot tartalmazó nyugdíjszelvény,
  • Munkanélküli: a munkanélküliséget igazoló hivatalos fejléces dokumentum,
  • Fogyatékossággal élő látogató: fogyatékos igazolvány (SINOSZ, MVGYOSZ, vagy MEOSZ kártya).
  • Jogi személy: a jogi személy létezését igazoló hiteles okirat:
   • gazdasági társaság esetén a cégbíróság által kiadott cégkivonat,
   • alapítvány, társadalmi szervezet esetén az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozata,
   • intézmény esetén az alapító által kiadott/hitelesített okirat,
   • a cégvezető felelősségvállaló nyilatkozata, aláírási címpéldánya.
  • Külföldi állampolgár:
   • önálló jövedelemmel rendelkező külföldi állampolgár: magyar állampolgár készfizető kezességvállalása,
   • reguláris képzésben részt vevő (nem Erasmus, nem cserehallgató) külföldi BME hallgató: adott félévben érvényes diákigazolvány,
   • más felsőoktatási intézmény hallgatója: diákigazolvány, illetve magyar állampolgárságú, önálló jövedelemmel rendelkező kezes fényképes igazolványa, lakcímkártyája és kezességvállalói nyilatkozata.

 

A regisztrációkor rögzített adatokat a könyvtár a GDPR uniós rendelet szabályait betartva kezeli. A könyvtári tag felelőssége, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változásokról a könyvtárat értesítse. A téves adatokból származó költségek a könyvtári tagot terhelik.