Ugrás a tartalomra
Utoljára frissítve: 2021. 03. 17.

A képzés adatai:

 • megnevezése: segédkönyvtáros
 • engedélyszáma, kelte: E-000530/2014/A001/2014. december 2.
 • belső nyilvántartási száma: SEGÉD/0001/2020.
 • szintje: felső középfokú
 • formája: csoportos képzés (max. csoportlétszám: 30 fő)
 • helye: BME OMIKK 1111 Budapest, Budafoki út 4-6., (K épület 1. em. 52.)

A képzésen való részvétel feltétele: érettségi

A képzés időtartama: két félév

A képzés összóraszáma: 450 óra (a képzési idő a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra könyvtári gyakorlatot tartalmaz.)

Részvételi díj a két félévre: 195.000 Ft + a 2020-as vizsga időpontjában aktuális központi díjszabás szerinti vizsgadíj, max. 60.000 Ft. (Részletfizetési kedvezmény egyéni kérelem és elbírálás alapján lehetséges.)

Képzési információk:

 • a foglalkozásokat hetente egy alkalommal, csütörtökönként tartjuk, illetve minden hónap utolsó hetében szerdán és csütörtökön,
 • a tanórák 8:30 és 15:45 óra között zajlanak, 45 perces ebédszünettel,
 • könyvtárunk a tanfolyam jegyzeteit, segédkönyveit kölcsönzés formájában biztosítja.

A bizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a modulzáró vizsgák teljesítése,
 • a komplex szakmai vizsga teljesítése,
 • a kötelező szakmai gyakorlat letöltése és erről az igazolás leadása határidőre a képző intézmény részére,
 • képzési díj és vizsgadíj hiánytalan kiegyenlítése.

A tanfolyam résztvevője a képzés során megszerezhető kompetenciák által képes lesz:

 • hivatása etikai alapelveivel azonosulni,
 • nyilvános könyvtári feladatokat ellátni,
 • különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani,
 • szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani,
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni,
 • a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni,
 • állománygyarapítási teendőket ellátni,
 • állomány-nyilvántartásokat vezetni,
 • raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni,
 • bibliográfiai tételeket, ETO – számokat és egyéb szakjelzeteket értelmezni,
 • közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni,
 • a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni,
 • a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára,
 • a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni,
 • a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni,
 • a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni,
 • a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni,
 • a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni,
 • a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni.

A tananyag tartalmazza:

 • a könyvtári munka során használt dokumentumok fajtáit,
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszer és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer felépítését, működését,
 • a könyvtári működés gazdálkodási alapjait,
 • a kommunikációelmélet alapjait és a konfliktushelyzetek kezelésének módszereit.

A tanfolyam moduljai:

 • A könyvtári rendszer működése (10707-12)
 • Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás (10708-12)
 • Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás (10709-12)

A képzést érintő fontosabb jogszabályok:

 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
 • 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Kapcsolat:

Lengyel Gyöngyi
képzésvezető

Telefon: +36 1 463-35-34
E-mail: gylengyel@omikk.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok:

Jelentkezési űrlap
Képzési tájékoztató
Felnőttképzési szerződés

Korábbi segédkönyvtáros kurzusok elégedettségmérési adatai:

2017
2018
2019
2020